Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) er forvaltnings, service- og strategiorgan for de 38 menighetene i hovedstaden. KfiO har ca 270 ansatte. Ansvarsområdet dekker i tillegg eiendomsforvaltning for 65 kirkebygg og byovergripende tjenester til menighetene i Oslo. Driftsbudsjettet er i 2016 på 220 millioner og investeringsbudsjettet på 20 millioner kroner. KfiO har en visjon om at kirken skal være nærværende og tilgjengelig i lokalsamfunnet i Oslo.

Kateket/menighetspedagog i Ris menighet

Ris menighet med Ris kirke og Holmenkollen kapell dekker områdene Vinderen, Slemdal og Holmenkollen i bydel Vestre Aker. Innbyggertallet er 22 800, hvorav 14 600 er medlemmer av Den norske kirke. Menigheten betjenes av tre prester, kateket, trosopplæringsmedarbeider, to kantorer/organister, diakon, daglig leder, menighetssekretær og vaktmester. Vi har også flere barne- og ungdomsarbeidere i små deltidsstillinger. Oppslutningen om folkekirken i soknet med dåp og konfirmasjon er god og holder seg stabil. I 2018 ble det døpt 230 barn og 167 unge ble konfirmert. I 2019 er det innmeldt 212 konfirmanter. Det er etablert samarbeid med nabomenighetene om ledertrening etter konfirmasjonstiden. Det er dåp nesten hver søndag og dåpssamtalene skjer månedlig i et samarbeid mellom prest, kateket, organist og trosopplæringsmedarbeider. Se http://oslo.kirken.no/ris, Facebook og Instagram
Beskrivelse

Fast 100 % stilling

 

Om stillingen

Kirkelig fellesråd i Oslo har ledig 100% stilling som kateket tilknyttet Ris menighet, med tiltredelse 1.4.2019 eller etter avtale.

Kateketen leder menighetens undervisningstjeneste og har medansvar for å rekruttere, utruste og veilede frivillige 
medarbeidere til barne- og ungdomsarbeidet, som i Ris er tilknyttet Norges KFUK-KFUM.

Arbeidsoppgaver

* Hovedansvar for organisering av konfirmantarbeidet og for undervisningen, i samarbeid med prestene og trosopplæringsmedarbeider
* Ansvarlig for kontakt med skoler og barnehager og gjennomføring av gudstjenester og samlinger i samarbeid med prestene
* Koordinere og bidra i utviklingen av barne- og ungdomsarbeidet, med ansvar for å rekruttere og følge opp frivillige ledere
* Ansvar for oppfølging av deltidsansatte i barne- og ungdomsarbeidet, samt medansvar for å rekruttere nye
* Delta i prostiets felles ungdoms- og ledertreningsarbeid
* Delta i trosopplæringsarbeidet
* Samarbeid med stab om større enkeltarrangementer
* Leirarbeid og noe kvelds- og helgearbeid må påregnes

Kvalifikasjoner

* Primært utdanning i samsvar med Tjenesteordning for kateketer i Den norske kirke
* Andre søkere som har utdanning innen kristendom/teologi og pedagogikk kan også bli vurdert
* Erfaring fra og interesse for barne- og ungdomsarbeid med hovedvekt på ungdom
* Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

* Evne til å lede, organisere og administrere
* God relasjonsbygger overfor barn og ungdom
* Tilstedeværende, åpen, fleksibel og lyttende
* Selvstendig og ansvarsbevisst, ha god oversikt
* Gode samarbeidsevner, særlig med barn og unge, og evne til å formidle evangeliet til ulike aldersgrupper
* Kunne takle høyt aktivitetsnivå i samspill med andre medarbeidere og frivillige

Særskilte krav

* Det er krav om medlemskap i Den norske kirke.
* Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf kirkelovens § 29.

Lønnsvilkår

Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP.

Søknad sendes

Søknad og cv må registreres elektronisk ved å trykke på knappen "Søk på stilling". Hvis du får feilmelding, kan det skyldes nettleseren. Prøv i så fall å bruke Mozilla Firefox eller nyeste versjon av Internet Explorer. Se www.kirken.no/kfio/ledigestillinger for informasjon om brukere, brukernavn og passord, samt tips til søknadsprosessen.

Lenke til denne siden

Bruk følgende url for å lenke direkte til denne siden: http://jobb.oslo.kirken.no/recruitment/jobid/434

Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Oslo
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Oslo
Publisert 2019-03-07
Søknadsfrist 2019-03-24
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Oslo
Grønlandsleiret 31
190 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger