Vikar for Kapellan

Vestre Borgesyssel prosti ligger nord i Østfold fylke og strekker seg fra kysten i vest til Glomma i øst. Prostiet består i dag av kommune Moss, Rygge, Råde, Våler, Skiptvet, Spydeberg og Hobøl. Området er attraktivt bla på grunn av sin nærhet til hovedstaden, det er ikke mer enn ca. en times reisevei til Oslo fra noen del av prostiet. Det er 15 faste prestestillinger i prostiet, og prostesetet ligger i Moss. Prostiet er foreslått endret som følge av kommunereformen, og Hobøl og Spydeberg blir del av den nye Indre Østfold kommune i Østre Borgesyssel prosti. Også Skiptvet er foreslått flyttet til østre Borgesyssel. Moss sokn er ett av to sokn i Moss kommune. Fra 2020 blir Moss og nabokommunen Rygge slått sammen til en kommune og ett fellesrådsområde. I Moss sokn er det ca. 22.000 innbyggere hvorav 11. 650 er medlemmer i DNK. Moss sokn sammenfaller med grensene for Moss kommune på landsiden hvor kanalen som går gjennom byen danner grense til Jeløy sokn.

Det er ledig vikariat i 100% stilling som kapellan i Borg bispedømme, Vestre Borgesyssel prosti med Moss sokn som primært tjenestested fram til 31,10.2019.
Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Det er 6 barneskoler i byen hvorav 3 også er 1-10 skole der ungdomstrinnene er plassert. Det er 2 videregående skoler med et rikholdig linjevalg, samt flere friskoler knyttet til barne- og ungdomstrinnene. Det er et godt utviklet samarbeid med den offentlige skolen i byen med egen plan for skole/kirke-samarbeid på klassetrinnene 1-7. Det er også skolegudstjenester knyttet til høytidene med noe samarbeid med friskolene.
Det er 10 barnehager i byen som deltar på julevandringer og påskevandringer.

Det er 5 alders- og sykehjem i soknet som betjenes av prestene og diakonen i samarbeid med noen av byens andre kirkesamfunn. Det er et godt økumenisk samarbeid i byen. 

Kirkekontoret er på Arena hvor menighetskontor, kirkevergekontor og prostesetet er lokalisert. Kirkens Bymisjon i Moss er også lokalisert her med sin virksomhet på og utfra Arena. Det er et eget kapell i kjelleren der det er tidebønner. Her er et rikholdig aktivitetstilbud for mennesker i alle aldre fra babysang, barnearbeid og ungdomsarbeid til hyggetreff for eldre samt kor for barn og voksne.
I staben er det 9 ansatte: Sokneprest, kapellan, daglig leder, diakon, kateket, menighetspedagog, kantor, kirketjener/vaktmester, og kontorfullmektig. Det er ukentlige stabsmøter, og det drives et utstrakt tverrfaglig samarbeid.

Moss kirke er en langkirke fra 1861 og vil være ferdig rehabilitert innen utgangen av 2019. De fleste gudstjenester foregår med utgangspunkt i kirken. 
Moss kirke og Arena blir mye brukt til konserter og andre kulturarrangementer. Det er også en nysatsing på «åpen kirke» som skal øke tilgjengeligheten til kirkerommet på hverdager. 
Det er et bredt arbeid for barn og unge knyttet til Arena. I trosopplæringsplanen er det lagt til rette for kontaktpunkter på alle alderstrinn fra 0 til 18 år. Av det kontinuerlige arbeidet er det størst tilbud for aldersgruppen 0-10 år og ungdom.
Leirvirksomhet drives i samarbeid med KFUK/KFUM og HEKTA.

Moss sokn har også en stor innvandrerbefolkning. Et av satsingsområdene er derfor utvikling av dialogarbeid og tverreligiøse/kulturelle møteplasser.

Vi søker etter en kapellan som ønsker å arbeide i et bredt kirkelandskap der det legges vekt på samarbeidsevner og kreativitet. Det vil være naturlig med en vekting mot konfirmantarbeid og unge. Samtidig vil bredde og engasjement for utvikling av hele menigheten være ønskelig. 

Målform i kirke og skole er bokmål

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m., samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål, det særskilte samarbeidsområde og tjenestedistrikt. 

Politiattest (Barneomsorgsattest) vil bli

Arbeidsoppgaver:

 • Gudstjenester, andakter og kirkelige handlinger
 • Menighetsbyggende arbeid med særlig vekt på barn og unge
 • Delta i trosopplæringsarbeidet, med særlig vekt på aldersgruppen 15-18 år.
 • Delta i bispedømmets beredskapsordning
 • Selvstendig faglig og åndelig arbeid, og utvikling i henhold til ordinasjonsløftet

Kvalifikasjoner:

 • Medlemskap i Den norske kirke

Utdanningsnivå:

 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
 • Praktisk teologisk utdanning
 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner kombinert med evne til å arbeide selvstendig
 • God arbeidskapasitet, orden og gjennomføringsevne
 • Gode evner til kommunikasjon med barn og unge
 • Det er ønskelig med erfaring fra trosopplæringsarbeid og ungdomsarbeid
 • Interesse for og erfaring med dialog og interkulturelt arbeid er ønskelig
 • Positiv og fleksibel
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr:

 • Stillingen lyses ut i lønnsgruppe 0922, kapellan etter KAs lønnsregulativ (kr 440.200-583.700)
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Godtgjøringer etter gjeldende regelverk
 • Mulighet for arbeidsveiledning og åndelig veiledning
 • Bedriftshelsetjeneste
Arbeidsgiver Borg Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Moss
Publisert 2018-12-19
Søknadsfrist 2019-01-13
Stillingstype Vikariat
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Borg Bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger