Vikar for kapellan

Søndre Follo prosti ligger i Akershus fylke mot Oslofjorden mellom Oslo og Østfold, og består av de fire kommunene og fellesrådsdistriktene Frogn, Nesodden, Vestby og Ås. Prostiet er inndelt i 11 sokn med ca. 47 000 medlemmer i Den norske kirke, av en befolkning på ca. 69.000. Folketallet er økende. Det er korte avstander og gode kommunikasjonsforhold i prostiet, og mot Oslo og Østfold.

Det er ledig vikariat for kapellan i Gjøfjell sokn i Nesodden. Kommunen består av Skoklefall sokn med 12.000 innbyggere, Nesodden med 2.500 innbyggere, og Gjøfjell med 3.500. 
Kapellanens hovedområde er barn og unge. Gjøfjell menighet arbeider også med å utvikle et flergenerasjonstilbud. Kapellanen inngår i turnus og samarbeid med de to andre prestene på Nesodden i forhold til gravferder, gudstjenester og andre oppgaver særlig knyttet til konfirmant- og kirke-skolearbeid. Kapellanen kommer til en entusiastisk og støttende stab av engasjerte medarbeidere. Kirken har et særdeles godt omdømme i lokalsamfunnet. 
Gjøfjell kirke og menighetshus ligger på Fagerstrand, rett ved skolen. Det er hyppige båtavganger til Oslo fra Nesodden, en tur på 20 minutter. Staben er samlet i gode kontorlokaler på Nesoddtangen. 
Nesodden kalles med rette for «Norges kunstnerkommune», og er også preget av et bredt utvalg av tros- og livssynsamfunn. Det er godt etablert samarbeid mellom kirke- og kommune, kirke- og kulturliv og til de andre trossamfunnene. 
Kirkene på Nesodden har et variert og spennende gudstjenesteliv. I tillegg til søndagens gudstjenester holdes også kvelds- og hverdagsmesser med ulik profil for de enkelte kirkene. 
Det er utarbeidet egen trosopplæringsplan. Det er to stillinger knyttet til dette arbeidet i staben: trosopplæringsleder og menighetspedagog. De vil være viktige samarbeidspartnere for kapellanen. 
For hele prostiet er det prostidiakon. I prostiet er det tilsammen 14 prester samt prosten, som møtes jevnlig til fagdager og andre samlinger. 

Målform i tjenesten er bokmål. 

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende regelverk. Stillingsinnehaveren må forholde seg til de endringer som måtte komme som følge av tjenesteordning for menighetsprester. 

Politiattest (barneomsorgsattest) vil bli avkrevd før tiltredelse.

Arbeidsoppgaver:

 • Gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Særskilt ansvar for barn, unge og flergenerasjonstilbud i Gjøfjell
 • Konfirmanter, skole-kirkesamarbeid og trosopplæring
 • Tjenesteuke i turnus
 • Stabsmøter og prostiets og bispedømmets fagsamlinger
 • Bispedømmets beredskapsordning

Kvalifikasjoner:

 • Medlemskap i Den norske kirke

Utdanningsnivå:

 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende
 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)

Personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide strategisk og målrettet selvstendig og i team
 • God innsikt i kirkens gudstjenestereform og trosopplæringsreform og evne til å se disse i sammenheng med den lokale menighetsutvikling
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes i lønnsgruppe 0922, kapellan etter KAs lønnsregulativ (kr 440.200 - 583.700)
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Godtgjøringer etter gjeldende regelverk
 • Mulighet for arbeidsveiledning og åndelig veiledning
 • Bedriftshelsetjeneste
Arbeidsgiver Borg Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Nesodden
Publisert 2018-12-19
Søknadsfrist 2019-01-13
Stillingstype Vikariat
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Borg Bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger