Rådgiver for kommunikasjonsarbeid om globale spørsmål

Den norske kirke har 3,9 millioner medlemmer, 133 000 frivillige medarbeidere, 9 000 tillitsvalgte og 7 500 ansatte. Kirkens 1 260 menigheter tilbyr kirkelig betjening til innbyggerne i alle landets kommuner. Kirkerådet forbereder sakene til Kirkemøtet, Den norske kirkes øverste representative organ. Kirkerådet iverksetter Kirkemøtets beslutninger og leder arbeidet mellom kirkemøtene. Kirkerådets administrasjon har i dag ca 75 ansatte organisert i seks fagavdelinger, som også omfatter sekretariatene for Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd og Bispemøtet.

Mellomkirkelig råd (MKR) arbeider med å ivareta Den norske kirkes relasjoner til andre kirkesamfunn og trossamfunn, i Norge og internasjonalt. I samarbeid med nasjonale og internasjonale kirkelige organisasjoner arbeider MKR med spørsmål knyttet til menneskerettigheter, fred, migrasjon, klima og miljø. 
Mellomkirkelig råd sitt sekretariat er plassert i Kirkerådets avdeling for økumenikk og internasjonale spørsmål. I avdelingen er det er ledig et vikariat fra ca. 15. februar til 15. november med ansvar for informasjonsarbeid om globale spørsmål.

Arbeidsoppgaver:

 • Stimulere menighetene i Den norske kirke og kirkelige organisasjoner til økt engasjement om globale spørsmål, slik som klima, migrasjon, menneskerettigheter, fred, m.m.
 • Utvikle informasjons - og ressursmateriell til gudstjeneste, diakoni og trosopplæring i menighetene knyttet til globale spørsmål.
 • Delta i koordinerings- og styringsgrupper for fellesprosjekt i samarbeid med ulike kirkelige organisasjoner som jobber med global rettferdighet.
 • Annet arbeid i Kirkerådet/Mellomkirkelig råd knyttet til internasjonal diakoni/global rettferdighet.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning innen diakoni, teologi, utviklingsstudier, annen samfunnsfaglig bakgrunn.
 • Kommunikasjonsfaglig kompetanse og erfaring er ønskelig.
 • God kjennskap til Den norske kirke.
 • Organisasjonserfaring og erfaring fra internasjonalt arbeid vil bli tillagt vekt.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids -og kommunikasjonsegenskaper.
 • Fleksibilitet, samarbeidsevne og kreativitet vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtaleverket på kirkelig sektor.
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes 2% pensjonsinnskudd.
 • Moderne kontorlokaler i Oslo sentrum, kantine, fleksitid og trivelig arbeidsmiljø.
Arbeidsgiver Kirkerådet
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Oslo
Publisert 2019-01-11
Søknadsfrist 2019-01-23
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkerådet
Postboks 799 Sentrum
106 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger