Sokneprest i Andebu, Høyjord og Kodal - Sandefjord prosti

Sandefjord prosti består av Sandefjord kommune med 10 sokn. Sandefjord, Andebu og Stokke kommune slo seg sammen til en kommune 01.01.17. Den nye storkommunen har til sammen ca.62.000 innbyggere. Sandefjord er en attraktiv by med et yrende kulturliv, aktivt idrettsmiljø og flott skjærgård. Byen ligger sentralt til med gode kommunikasjoner muligheter. Prostiet har korte avstander som bidrar til et nært og aktivt kollegaforhold for prostiets 11 prester. Sandefjord, og prostiet for øvrig oppleves som et godt og velorganisert sted å være prest.

Menighetene i Andebu, Høyjord og Kodal har hver sin middelalderkirke. I Andebu og Kodal er det gamle steinkirker, mens Vestfolds eneste stavkirke ligger i Høyjord. Det er gudstjeneste ca. hver tredje søndag i hver av kirkene med egne turnuser for høytidene og andre særskilte anledninger. Det er for tiden en forsøksordning med to gudstjenester enkelte søndager og ingen gudstjenester enkelte søndager. Forordningen er under arbeid.
Soknepresten sitter menighetsrådet i alle 3 soknene. Staben består av stabsleder i ca. 25% stilling, kateket i 100 %, kantor i 60%, diakoniarbeider i 50% og kontorfullmektig i 40 %. Det er felles kirketjener i Andebu og Høyjord, samt delstilling som kirketjener i Kodal. Trosopplærerressurs på ca. 40% stilling er f.t. delt mellom diakoniarbeider og organist, med 20% hver. De driver bl.a. et felles barnekor for menighetene! 
Prosten organiserer prestedekning på sokneprestens frihelger. I løpet av året er det ca. 45-50 begravelser, ca. 15 vielser og ca. 40-50 dåp, totalt for alle tre menighetene. Det er ukentlig andakt på sykehjemmet, som betjenes av kateket, diakon og prest. Det er godt samarbeid med skoler og barnehager. Kateketen har hovedansvaret for skole-kirkesamarbeidet, og for konfirmantene. Det er konfirmasjon i mai i alle kirkene. Det er jevnlig formiddagstreff i alle 3 sognene, som diakoniarbeider har ansvar for. Det er vedtatt felles diakoniplan for menighetene. Det er et aktivt musikkliv, og noen konserter som del av en lokal kulturell satsing. Det er et godt samarbeid med mange frivillige, og gjennom samarbeid med stab og frivillige søker vi etter en sokneprest som kan bidra til å videreutvikle menighetsarbeidet.

Arbeidsoppgaver:

 • Gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Konfirmantarbeid
 • Trosopplæring
 • Lede og motivere ansatte og frivillige
 • Menighetsbyggende virksomhet
 • Fast medlem av menighetsrådene
 • Jevnlige andakter på sykehjem
 • Deltakelse i gjeldende beredskapsordning i bispedømmet

Kvalifikasjoner:

 • Søker må fylle vilkårene i henhold til "Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest", jfr § 2 i Forskrifter om tilsetting av menighetsprester og § 3 i Tjenesteordning for menighetsprester.
 • Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest

Utdanningsretning:

 • Teologi / Livssynsfag

Utdanningsnivå:

 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende

Personlige egenskaper:

 • Sosial, utadvendt og trygg i møte med mennesker i alle livets faser og livssituasjoner
 • Evne til å inspirere, bekrefte og se menighetens mange frivillige
 • Ha initiativ og gjennomføringsevne
 • God og tydelig leder i menigheten, som også samarbeider godt med andre
 • God til å formidle, levendegjøre og aktualisere Bibelens budskap
 • Tydelig forkynner evangeliet om Jesus
 • Inkluderende fremtoning i en god og aktiv kirke for alle generasjoner

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes i stillingskode 1555 - sokneprest
 • Pensjonsinnskudd
 • Øvrige godtgjøringer, rettigheter og forpliktelser som til enhver tid gjelder for prestetjenesten
 • Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning
 • Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes (offentlighetsloven § 25)
Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Andebu
Publisert 2019-03-14
Søknadsfrist 2019-04-08
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme
Rambergveien 9
3115 Tønsberg
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger