Vertskap i Torrevieja

Sjømannskirken i Torrevieja betjener nordmenn i og omkring kystbyen Torrevieja. Kirken ligger i bydelen La Siesta, en bydel med småhusbebyggelse i utkanten av Torrevieja by. Det bor anslagsvis 12.- 15.000 nordmenn i området i hele eller deler av året. Det er en overvekt av nordmenn i alderen 60+, men det bor også mange familier med barn her. Det er en norsk skole i området med ca. 180 elever fra 1.-13.trinn. Kirken har arbeid med kor og klubb for barn og unge, også i samarbeid med skolen. Sjømannskirken i Torrevieja er et moderne kirkebygg på cirka 750 kvm. Kirken ble innviet i 2004, men arbeidet i Torrevieja startet tidlig på 90-tallet og med fast prest fra 1998. Kirkens stab består av sjømannsprest/daglig leder, sjømannsprest/kapellan, diakon, vertskap, barne- og ungdomsarbeider, vaktmester/assistent, administrasjonskoordinator/regnskapsfører, samt ektefeller med ulike oppgaver i deltidsstillinger. I tillegg engasjeres det to vinterassistentpar pr sesong, vår og høst. Kirken har dessuten mange aktive frivillige. For mer informasjon, se bo- og levebeskrivelsen.

Dette er stillingen for deg som:
Er glad i mennesker og liker å lage mat til mange.
Har sans for et livsstilsarbeid innenfor regulerte rammer, og trives i en omskiftelig og til tider hektisk hverdag.
Evner å skape rammer og relasjoner som gir frivillige lyst til å
bidra, både ved å skape gjestfri atmosfære i fellesarealer, og på kjøkkenet
med tillaging av mat.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Hovedansvar for vertskapsfunksjonen, herunder organisering, planlegging og gjennomføring av matlaging og servering, i tett og godt samarbeid med de frivillige og øvrig stab.
  Ha ansvar for vaktlister og arbeidstidsoversikt for vinterassistenter og frivillige på kjøkken og leseværelset.
  Rekruttering, veiledning og opplæring av frivillige medarbeidere innenfor ansvarsområdet.
  Ansvar for innkjøp og kjøkkenets økonomi innenfor gitte rammer. Hovedansvar for gjestfri atmosfære i fellesarealer og kjøkken.
  Delta og bidra også i de øvrige praktiske, åndelige og miljøskapende oppgavene ved kirken, sammen med den øvrige stab.

  Kjøkken og leseværelset er det siste året oppgradert og har gjennomgått oppussing og omorganisering. Organisering, planer og rutiner for kjøkkendriften og leseværelset er revidert og tilpasset dagens drift. 

  Les mer om kirken på Torrevieja sine websider

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring i det å jobbe med mennesker i ulike sammenhenger.
  Erfaring med og glede over å lage mat, stelle i stand til fest og raus gjestfrihet, både på vanlige dager og ved store serveringer.
  Erfaring fra menighetsarbeid, og forståelse for kirkelig arbeid, enten som ansatt eller langvarig frivillig.

  Den som tilsettes vi bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) i medhold av Politiregisterforskriften § 34-1. Det gjelder også eventuell medfølgende ektefelle som skal ha stilling i Sjømannskirken.

Personlige egenskaper:

 • Hva ser vi etter hos dem som skal jobbe i en sjømannskirke? 
  At du er nysgjerrig på andre mennesker og er god til å lytte.
  At du har en fleksibel holdning til egne og andres arbeidsoppgaver.
  At du har en forståelse for at en del av arbeidet må foregå på kveld og i helger.
  At du har erfart at det er i fellesskap vi oppnår mest.
  At du tør å bli utfordret, også på oppgaver som du føler at du ikke behersker så godt.
  Og ikke minst - at du kan bidra til å gi mennesker mot til tro, håp og engasjement.

  I Torrevieja er det i sesongene (oktober-desember og februar-påske) høyt tempo, og da kan det være vanskelig å ta flere dager fri i strekk. Ut fra regulerte rammer kompenseres dette i roligere perioder og med mulighet for lange sommerferier.

  Hvis dette høres ut som deg - og en arbeidshverdag du kan trives i - er du hjertelig velkommen som søker! 

  Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

  Diverse andre forhold: 
  Opplysninger om samlivsform vil kunne bli etterspurt og vektlagt, jfr. Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) § 30. Det vises ellers til Sjømannskirkens Formelle krav til ansettelse
  Reiser du ut med familie, vennligst legg ved CV for ektefelle/registrert partner og oppgi alder på eventuelle medreisende barn. 
  Søkere må kunne identifisere seg med Sjømannskirkens visjon og verdigrunnlag
  Hvis ikke søker eller ektefelle er medlem i Den norske Kirke, vennligst opplys i søknad hvilket kirkesamfunn. 
  Kontraktsvilkårene for utestasjonerte er betinget av medlemskap i norsk folketrygd. Ansatte som på ansettelsestidspunktet mangler medlemskap kan ansettes på særskilte vilkår (lokal kontrakt). Sjømannskirkens stillinger i utearbeidet er faste stillinger, med tre års bindingstid, men likevel med fire måneders oppsigelse. Oppsigelse før utløp av bindingstiden vil kunne medføre at deler av flytteutgiftene må dekkes av den ansatte. Gjennomsnittlig utestasjoneringstid er for tiden cirka fem år, men flere av våre ansatte velger å være utestasjonerte lengre enn dette, gjerne på ulike stasjoner.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter organisasjonens lønnsplaner for utestasjonerte. 
  God, tariffestet pensjonsordning i Statens pensjonskasse
  Gode og utvidete forsikringsordninger. 
  Det tilbys stilling for eventuell medreisende ektefelle i 50 %, gjerne som vertskap.
  Tjenestebolig tilbys (for nærmere beskrivelse se bo- og levebeskrivelsen). 

  Her er en beskrivelse av hvordan det er å leve og bo som sjømannskirkeansatt i Torrevieja, med viktig og utfyllende informasjon om stillingen og kirken. 

  Hvis du lurer på hvordan det er å jobbe i Sjømannskirken har vi samlet en del informasjon til deg

  OBS! Alle må søke elektronisk gjennom lenken "Søk på stillingen" under for å komme i betraktning. Fyll ut komplett søknad og skriv inn jobberfaring og utdanning i feltene i søknadsskjemaet. Vi godtar ikke søknader per epost eller post.
Arbeidsgiver Sjømannskirken
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Torrevieja
Publisert 2019-01-03
Søknadsfrist 2019-01-20
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Sjømannskirken

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger