Tilsynsmann

Den Evangelisk Lutherske Frikirke (Frikirken) er et kirkesamfunn med omkring 21.500 medlemmer fordelt på 83 menigheter av ulik størrelse. Synodemøtet er Frikirkens øverste organ. Det avholdes hvert tredje år, består av representanter fra menighetene og fatter beslutninger som gjelder hele kirken. Menighetene er inndelt i fire presbyterier/tilsynsområder. Et presbyterium ledes av et presbyteriestyre, som har ansvar for blant annet å kalle og ansette tilsynsmann. Styret velges av representanter fra menighetene i presbyteriemøtet. Tilsynsområder i Frikirken: Østre presbyterium (31 menigheter i Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Østfold, Vestfold og Telemark), Søndre presbyterium (20 menigheter i Aust-Agder og Vest- Agder), Nordre presbyterium (19 menigheter i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark) og Vestre presbyterium (13 menigheter i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal).

Vil du være med å veilede og utvikle menighetene i Frikirken i årene som kommer? For første gang ansettes tilsynsmenn i faste stillinger. De fire vil samarbeide tett med hverandre.

 

Tilsynsmann Østre presbyterium – 100 prosent stilling

Tilsynsmann Søndre presbyterium – 70 prosent stilling

Tilsynsmann Nordre presbyterium – 70 prosent stilling

Tilsynsmann Vestre presbyterium – 60 prosent stilling

 

Stillingens innhold og plassering:

 • Tilsynsmannens primære oppgave er å føre tilsyn med menighetene i presbyteriet. Dette innebærer å styrke enheten i kirken og veilede menigheter og medarbeidere ut fra Guds ord.
 • Tilsynsmannen rapporterer til presbyteriemøtet
 • Tilsynsmannen er saksforbereder og sekretær for presbyteriestyret. Tilsynsrapporter legges frem for styret fortløpende.
 • Tilsynsmannen har læresamtale med
 • Tilsynsmennene sitter i ulike nasjonale organer i kirkesamfunnet, og samarbeider med hovedkontoret og synodens ledelse.
 • Stillingen som tilsynsmann medfører

 

Kvalifikasjoner:

 • Aktuelle kandidater bør ha relevant høyere utdanning, fortrinnsvis innen teologi eller
 • Relevant erfaring kan erstatte manglende formell
 • Søkere til stillingen må ha kompetanse og erfaring innen
 • God kjennskap til kirkesamfunnet
 • Som tilsynsmann må man tilhøre og aktivt delta i én av Frikirkens
 • Tilsynsmennene er forpliktet til å lære og leve i samsvar med Guds ord og Den Evangelisk Lutherske Frikirkes bekjennelse.

 

Det vil bli lagt stor vekt på personlige egenskaper som:

 • evne til å arbeide systematisk og selvstendig
 • gode kommunikasjons- og formuleringsevner
 • relasjonelle evner og personlig integritet

 

Lønn, pensjonsordning og arbeidsvilkår iht. Frikirkens lønnsavtale. Arbeidssted etter nærmere avtale. Et innstillingsutvalg tilrettelegger og gjennomfører rekrutteringsprosessen. Deretter er det hvert enkelt presbyteriestyre som kaller og ansetter sin tilsynsmann. Alle søknader behandles konfidensielt.

Kortfattet søknad m/CV sendes pr. e-post til innstillingsutvalget v/sekretær Hilde Charlotte Mørland: hilde.morland@frikirken.no Søknadsfrist: 24. april. Tiltredelse: 1. november.

For nærmere opplysninger om stillingene, kontakt: Øyvind Tonheim (48191668/oyvind@tonheim.org) eller Jon-Arne Frøyland (93043604/jonarne@hamarfrikirke.no).

Arbeidsgiver Frikirken
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted
Publisert 2019-03-25
Søknadsfrist 2019-04-24
Stillingstype Fast
Antall stillinger 4
Sektor Privat
Søk på stillingen
Frikirken

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger