Menighetspedagog i Østenstad menighet - 100 % fast

Kirken i Asker ønsker å være i dialog med dagens mennesker. Menighetene er godt i gang med trosopplæring for barn og unge 0-18 år. Menighetene har et rikt gudstjenesteliv, et aktivt barne- og ungdomsarbeid, gode diakonale tiltak og mangfoldig musikkliv. Det er et godt samarbeid mellom bispedømmerådslinjen og fellesrådslinjen i prostiet. Vi legger vekt på ledersamarbeid mellom sokneprester, daglige ledere, rådsledere, prost og kirkesjef. Asker prosti har fem sokn og er geografisk sammenfallende med Asker kommune. Fra 1.1.2020 vil Asker kommune/Asker prosti også omfatte Røyken og Hurum. Antall sokn i Røyken og Hurum er pr. i dag 6.Fra 2020 vil Asker prosti ha 11 sokn og være geografisk sammenfallende med nye Asker kommune som også rommer Hurum og Røyken. I dagens Asker prosti bor det ca. 60 000 mennesker, hvorav ca. 40 000 er medlemmer av Den norske kirke. Østenstad kirke - et åpent hus med mange rom. Østenstad menighet skal være inkluderende og preget av nestekjærlighet. Østenstad sokn har ca. 9000 medlemmer. Østenstad kirke er en stor arbeidskirke fra 1980. Les om Østenstad menighet på kirken.no/ostenstad.

Ledig stilling som menighetspedagog 100 % i Østenstad menighet fra 1. august 2019. 

Har du lyst til å jobbe med barn og unge i en aktiv menighet? - Vil du jobbe kreativt, med musikk eller teater, i kirkelig trosopplæring? 
Trosopplæringsarbeidet for aldersgruppen 0-18 år drives etter vedtatt lokal trosopplæringsplan. Trosopplæringsleder har, sammen med kateket og kapellan, ansvar for å iverksette trosopplæringsplanen. Østenstad menighet har et stort og aktivt arbeid blant barn og unge. Vi ønsker en menighetspedagog som kan bidra faglig inn i planlegging, gjennomføring, nytenkning og videreutvikling av trosopplæringsarbeidet i menigheten. Tiltakene våre preges av kreativitet og et ønske om å legge til rette for at barn kan utfolde seg -og erfare trosopplæring på ulike vis i kirken vår.En viktig del av arbeidet vil være å rekruttere, inspirere og følge opp frivillige medarbeidere. 
  
Staben i Østenstad menighet utgjør 10 personer: daglig leder, sekretær, sokneprest, kapellan, kirketjener, kantor, kateket, menighetspedagog, ungdomsarbeider og diakon. Østenstad menighet har også mange frivillige medarbeidere som gjør en stor innsats i menigheten.  

     

 Arbeidsoppgaver:

 • Lede trosopplæringsarbeidet sammen med kateketen, inkludert trosopplæringstiltak 0-18 år
 • Lede og tilrettelegge for ledergruppen i søndagsskolen.
 • Rekruttere, inspirere og følge opp frivillige medarbeidere i trosopplæringsarbeidet.
 • Arbeid på kveldstid og i helger må påregnes.

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker primært etter en medarbeider med utdanning som pedagog, med hovedvekt på kristendom, men annen relevant utdanning og praksis kan vurderes.
 • Erfaring fra barne- og ungdomsarbeid i menighet, og arbeid med frivillige, er ønskelig.
 • Vi oppfordrer personer med bakgrunn innen teater og musikk til å søke
 • Du må være medlem av Den norske kirke og må dele kirkens verdi- og trosgrunnlag.

Personlige egenskaper:

 • Du er en dyktig pedagog med gode formidlings- og kommunikasjonsevner i møte med barn og ungdom og du trives i deres fellesskap.
 • Du har gode samarbeidsevner og inspirerer og motiverer dine medarbeidere.
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale etter KA sitt regulativ
 • Pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • Asker Kirkelige Fellesråd er IA bedrift
 
Arbeidsgiver Asker kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Vettre
Publisert 2019-03-06
Søknadsfrist 2019-03-20
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Asker kirkelige fellesråd

Asker
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger