Sokneprest i Hol, Hovet, Dagali og Skurdalen - Hallingdal prosti

HALLINGDAL PROSTI - MANGFOLD OG MULIGHETER Hallingdal inviterer til aktivt friluftsliv, kulturliv og menighetsliv. Den mangfoldige naturen åpner for rekreasjon og aktivitet. Kulturlivet blomstrer, både som tradisjonsbærer og i det moderne og nyskapende. Kirkelivet er mangfoldig i de ulike bygdene med dyktige medarbeidere både i lønnet og ulønnet tjeneste. Hallingdal ligger sentralt til mellom øst og vest. Et dalføre med mange ressurser og store muligheter!

Hol kommune ligger øverst i Hallingdal, og er en av landets største reiselivskommuner. Her er det både et urbant og tradisjonsrikt bygdemiljø, midt mellom Oslo og Bergen. Hol kommune er den mest folkerike i Hallingdal, med ca 4500 innbyggere. Det er 1189 kirkemedlemmer i Hol og Hovet sokn, 263 i Dagali og Skurdalen sokn, og 2101 medlemmer i Geilo sokn. Det er god oppslutning om kirkelige handlinger. I høytidene og ferier mangedobles folketallet av hyttefolk og turister. 
Det er to sokneprester i soknene i Hol kommune. Det er nylig tilsatt ny sokneprest på Geilo, og vi søker nå etter en sokneprest som vil ha et særskilt ansvar for kirkebygdene Hol og Hovet øst i kommunen og grendene Dagali og Skurdalen sør-vest for Geilo. De to prestene har et nært samarbeid og fordeler oppgavene knyttet til gudstjenester i de fem soknekirkene, kirkelige handlinger og månedlige andakter på to sykehjem og to velferdssentre. Sokneprestene inngår i et tverrfaglig team med kirkeverge, trosopplærer, kirkemusiker, organist, sekretærer og kirketjenere. Staben har nye og gode kontorlokaler i Geilo kulturkyrkje. En gang i måneden samles prestene i prostiet til faglig samvær på Ål, hvor prosten har kontor. 
Hovedutfordringen for den utlyste stillingen er å utvikle kirkene som samlingssted i disse lokalsamfunnene. Målet er å bygge tilhørighet mellom folk og kirke, og skape gode fellesskapsarenaer. For tiden forberedes en satsning på arbeid blant barn-, ungdom og familier. Det er ønskelig at prestene spiller en sentral rolle i dette spennende arbeidet. I prostiet vil det i tiden framover arbeides med utvikling av folkekirken, skape et godt faglig miljø og tilrettelegging av prestenes egenutvikling.

Natur og en levende folkekirke som bygger på lokal kultur og tradisjon kjennetegner menighetslivet. Er du glad i friluftsliv, kultur og friske utfordringer, er dette stedet for deg!

Arbeidsoppgaver:

 • Gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Konfirmantarbeid
 • Trosopplæringsarbeid
 • Kirke- skole samarbeid
 • Lede og motivere ansatte og frivillige
 • Menighetsbyggende og utviklende virksomhet
 • Medlem av Hol og Hovet, og Dagali og Skurdalen menighetsråd
 • Andakter på sykehjem og velferdssenter
 • Deltakelse i gjeldende beredskapsordning i bispedømmet

Kvalifikasjoner:

 • Søkerne må opplyse om de behersker begge målformer.
 • Søker må fylle vilkårene i henhold til "Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest", jfr § 2 i Forskrifter om tilsetting av menighetsprester og § 3 i Tjenesteordning for menighetsprester.
 • Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest.

Utdanningsretning:

 • Teologi / Livssynsfag

Utdanningsnivå:

 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende
 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)

Personlige egenskaper:

 • Trygg og tillitsvekkende i møte med mennesker i alle livets faser og livssituasjoner
 • Evne til å inspirere, bekrefte og se medarbeidere og frivillige
 • Ha initiativ og gjennomføringsevne
 • Gode samarbeidsevner
 • Raus og imøtekommende
 • God til å formidle, levendegjøre og aktualisere Bibelens budskap
 • Kommunisere kirkens gode budskap i det levende lokalsamfunnet

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes i stillingskode 1555 - sokneprest
 • Pensjonsinnskudd
 • Tjenestebolig eid av OVF kan stilles til disposisjon:
 • Prestegården ligger vakkert til med utsikt over Holsfjorden. To stabbur, stor dobbeltgarasje samt en låvebygning danner sammen med boligen et
 • tun. Pga av store arkitektoniske kvaliteter og alder (1892) er den fredet. Boligen har i 1. etg 3 stuer samt soverom, kjøkken, kontor, bad og vaskerom
 • samt et lite soverom. I 2. etg: 4 soverom, bad meddusj og wc, loftsstue.
 • Øvrige godtgjøringer, rettigheter og forpliktelser som til enhver tid gjelder for prestetjenesten
 • Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning
 • Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes (offentlighetsloven § 25)
Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Geilo
Publisert 2019-03-14
Søknadsfrist 2019-04-08
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger