MENIGHETSPEDAGOG / MENIGHETSARBEIDER

Trives du sammen med barn og unge, og ønsker du en meningsfull jobb i kirke og lokalsamfunn? Sortland menighet har ledig stilling som menighetspedagog / menighetsarbeider (70 % - 80 %). Sortland har i overkant av 10.000 innbyggere, er regionsenter i Vesterålen og en kommune i vekst. Kommunen har et godt kulturmiljø og rike friluftsmuligheter. Sortland er prostesete for Vesterålen og er en ettsoknsmenighet med 3 kirker. Kirkestaben holder til i trivelige lokaler i Sortland sentrum. Menigheten har tilsatt kateket med særlig ansvar for konfirmantene. Det er inngått samarbeidsavtale om trosopplæring mellom menighetene i Vesterålen. Trosopplæringsplan for Sortland sokn er godkjent av biskopen i Sør- Hålogaland.

Hovedarbeidsområder

  • Videreføre og fornye arbeidet med plan for trosopplæring 0 – 18 år i samarbeid med kateket, øvrige stab og frivillige medarbeidere.
  • Planlegge, administrere og gjennomføre trosopplæringstiltak for aldersgruppen 0-18 år i henhold til menighetens trosopplæringsplan og i samarbeid med kateket, øvrige stab og frivillige medarbeidere.

 

Kvalifikasjoner

  • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis med kristendom og barne- og ungdomsarbeid i fagkretsen.
  • Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere, vil også søkere med annen relevant utdanning eller praksis bli vurdert.
  • Søker må være medlem av Den norske kirke.
  • Du må kunne arbeide i team og samtidig være selvstendig og kreativ.
  • Du må trives sammen med barn og ungdom og kunne formidle kristen tro til unge.
  • Personlig egnethet vektlegges.

 

Tiltredelse 1. juni 2019 eller etter nærmere avtale. Søknadsfrist: 15.03.2019.

Den som tilsettes må framlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk. Det er fleksitid i stillingen. Tjenestepensjon (for tiden i KLP). Søker bør disponere egen bil. Kjøregodtgjørelse etter statens satser.

 

Kontakt: Kirkeverge Stig Pedersen tlf.76109914/ 90663324.

 

Søknad med CV, referanser og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes:

 

Sortland kirkekontor

Boks 142

8401 Sortland

Arbeidsgiver Sortland kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Sortland
Publisert 2019-02-19
Søknadsfrist 2019-03-15
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Sortland kirkelige fellesråd

Sortland
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger