Institusjonsprest i Narvik

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vår visjon er å gi den beste behandling, der resultatet for pasienten er det som teller. De rundt 6.500 medarbeiderne i UNN skaper resultater gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid, internt samarbeid og tett samhandling med kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere. Les mer om oss.
Det er ledig 100% stilling som institusjonsprest i Narvik. Denne stillingen er et samarbeid mellom Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Sør-Hålogaland bispedømme v/prosten i Ofoten og UiT Norges arktiske universitet. 

• 50% stilling er sykehusprest ved UNN Narvik. 
• 30% av stillingen er i Ofoten prosti, fortrinnsvis institusjoner i Narvik. 
• 20% er studentprest ved UiT Norges arktiske universitet, campus Narvik. 

Arbeidsgiveransvar tilligger UNN. Tilstedeværelse ved de 3 institusjonene i samråd med nærmeste overordnede og prosten i Ofoten. Det vil bli utarbeidet arbeidsplan og årsrytme for stillingen i samarbeid med den som tilsettes. 
Institusjonspresten vil ha sitt primære kollegafellesskap med Prestetjenesten i UNN i Tromsø og Harstad, samt en naturlig plass i prestefellesskapet i Ofoten prosti og ved Universitetet.

Arbeidsoppgaver

 • Eksistensielle samtaler og sjelesorg i møte med mennesker med ulik livssynsmessig/religiøs bakgrunn
 • Etablering av møteplasser og arenaer for samtaler og refleksjon
 • Ritualer og kirkelige handlinger
 • Psykososialt krisearbeid ved større ulykker
 • Undervisning, veiledning og samtaler med studenter og personale

Kvalifikasjoner

 • Profesjonsstudium i teologi eller tilsvarende
 • Pastoral-klinisk eller annen relevant videreutdanning
 • Erfaring fra andre prestestillinger er ønskelig.
 • Erfaring fra undervisning, veiledning og flerkulturelt arbeid

Utdanningsretning

 • Teologi / Livssynsfag

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evne til å ta veiledning
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Fleksibel, løsningsorientert og selvstendig

Vi tilbyr

 • Godt og spennende fagmiljø
 • Arbeid i tverrfaglige sammenhenger
 • Veiledning
 • Lønn etter avtale

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Anslagsvis 10 reisedager
Arbeidsgiver Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kategori Helse, medisin og omsorg
Arbeidssted Narvik
Publisert 2019-03-22
Søknadsfrist 2019-04-25
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger