Seksjonsleder helse og oppvekst

CRUX er en landsomfattende, diakonal og ideell stiftelse som tilbyr tjenester innen helse- og sosialfeltet i Norge. Vi har virksomheter fra Tromsø til Kristiansand, over 600 ansatte og mange frivillige medarbeidere. Stiftelsen CRUX driver not-for-profit, med tydelig verdigrunnlag, kunnskapsbasert praksis og arbeidsformer preget av kvalitet og læring. Les mer om oss på stiftelsencrux.no

Seksjonsleder i CRUX helse og oppvekst har ansvar for våre spesialiserte tjenester innen barnevern, rusbehandling (TSB), psykisk helsevern, samt tilbud til utviklingshemmede. Seksjonen har rundt 400 ansatte fordelt på ni ulike virksomheter med 19 avdelinger spredt over hele landet. Samarbeidspartnere er Bufetat, lokale og regionale helseforetak og kommuner.

Seksjonsleder har totalansvar for underliggende virksomheter, og har oppgaver knyttet til lederutvikling, optimalisering av drift i virksomhetene, personalhåndtering, kvalitetsutvikling og økonomistyring. Stillingen inngår i generalsekretærs ledergruppe ved hovedkontoret i Oslo, og skal bidra til å styrke ressursutnyttelse, samhandling og kommunikasjon på tvers i organisasjonen. Vi kan tilby utfordrende oppgaver i en verdibasert kontekst med et meningsfylt formål.   

Ta gjerne uforpliktende kontakt med Randi Flugstad i Amrop Delphi tlf. 905 84 138 eller generalsekretær Helmuth M. Liessem i stiftelsen CRUX tlf. 970 66 127. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

 
Arbeidsgiver Stiftelsen Crux
Kategori Administrasjon, økonomi og juss
Arbeidssted Oslo
Publisert 2019-03-08
Søknadsfrist 2019-03-22
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Stiftelsen Crux

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger