Kateket i Holmen menighet, 100% vikariat

Holmen Kirke er en arbeidskirke fra 1965 og er et møtested midt i menigheten. Hele kirken brukes aktivt til gudstjenester og ulike aktiviteter for barn, unge og eldre. I soknet bor det ca 16.000 og ca 11.500 er medlemmer av Den norske kirke. Det er mange frivillige som er en stor ressurs i menigheten. Visjonen for Holmen menighet er : En Kirke for alle! Holmen menighet tilstreber å være en åpen og raus menighet med et tydelig kristent budskap, der mennesker får hjelp til å leve livet i tro, håp og kjærlighet og utfordres til tjeneste. Asker kirkelige fellesråd ( AKF ) er forvaltningorgan innenfor økonomi, arbeidsgiveransvar, eiendomsforvaltning og andre oppgaver for menighetene, kirkegårdene Aker og Østenstad, samt kirkens feltarbeid i Asker. AKF ser det som viktig å ha et godt samarbeid i prostiet og at spesielle fagkunnskaper kan brukes på tvers av menighetsgrenser og arbeidsgiverlinjer

Vår kateket går ut i permisjon i juni og vi trenger en vikar for henne fra 27.juni 2019 til ca. 01.06.2020.

Har du lyst på en inspirerende og meningsfull jobb i en aktiv menighet med stort engasjement, så håper vi du vil søke. Vårt mål som menighet er å være en kirke for alle.  

Kateketen har, sammen med kapellanen, ansvar for ungdomsarbeidet i menigheten, med særlig vekt på planlegging og gjennomføring av konfirmantopplegget og ledertreningsprogrammet.  Menigheten har rundt 140 konfirmanter - ca. 93 % av årskullet. Undervisningen starter i slutten av januar, med sommerleir på Knattholmen i begynnelsen av august og konfirmasjon i begynnelsen av september.

Ledertreningen foregår i høstsemesteret og består av samlinger for fjorårskonfirmanter (MILK). Vårt mål er å skape trygge unge ledere som kan bidra i trosopplærings- og konfirmantarbeidet, samt andre aktiviteter i menigheten. Kateketen har ansvar for ungdomsskolegudstjenester og samarbeider med andre undervisningsansatte i prostiet, gjennom bl.a. undervisningsforum. 

Staben i Holmen menighet består av 13 ansatte, 2,5 prestestillinger og 3 ansatte i menighetens egen barnehage. Vi jobber tett sammen og har en god kommunikasjon, hvor vi er opptatt av å dele informasjon og erfaringer.      

Arbeidsoppgaver:

 • Administrere, organisere og gjennomføre menighetens konfirmant- og ungdomsarbeid, samt ledertrening, sammen med kapellan
 • Delta på møtevirksomheter, og er kontaktperson, i ulike sammenhenger for ungdomsarbeid
 • Oppfølging av frivillige medarbeidere
 • Kvelds- og helgearbeid og periodevis høy arbeidsinnsats må påregnes
 • Ansvarlig for og delta på konfirmantleir 11.-16.08.2019

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker etter en medarbeider med utdanning som kateket, teolog eller pedagog, men andre med pedagogisk og teologisk kompetanse kan også søke.
 • Kateketen har ansvar for en del administrative oppgaver. Det er nødvendig med gode datakunnskaper.

Personlige egenskaper:

 • Gode formidlingsevner og evne til å kommunisere godt med ungdom
 • Utadvendt og ansvarsbevisst, med gode samarbeids- og gjennomføringsevner
 • Like å arbeide i tverrfaglige team og inspirere og veilede andre
 • Strukturert og god på administrasjon Finner seg godt til rette i en aktiv menighet med periodevis stort arbeidspress
 • Personlig egnethet og dokumenterte samarbeidsevner vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Godt og stabilt arbeidsmiljø
 • Mulighet for selvstendige arbeidsrutiner
 • Lønn etter KA`s regulativ
 • Pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • Asker kirkelige fellesråd er IA-bedrift

Annet:

 • Søker må være medlem av Den norske Kirke
Arbeidsgiver Asker kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Billingstad
Publisert 2019-03-26
Søknadsfrist 2019-04-07
Stillingstype Vikariat
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Asker kirkelige fellesråd

Asker
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger