Sokneprest på Geilo

SE TIL HALLINGDAL! Hallingdal inviterer til aktivt friluftsliv, kulturliv og menighetsliv. Vi er tradisjonsbærere, og samtidig moderne og nyskapende. Vi har mange dyktige medarbeidere både i lønnet og ulønnet tjeneste. Hallingdal ligger sentralt mellom øst og vest. Et dalføre med mange ressurser og store muligheter!

Geilo er tettstedet i Hol, en av landets største reiselivskommuner. Geografisk ligger Geilo midt mellom Oslo og Bergen. Ny tunell mellom Sokna og Ørgenvika har kortet kjøretiden til hovedstaden med en halv time. 

Kommunens ca 4500 innbyggere er fordelt på tre sokn. I tillegg til Geilo har vi Dagali/Skurdalen, og Hol/Hovet. Grunnet stort antall turister, fritidsleiligheter og hytter, befinner det seg til enhver tid langt flere mennesker i kommunen enn hva innbyggertallet skulle tilsi. 

Geilo kulturkyrkje ble vigslet november 2010. I tillegg til gudstjenester og kirkelige handlinger som bærende elementer, er kirken også et kunstens og kulturens sted. Den har stille rom, steder for ettertanke og kontemplasjon, muligheter for konserter, drama og andre kulturinnslag, og et eget kunstgalleri. Gjenbruksbutikk, kirketorg, grønn menighet, onsdagstreff, formiddagstreff og minnesamvær i kirken utgjør en stor del av det diakonale menighetsarbeidet. De ansatte har kontor i kirken.

I visjonen for menigheten heter det blant annet at kirken skal være en bro mellom mennesker og Gud, mellom generasjoner og kulturer, mellom det hverdagslige og det hellige. En ønsker å forme gode møtesteder for nåtid og fremtid. Derfor er det ikke tilfeldig at kirken også er omtalt som en sjømannskirke på fjellet. 

På Geilo er det gudstjeneste annenhver søndag. Det er nært samarbeid mellom de to prestene i kommunen. De rullerer når det gjelder gudstjenester i de fem soknekirkene, månedlige andakter på to sykehjem og to vel velferdssentre. Det er god oppslutning om kirkelige handlinger. For tiden forberedes en satsning på arbeid blant barn-, ungdom og familier. Det er ønskelig at presten på Geilo spiller en sentral rolle i dette. I tillegg til to prester består staben av kirkeverge, sekretærer, trosopplærer (p.t. vikar), kirkemusiker, organist og kirketjenere.

Det er god kontakt mellom prestene i prostiet. En gang i måneden møtes de til faglig og sosialt samvær på Ål.

Arbeidsoppgaver:

 • Ha interesse for frivillig arbeid, lede og motivere ansatte og frivillige
 • Ansvar for konfirmantundervisning og kontakt mellom skole og kirke
 • Soknepresten deltar i trosopplæringsarbeidet
 • Bidra til å utvikle kulturarbeidet i Geilo kulturkyrkje
 • Soknepresten er medlem av Geilo menighetsrådet
 • Soknepresten deltar i beredskapstjenesten i beredskapsområdet

Kvalifikasjoner:

 • Søkerne må opplyse om de behersker begge målformer.
 • Søker må fylle vilkårene i henhold til "Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest", jfr § 2 i Forskrifter om tilsetting av menighetsprester og § 3 i Tjenesteordning for menighetsprester.
 • Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest.

Utdanningsretning:

 • Teologi / Livssynsfag

Utdanningsnivå:

 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende

Personlige egenskaper:

 • Sosial og utadvendt og trygg i møte med mennesker i alle livets faser og livssituasjoner
 • Evne til å inspirere, bekrefte og se menighetens mange frivillige
 • Ha initiativ og gjennomføringsevne
 • God og tydelig leder i menigheten, som også samarbeider godt med andre
 • God til å formidle, levendegjøre og aktualisere Bibelens budskap
 • Tydelig forkynne evangeliet om Jesus
 • Inkluderende fremtoning i en god og aktiv kirke for alle generasjoner

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes i stillingskode 1555 - sokneprest, LR 45 i Statens lønnsregulativ
 • Pensjonsinnskudd
 • Øvrige godtgjøringer, rettigheter og forpliktelser som til enhver tid gjelder for prestetjenesten
 • Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning
 • Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes (offentlighetsloven § 25)
Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Geilo
Publisert 2018-10-18
Søknadsfrist 2018-11-13
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger