Leder for seksjon Ledelse

Din neste store utfordring? Er du opptatt av teologi og ledelse i den verdensvide kirke? Er du selv en leder? Seksjon Ledelse er en av fire seksjoner i NMS Global. Seksjonen har ansvar for teologisk utdanning og fagfeltet ledelse i NMS. NMS sin gjeldende strategi fokuserer på relasjonell ledelse og samarbeid gjennom deltagende prosesser. Seksjon ledelse er pådriver for læring og endring, gjennom organisasjonsprosesser og lederutviklingsprogram i NMS. I tillegg har seksjonen ansvar for å styrke den administrative kapasiteten og den økonomiske selvstendigheten hos våre samarbeidspartnere. Bekjempelse av korrupsjon inngår som en viktig del av arbeidet. Vår nåværende leder har sagt opp, og vi er på jakt etter en erstatter!

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Tilrettelegge for teologisk samarbeid i NMS sitt globale nettverk av kirker
 • Bidra til å skape levende og «sunne» søsterkirker i verden gjennom god organisasjons – og lederkultur
 • Bidra til at kirker i det globale sør tar mer ansvar for egen økonomi og forvalter sine penger på en god måte
 • Utfordre kirkeledere på kirkens sosiale ansvar i det sivile samfunn – la NMS være motkultur der det er nødvendig
 • Søke å inngå samarbeidsavtaler med teologiske fakultet: med fokus på nettverk av teologisk kompetanse
 • Utvikle god og sunn «organisasjons- og lederkultur» i NMS så vel som i våre søsterkirker i den verdensvide kirke
 • Videreutvikle relevant kompetanse i NMS innen verdibasert ledelse, «Jesus om lederideal», anti-korrupsjon og god økonomiforvaltning
 • Være en del av ledergruppa i NMS-Global

Konkret arbeidsoppgaver i tillegg:

 • Ha et overordnet ansvar for seksjon Ledelse
 • Fagansvar for feltet kirkelig ledelse og teologisk utdanning
 • Regionalt ansvar for franskspråklig Afrika
 • Utarbeide handlingsplaner og måldokument for seksjonen i samspill med de ansatte i seksjonen og andre ledere i NMS Global
 • Budsjett og personalansvar
 • Delta i den offentlige samtalen om teologi og kirkeledelsen i «nord og sør»
 • Jobbe tett med relevante fagmiljø i den verdensvide kirke som LWF og KV
 • Bidra til kontinuerlig videreutvikling og nytenkning i seksjonen, så vel som i avdelingen og resten av organisasjonen

Kvalifikasjoner og ønsket kompetanse:

 • Mastergrad eller tilsvarende på fagfelt som ledelse, organisasjonsutvikling, teologi, bistand, økonomi, juss eller lignende (realkompetanse kan kompensere for manglende utdannelse)
 • Kunnskap og engasjement på fagfeltene misjon, teologi og ledelse
 • Ledererfaring, gjerne fra internasjonalt arbeid
 • Evne til å tenke strategisk og overordnet
 • Ønske og vilje til å bidra til å fornye NMS sin misjonsforståelse og praksis
 • Arbeidserfaring fra andre land og kulturer
 • God på relasjonsbygging
 • God formuleringsevne både skriftlig og muntlig
 • Gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Fordel med ferdigheter i fransk

Søkere må kunne identifisere seg med NMS sitt grunnsyn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

En del reising må påregnes.

Lønn etter NMS’ lønnsregulativ.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Lise Tørnby, leder NMS Global, 41 45 79 37.

Søknadsskjema med CV, vitnemål og attester (returneres ikke) sendes på e-post til: sigruns@nms.no, eller per vanlig post til:
Det Norske Misjonsselskap v/ Personalseksjonen
Postboks 226 Sentrum, 4001 Stavanger.

NB: Vi ber deg sende dokumenter som inneholder personnummer pr post, eller i sladdet versjon.

Søknadsfrist: 25. januar 2019.

Arbeidsgiver NMS
Kategori Administrasjon, økonomi og juss
Arbeidssted Stavanger
Publisert 2019-01-08
Søknadsfrist 2019-01-25
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
NMS

Stavanger
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger