Kirkelig fellesråd i Bærum Kirkelig fellesråd er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes 10 sokn i Bærum. Bærum har 120.000 innbyggere, og kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv - og en aktiv medspiller bl.a. i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Kirketorget i Bærum tar imot henvendelser fra våre medlemmer om blant annet dåp, vigsler, bisettelser og begravelser på vegne av menighetene i Bærum.

Menighetspedagog / kateket i Høvik menighet

Kirkelig fellesråd er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes 10 sokn i Bærum. Bærum har 125.000 innbyggere, og kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv - og en aktiv medspiller bl.a. i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Se også vår facebookside

Høvik menighet ligger i Bærum og har ca. 17 800 innbyggere. Menigheten har et aktivt barne- og ungdomsarbeid, der ungdomsarbeidet i menigheten er bygget opp omkring konfirmantarbeidet og HUS (Høvik
ungdomssenter med Tweens,Tensing, ungdomsklubben Åpent HUS og ledertreningsarbeid). Arbeidet har lange tradisjoner og er en positiv og viktig del av nærmiljøet. Ungdomsarbeidet i menigheten er knyttet til KFUK/KFUM, Asker og Bærum krets.
I barnearbeidet er det bl.a. søndagsskole, babysang, familiemiddager, og et godt samarbeid med skolene i området. Høvik menighet har trosopplæringsplan for 0-18 år, og driver ulike trosopplæringstiltak, blant annet babysang, Lys Våken, Prinsen av Egypt, Tårnagenthelg, og 4-årsbok.

Arbeidsoppgaver:

 • Videreutvikle trosopplæringsarbeidet for alle døpte i menigheten fra 0-18 år
 • Planlegge, promotere, gjennomføre og evaluere tiltak
 • Rekruttere og veilede og samarbeide med frivillige medarbeidere, bygge relasjoner
 • Sikre tett samarbeid mellom punkttiltak og faste aktiviteter gjennom deltakelse

Kvalifikasjoner:

 • Utdannelse som kateket eller menighetspedagog
 • Andre søkere med utdanning innen kristendom, teologi, pedagogikk og med relevant praksis, vil også bli vurdert.
 • Erfaring med kirkelig arbeid for barn og ungdom
 • Musikalsk kompetanse er en fordel
 • Erfaring med å bruke IT-verktøy og sosiale medier i arbeidet
 • Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest i medhold av kirkelovens § 29.
 • Du må være medlem av Den norske kirke, og dele dens tro og bekjennelse.

Personlige egenskaper:

 • Hjerte for barn og unge
 • God formidlingsevne og ønske om å formidle budskapet om Jesus til barn og unge
 • God evne til å planlegge og drifte ulike aktiviteter og tiltak
 • God relasjonsbygger
 • Kreativ og nyskapende
 • God evne til å arbeide selvstendig og under ledelse/ veiledning i team
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • En inspirert stab som liker prøve ut nye ting og en engasjert menighet
 • Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et sterkt og utviklende fellesskap med kolleger i Bærum.
 • Tilsetting etter formelle kvalifikasjoner i kirkelig undervisningsstilling
 • Lønn etter KAs tariffavtale, god pensjonsordning i KLP

  Annet

 • Tilsetting skjer med Kirkelig fellesråd i Bærum som arbeidsgiver, og med Høvik menighet som hovedarbeidssted pt.
 • Du må trives med en del kvelds- og helgejobbing, plusstid avspaseres iht avtale
 • Oppstart 1. mars eller etter nærmere avtale
Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Bærum
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Høvik
Publisert 2019-01-09
Søknadsfrist 2019-01-27
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Bærum
Postboks 484
1302 Sandvika
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger