Diakon

Askøy er en vekstkommune med 29 000 innbyggere med et omfattende kultur- og samfunnsliv. Kirkekontoret er lokalisert i Strusshamn kirke, ca 15 minutter i bil fra Bergen sentrum. Kommunen er delt i 5 kirkesokn, 5 kirker og ca. 26 ansatte i til sammen ca. 21 årsverk. Vi har to diakonstillinger. Det er diakoniplaner i alle de fem menighetene. Vår profil som kirke er bygget på felles verdier om at vi skal fremstå som: Åpen, tjenende, misjonerende og bekjennende. Dette er verdier som vi ønsker vår hverdag skal være preget av. Les mer på nettsiden vår www.kirken-askoy.no. I kirkene på Askøy står det diakonale sentralt i utviklingen av kirken og lokalsamfunnet. Kirkene på Askøy ønsker å være offensive og i den forbindelse utvider vi med enda en diakonstilling. Stillingen gir mange muligheter og utfordringer for den rette personen.

Diakon, ledig stilling fra 1.3.2019 eller etter avtale. 70-100% fast stilling.

Askøy kirkelige fellesråd ønsker å få en ny medarbeider som kan være med å realisere menighetenes planer. 
Kirkevergen er diakonens nærmeste overordnede. Det er diakoniutvalg i 4 av de 5 menighetene. 

Arbeidsoppgaver

Med utgangspunkt i tjenesteordning for diakoner og «Plan for diakoni» vedtatt av Kirkerådet, vil fokuset i diakonens arbeid være:  

 • Rekruttere, følge opp, motivere og utvikle frivillige medarbeidere.
 • Ta initiativ til ytterligere samarbeide med det kommunale hjelpeapparatet innen helse og levekår.
 • Følge opp mennesker i sorg og krise og i andre utfordrende livsfaser
 • Lede, følge opp og gjennomføre de diakonale planene i et tett samarbeid med diakoniutvalgene og bidra til et godt og tverrfaglig samarbeid med staben og frivillige i menighetene. Menighetsbygging står sentralt.
 • Ansvar for formiddagstreff i samarbeid med frivillige
 • Utvikle diakoni særlig rettet mot ungdom og yngre aldersgrupper på Askøy
 • Noen liturgiske funksjoner under gudstjenestene
 • Institusjonstjeneste – også ved lindrende enhet på Kleppestø sykehjem
 • Være en del av teamet som utvikler nye møteplasser på flere kjøpesentra på Askøy
Kvalifikasjoner
 • Utdanning i henhold til tjenesteordning for diakoner, eventuelt relevant utdanning som gir mulighet til påbygging til godkjent diakonikompetanse/master
 • Andre med relevant bachelor utdanning
 • Personlig egnethet og relevant erfaring fra diakonalt arbeid vil bli vektlagt
 • Søker må være medlem av Den norske kirke Den som tilsettes må fremlegge tilfredsstillende politiattest i henhold til Kirkeloven § 29 
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig
 • Evne til å ta initiativ, etablere kontakt og inspirere andre
 • Nysgjerrig
 • Fleksibel
 • Tydelig
 • Evne til å utfordre både seg selv og andre – det betyr å se muligheter til å oppnå mye gjennom å skape et engasjement hos kollegaer, samarbeidspartnere og frivillige medarbeidere
 • Evne og lyst til kompetansedeling   
Vi tilbyr
 • Fleksibel arbeidstid
 • Dyktige, entusiastiske kollegaer, både frivillige og ansatte
 • Tverrfaglig arbeidsmiljø
 • God tilrettelegging for faglig utvikling og videreutdanning
 • Funksjonelle kontorlokaler
 • Kvelds- og helgearbeid må påregnes. Lønn etter gjeldende satser og pensjonsordning
Arbeidsgiver Askøy kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Askøy
Publisert 2019-01-30
Søknadsfrist 2019-02-14
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Askøy kirkelige fellesråd

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger