Daglig leder i Hinna menighet

Hinna sokn er en del av Hinna bydel i Stavanger, og teller ca.13.000 personer. Av disse er ca. 9.000 medlemmer i Den norske kirke. Hinna kirke er en stor arbeidskirke fra 1967. Kirken har et tilstøtende bygg, Hinnasenteret, som er et servicesenter for eldre i bydelen. Daglig leder er kirkevergens representant i menigheten og vil ha kontor i Hinna kirke sammen med sokneprest, diakon, kantor, kateket, vaktmester, informasjonsmedarbeider, kapellan/barne- og ungdomsprest, to menighetspedagoger og to ansatte som prosjektledere i «åpne møteplasser på Hinna».

Menighetens visjon er: «Hinna menighet- et sted å vokse».
Menigheten ønsker å være et sted der troen kan voksne og modnes og der den enkelte ledes inn i en aktiv tjeneste hvor evner og nådegaver tas i bruk. Det er utviklet gode rutiner og tradisjoner for felles ledelse mellom soknepresten og daglig leder, og et tettere samarbeid med lederne i nabomenighetene er under utvikling.

Arbeidsgiver er Stavanger kirkelige fellesråd. Vi har arbeidsgiveransvar for ca. 100 årsverk i de 16 menighetene i kommunen. Fellesrådets strategi er felles satsingsområder og god ressursutnyttelse for Den norske kirke i hele Stavanger, og vil kunne gi alle våre ansatte arbeidsoppgaver også på tvers av menighetsgrensene.


Les mer om Hinna menighet på: www.hinnakirke.no

Arbeidsoppgaver:

 • Ha et menighetsbyggende perspektiv på tjenesten.
 • Lede og utvikle fellesskapet og tjenestene i menigheten i henhold til visjoner og strategier.
 • Ivareta personalansvar og medarbeiderutvikling
 • Ansvar for å utarbeide og gjennomføre virksomhetsplaner, budsjett og økonomistyring og HMS-tiltak
 • Forberede møter, saksbehandling og følge opp vedtak i menighetsrådet
 • Koordinere menighetens aktiviteter, involvere og sikre god informasjonsflyt til alle
 • Overordnet ansvar for rekruttering og oppfølging av frivillige medarbeidere
 • Videreutvikle samarbeid om daglig leders arbeidsoppgaver med menighetene i bydelen
 • Stillingen vil innebære noe arbeid på ettermiddag/kveldstid

Kvalifikasjoner:

 • Tre-årig relevant høyskoleutdanning, gjerne innen administrasjon / økonomi / kirkefag
 • Relevant erfaring fra arbeid i menighet
 • Ledererfaring og evne til å ha en tydelig rolle i menigheten
 • Erfaring med budsjett, regnskap og bruk av IKT
 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig.
 • Må være medlem i Den norske kirke

Personlige egenskaper:

 • Klar bevissthet om utøvelse av lederrollen
 • Åpen, inkluderende og kontaktskapende
 • Evne til å se medarbeidere og frivillige, involvere, motivere og engasjere
 • Tydelig og helhetstenkende
 • Ansvarsfull, effektiv og strukturert
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø og tverrfaglig samarbeid.
 • En variert og utfordrende jobb i en spennende menighet
 • Et tverrfaglig miljø av engasjerte kolleger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtaleverket i kirkelig sektor
 • Stavanger kirkelige fellesråd har gode forsikrings- og pensjonsordninger, pliktig medlemskap i KLP med 2% trekk i brutto lønn
Arbeidsgiver Stavanger kirkelige fellesråd
Kategori Administrasjon, økonomi og juss
Arbeidssted Stavanger
Publisert 2019-02-07
Søknadsfrist 2019-02-17
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Stavanger kirkelige fellesråd

Stavanger
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger