Daglig leder

Norsk Råd for Misjon og Evangelisering, NORME er et nettverk av 42 norske kirkesamfunn og organisasjoner, i tillegg til menigheter og enkeltpersoner som arbeider med misjon nasjonalt og globalt. NORME ble opprettet i 2001 som en sammenslåing av Norsk Misjonsråd, Den Evangeliske Allianse og Lausannebevegelsen.

NORME vil:

 • stimulere til et styrket engasjement for misjon og evangelisering nasjonalt og globalt
 • være et koordinerende nettverk som bistår sine medlemmer i oppdraget med å bringe evangeliet videre både i Norge og internasjonalt
 • være et samlende kontaktpunkt overfor internasjonale bevegelser.

 

NORME søker DAGLIG LEDER i fast stilling fra 01.09.2019

 

Daglig leders oppgaver:

 • Aktivt bidra til å virkeliggjøre NORMEs målsettinger
 • Ha det faglige og administrative ansvaret for NORMEs virkegrener, arrangementer og nettverk
 • Være et bindeledd mellom medlemmene og andre kontakter nasjonalt og internasjonalt 
 • Samle, analysere og formidle informasjon om misjon og evangelisering

 

Daglig leder må identifisere seg med NORMEs verdier, formål og basis, samt Lausannepakten.

 

Kvalifikasjoner

Vi ønsker oss en strukturert person med:

 • Relevant utdannelse på universitets/høgskolenivå
 • Relevant bakgrunn og gode engelskkunnskaper
 • Internasjonal erfaring vil ha betydning
 • Det legges vekt på gode evner til samarbeid, til å bygge nettverk og god kjennskap til bredden i norsk misjonsvirksomhet.

 

Stillingen som daglig leder er 100 %. Lønn etter avtale.

NORMEs kontor er samlokalisert med Digni sentralt i Oslo.

 

Daglig leder er ansatt på åremål på fire (4) år med mulighet for forlengelse.

 

Søknadsfrist: 15.02.19

Søknad med attester og CV sendes: NORME ved fungerende styreleder Inger Marie A. Oppegård

Søknad sendes elektronisk til styreleder Inger Marie A. Oppegård på epost: laermisj@laermisj.no

 

For nærmere informasjon, kontakt fungerende styreleder Inger Marie A. Oppegård på telefon 46962307 eller daglig leder Anne Lise Søvde Valle på telefon 95 73 16 88 (evt. på mail post@norme.no)

Arbeidsgiver Norme
Kategori Administrasjon, økonomi og juss
Arbeidssted Oslo
Publisert 2019-01-09
Søknadsfrist 2019-02-15
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Norme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger