Studentprest ved Universitetet i Agder

UIA har 13.000 studenter fordelt på to campus; Kristiansand med rundt 9.000 studenter og Grimstad med rundt 4.000. Studentpresten er til stede på begge campus etter en fastlagt turnus.
Studentpresten ved UIA er kirkelig medarbeider som i tillegg til de foreskrevne oppgaver som prest også skal være med å løfte universitetet og studentvelferden gjennom sitt daglige virke. Studentpresten skal bidra til å bygge et livssynsåpent og inkluderende akademisk fellesskap der studentene blir sett og ivaretatt. 
Mange studenter er i en sårbar overgangsfase i livet, og studentpresten skal være en støttespiller både på det personlige og det organisatoriske plan. 

Studentpresten inngår i arbeidsfellesskapet med resten av «Ressurssenteret for tilrettelegging, helse og mestring» og samarbeider tett med de ansatte i Sia Helse (Studentsamskipnadens helseavdeling), samt tilretteleggingskontoret for studenter med funksjonsnedsettelser og Studier med støtte (et NAV basert tilbud for studenter med spesielle behov). Stillingen som studentprest formes hele tiden gjennom personlig initiativ og samarbeid med andre aktører på universitetet. 

Både kontorfellesskap og faglig fellesskap gir gode og viktige rammer for tjenesten. Det nære samarbeidet illustreres ved at lønnsmidlene til stillingen blir dekket av Den norske kirke 50%, Universitetet i Agder 25% og Studentsamskipnaden i Agder 25%. 

Domprosten er studentprestens nærmeste overordnede, og studentpresten er en del av et godt faglige og kollegialt fellesskapet i domprostiet. 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v. herunder spørsmål vedrørende tjenesteordning, beredskapsordning og andre avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål. 

Det benyttes bokmål og nynorsk. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer. 

Den som blir tilsatt må være medlem av Den norske kirke. 

Det kan bli stilt særlige krav til samlivsform i tråd med Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk § 16. 

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest/barneomsorgsattest.

Arbeidsoppgaver

 • Samtaler med studenter på UIA og høyskoler tilknyttet Studentsamskipnaden i Agder
 • Delaktighet i forbindelse med kriseberedskap
 • Delaktighet i forbindelse med læringsmiljøarbeidet
 • Medansvarlig for livssynsnøytrale aktiviteter som ukentlig Coffee Hour for de internasjonale studentene
 • Medansvar for ulike kurs og samtalegrupper
 • Rådgiver og støttespiller i enkelte saker for administrasjon og ledelse
 • Morgenbønn med nattverd i «Stille rom» en dag i uken
 • Studentgudstjeneste i samarbeid med en lokal menighet en søndag i måneden
 • Kontakt med det kristne studentarbeidet
 • Studentpresten har også en gudstjeneste i semesteret i to menighetene som ligger i nærheten av Campus

Utdanningsnivå

 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende

Personlige egenskaper

 • Trygg og fleksibel person som er glad i å samarbeide med andre
 • Glad i å oppsøke og være sammen med unge mennesker
 • Relasjonsbygger
 • Evne og vilje til å samtale på tvers av religion og livssyn

Vi tilbyr

 • Lønnes i stillingskode 1465 Spesialprest
 • Etter- og videreutdanning
 • Godtgjørelser etter gjeldende satser
 • Pensjonsinnskudd
 • Arbeidsveiledning
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kristiandsand
Publisert 2019-02-15
Søknadsfrist 2019-03-17
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger