Vertskap i New York

Sjømannskirken i New York betjener norske sjøfolk, fastboende og tilreisende i et stort område på østkysten av USA. Sjømannskirken har drevet arbeid i New York siden 1878, og er i den nåværende bygningen fra 1992 et veletablert kirkelig, sosialt og kulturelt samlingspunkt for nordmenn i en av USAs mest spennende byer. Kirken ligger sentralt på østsiden av Manhattan, Midtown East, med kort vei til FN-bygningen, Rockefeller Center, Broadway og Central Park. Ved siden av gudstjenester og kirkelige handlinger driver sjømannskirken et variert arbeid med vekt på et godt kulturelt tilbud. Småbarnstreff, konfirmantarbeid og samlinger for studenter og andre unge, lunchservering med norsk mat, stikkeregatta, open-mic og norskkurs er noen av aktivitetene på kirken. Kirken driver et eget kunstgalleri, Trygve Lie Galleri, hvor norske kunstnere fra USA og Norge har utstillinger. Konserter, foredrag og bokbad er levende innslag i programmet. Vi besøker nordmenn på båter, hjemme, på arbeidsplasser og på institusjoner. Et gjesterom i vår toppetasje leies ut til turister og andre. Vi ønsker å være et sted hvor mennesker kan komme inn fra en hektisk hverdag og by, senke skuldrene og finne hvilepulsen. Et tydelig kirkelig nærvær med åpne dører og rom for alle. Staben består av vertskap, diakonale medarbeidere, kulturleder, sjømannsprest/kapellan, sjømannsprest/daglig leder, kontormedarbeider med vaktmesteransvar og renholder.
Vi søker etter deg som evner å møte mennesker på en åpen og inviterende måte, og som kan slå av en prat med en besøkende samtidig som du rører i en gryte, og som kan trives med å oppsøke nordmenn med et vaffelhjerte og en prat der de jobber.
Arbeidsoppgaver
Hovedansvar for vertskapssiden ved kirkens daglige drift, gudstjenester og arrangementer. Dette inkluderer den diakonale ivaretakelsen av de besøkende, den praktiske tilretteleggingen for å ta i mot gjester i kirkens "hjem" og administrere utleievirksomheten.
Hovedansvar for det som er av matproduksjon og husholdning, blant annet innkjøp. Dette gjelder spesielt ved større arrangementer (basar, 17.mai, jul og kirkekaffe).
Ha ansvar for de frivillige på kjøkkenet og vaskehjelp.
Noe oppsøkende arbeid utenfor huset kan være aktuelt.
Ha vakter på "leseværelset" og delta i de øvrige praktiske, åndelige og miljøskapende oppgavene ved kirken, sammen med den øvrige stab. 

Les mer om kirken på New York sine websider.
Kvalifikasjoner
Erfaring fra det å jobbe med mennesker.
Erfaring fra menighetsarbeid eller annet kristent arbeid, og forståelse for det å jobbe i en kirkelig sammenheng. 
Kunne lage mat og trives med å ha ansvar for kjøkkenet. 
Førerkort for bil kl. B. 

Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) i medhold av Politiregisterforskriften § 34-1. Det gjelder også eventuell ektefelle som skal ha stilling i Sjømannskirken.  

For eventuelt medreisende ektefelle: På grunn av visumregler må medreisende ektefelle som skal ha stilling hos oss ha erfaring fra arbeid i menighet (frivillig eller ansatt), og/eller ha noe utdanning innen kristendom/kirkelig profesjon. Det kreves også medlemskap i Den norske kirke eller Den Evangelisk Lutherske Frikirke minst siste to år.
 
Hva ser vi etter hos dem som skal jobbe i en sjømannskirke? 
At du er nysgjerrig på andre mennesker og er god til å lytte.
At du har en fleksibel holdning til egne og andres arbeidsoppgaver.
At du har en forståelse for at en del av arbeidet må foregå på kveld og i helger.
At du har erfart at det er i fellesskap vi oppnår best resultat.
At du tør å bli utfordret, også på oppgaver som du føler at du ikke behersker så godt.
At du er villig til å stå på ekstra i perioder, og kan få det tilbake i roligere perioder der du kan utforske alt det spennende som er nær der du bor. 
Og ikke minst – at du kan bidra til å gi mennesker mot til tro, håp og engasjement.

Hvis dette høres ut som deg – og en arbeidshverdag du kan trives i – er du hjertelig velkommen som søker! 

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Diverse andre forhold
Opplysninger om kirkelig tilknytning og samlivsform vil kunne bli etterspurt og vektlagt. Det vises ellers til Sjømannskirkens Formelle krav til ansettelse
Reiser du ut med familie, vennligst legg ved CV for ektefelle/registrert partner og oppgi alder på eventuelle medreisende barn. 
Søkere må kunne identifisere seg med Sjømannskirkens visjon og verdigrunnlag
Hvis ikke ektefelle er medlem i Den norske Kirke, vennligst opplys i søknad hvilket kirkesamfunn. 
Kontraktsvilkårene for utestasjonerte er betinget av medlemskap i norsk folketrygd. Ansatte som på ansettelsestidspunktet mangler medlemskap kan ansettes på særskilte vilkår (lokal kontrakt). 
Sjømannskirkens stillinger i utearbeidet er faste stillinger, med tre års bindingstid, men likevel med fire måneders oppsigelse. Oppsigelse før utløp av bindingstiden vil kunne medføre at deler av flytteutgiftene må dekkes av den ansatte. Gjennomsnittlig utestasjoneringstid er for tiden cirka fem år, men flere av våre ansatte velger å være utestasjonerte lengre enn dette, gjerne på ulike stasjoner.
Ansatte i USA kan i henhold til visumet som innvilges, ikke arbeide i USA mer enn maks fem år. NB! Ved søknad om visum stilles det også krav til vandel hos søkerne, samt medlemskap i Den norske kirke eller Den Evangelisk Lutherske Frikirke minst siste to år (se også Formelle krav til ansettelse). Dette gjelder også eventuell medreisende ektefelle
Vi tilbyr
Lønn etter organisasjonens lønnsplaner for utestasjonerte. 
God, tariffestet pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
Gode og utvidete forsikringsordninger. 
Det tilbys stilling for eventuell medreisende ektefelle i 52,6 % (20 timer i uken).
Tjenestebolig tilbys (for nærmere beskrivelse se bo- og levebeskrivelsen, spesielt nærheten til andre i staben). 

Her er en beskrivelse av hvordan det er å leve og bo som sjømannskirkeansatt i New York, med utfyllende informasjon om kirken. 

Hvis du lurer på hvordan det er å jobbe i Sjømannskirken har vi samlet en del informasjon til deg

OBS! Alle må søke elektronisk gjennom lenken "Søk på stillingen" under for å komme i betraktning. Fyll ut komplett søknad og skriv inn jobberfaring og utdanning i feltene i søknadsskjemaet. Vi godtar ikke søknader per epost eller post. 
Arbeidsgiver Sjømannskirken
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted New York - USA
Publisert 2019-03-05
Søknadsfrist 2019-03-24
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Sjømannskirken

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger