Sommertjeneste, Prest 2019

Sjømannskirken er en frivillig organisasjon som ønsker å være et kirkelig, kulturelt og sosialt møtested for alle nordmenn i utlandet. Sjømannskirken har kompetanse på krise- og beredskapstjeneste, nettverksbygging og familierådgivning, og finnes på alle kontinenter. Sjømannskirkens visjon er å gi mennesker mot til tro, håp og engasjement. I løpet av et år har Sjømannskirken omkring 900.000 møter med mennesker over hele verden og har et årlig budsjett på drøyt 200 millioner kroner. Hovedkontoret til Sjømannskirken har helt siden starten i 1864 lagt i Bergen.

Klar for en annerledes sommer?
Ønsker du å fylle ferien din med meningsfylt frivillig arbeid og samtidig oppleve en annen del av verden?
Sjømannskirken stenger ikke dørene i ferien, derfor trenger vi medhjelpere til å gå inn når de fast ansatte har ferie. Kan du tenke deg en innholdsrik og aktiv sommer på en sjømannskirke, er du velkommen til å søke sommertjeneste. Som frivillig prest må du i tillegg til gudstjenester og kirkelige handlinger også  være forberedt på å gå inn i praktiske oppgaver. Vi forventer 38 timers arbeidsuke, normalt fordelt på fem arbeidsdager per uke. Det er mulig å ha med familie ut, så fremt de enten klarer seg selv eller har noen som kan passe på dem mens du jobber. Størrelsen på tilgjengelig bolig kan også være en begrensende faktor.
Perioden vil variere avhengig av tjenestestedet og de ansattes ferieavvikling. Vi ønsker først og fremst frivillige som kan arbeide fire uker eller lenger innenfor tidsrommet fra ca. 15. juni til ca. 25. august 2019.
I søknaden ønsker vi at du angir:

 • Hvorfor du ønsker sommertjeneste.
 • Beskriv relevant erfaring
 • Hvilken periode du kan være ute i (fra-til-dato)
 • Referanser
 • Ev ønsker om tjenestested.
 • Dersom du reiser med familie, skriv barnas alder i søknadsteksten
  NB! Alle må sende inn søknad elektronisk for å komme i betraktning for sommertjeneste 2019.Søknadene blir behandlet etter søknadsfristens utløp.
 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Den frivillige må regne med å måtte fylle flere ulike funksjoner. De mest aktuelle oppgavene og funksjonene er:
 • Gudstjenester og andre kirkelige handlinger.
 • Hjemme-/sykebesøk, diakonale oppgaver.
 • Andre aktuelle oppgaver kan være:
 • Vertskaps funksjon og leseværelse vakter.
 • Arrangering av ulike tilstelninger.
 • Diverse praktisk oppgaver
 • Arbeidsoppgavene utføres både på kirken og gjennom oppsøkende arbeid.
 • Steder for sommertjeneste vil variere fra år til år, avhengig av behovene ved de ulike kirkene. Kontakt oss gjerne for mer informasjon. Vi regner med å sende ut mellom 40 og 60 til forskjellige sommertjenester i 2019.

Kvalifikasjoner:

 • Søker må være ordinert prest.
 • Ønske om å arbeide som frivillig ved en sjømannskirke.
 • Lyst og fleksibilitet til å gå inn i det menighetsbyggende og praktiske arbeidet i en kirke.
 • Glede av å omgås alle slags mennesker
 • .Lett for å skape kontakt.
 • Erfaring fra kirkelig og menighetsbyggende arbeid.
 • Normalt god helse.
 • Bilsertifikat (kl. B)

Personlige egenskaper:

 • Diverse andre forhold:

 • Opplysninger om samlivsform vil kunne bli etterspurt og vektlagt, jfr. Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) § 30. Det vises ellers til Sjømannskirkens Formelle krav til ansettelse.

Vi tilbyr:

 • Sjømannskirken dekker losji (bolig/hybel står til disposisjon) kostgodtgjørelse (89 kr dagen) og et lite honorar (216 kr dagen) Sjømannskirken dekker reise etter reglene om rimeligste og mest hensiktsmessige reisemåte for den som har sommertjeneste (vi dekker ikke reisekostnader for ev. medreisende familie)
Arbeidsgiver Sjømannskirken
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Bergen
Publisert 2018-12-13
Søknadsfrist 2019-02-01
Stillingstype Vikariat
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Sjømannskirken

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger