Ungdomsdiakon i Heggedal menighet 100 % fast

Kirken i Asker ønsker å være i dialog med dagens mennesker. Menighetene har et rikt gudstjenesteliv, et aktivt barne- og ungdomsarbeid, gode diakonale tiltak og mangfoldig musikkliv. Det er godt samarbeid mellom bispedømmerådslinjen og fellesrådslinjen i prostiet. Vi legger vekt på ledersamarbeid mellom sokneprester, daglige ledere, rådsledere, prost og kirkesjef. Asker prosti har fem sokn og er geografisk sammenfallende med Asker kommune. Fra 1.1.2020 vi Asker kommune/Asker prosti også omfatte Røyken og Hurum. Antall sokn i Røyken og Hurum er pr i dag 6. Fra 2020 vil Asker prosti ha 11 sokn og være geografisk sammenfallende med nye Asker kommune som også rommer Hurum og Røyken. Heggedal er et lokalsamfunn i sterk vekst. Av dagens 5800 innbyggere er omtrent 3/4 medlemmer av Den norske kirke. Vi er en liten, men engasjert stab som jobber sammen for å nå menighetens mål. Det er utarbeidet en strategiplan for perioden 2018-2021. Særlige utfordringer i tiden som kommer er å bidra til utviklingen i Heggedal, organisering av frivillig arbeid og utvikling av lokal plan for diakoni. Heggedal menighets visjon er Kirken midt i bygda - et åpent rom for alle livets dager. Vi ønsker å vekke og styrke kristen tro og gi kjennskap til den treenige Gud, og å bidra til kristen livstolkning og livsmestring. Vi vil utfordre til engasjement og deltakelse i kirke og samfunnsliv.

Ledig nyopprettet stilling fra 1. august som ungdomsdiakon 100 % i Heggedal menighet. 
Har du lyst til å jobbe med ungdom som utfordrer, gleder og som gir av seg selv på godt og vondt? Ønsker du å gjøre en forskjell i noens liv? Har du lyst på meningsfylte og utfordrende oppgaver i et levende fellesskap? 
Menigheten er preget av et ungdomsmiljø i vekst. Team Heggedal er menighetens ungdomsgruppe og har sitt eget styre som består av ungdommene selv. Styret planlegger og gjennomfører aktiviteter i samarbeid med prest, menighetspedagog og ungdomsmedarbeider. Menigheten ønsker gjennom denne stillingen å styrke kontakten med de lokale ungdomsmiljøene, samarbeide med kommunale instanser og andre som arbeider med ungdom i nærmiljøet. 
Staben i Heggedal menighet utgjør i dag 6 personer: daglig leder, sekretær, sokneprest, kantor, menighetspedagog og ungdomsarbeider. Heggedal menighet har også mange frivillige medarbeidere som gjør en stor innsats i menigheten. Daglig leder vil være diakonens nærmeste overordnende.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Lede det diakonale arbeidet i soknet
 • Lede samarbeidet med kommunale og private institusjoner/aktører
 • Samtaler/sjelesorg og tilstedeværelse, primært for ungdom i vanskelige livssituasjoner
 • Delta i undervisning for konfirmanter, ungdom og foresatte
 • Veilede ungdom og bidra til problemløsning på et tidlig stadium
 • Bidra til å utarbeide diakoniplan for Heggedal menighet
 • Delta i enkelte felles tiltak sammen med de andre diakonene i Asker prosti
 • Du må regne med noe arbeid på kveldstid og i helger

Kvalifikasjoner:

 • Utdannet diakon i samsvar med tjenesteordningen
 • Relevant erfaring med barn, ungdom og diakoni er ønskelig
 • Du er en dyktig diakon med gode formidlings- og kommunikasjonsevner i møte med ungdom, og du trives i deres fellesskap.
 • Du liker å arbeide med ungdom og kommuniserer godt med dem.
 • Du har evne og vilje til å jobbe selvstendig og i team.

Personlige egenskaper:

 • Du er initiativrik, du ser muligheter og er løsningsorientert.
 • Du er glad i mennesker og har evne og vilje til å la deg engasjere og til å engasjere andre.
 • Du har gode samarbeidsevner og inspirerer og motiverer dine medarbeidere.
 • Du må være medlem av Den norske kirke og deler kirkens verdi- og trosgrunnlag.
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt.
 •  

Vi tilbyr:

 • Samarbeid med diakonene i prostiet. Det er en diakon i hver av menighetene i Asker.
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Lønn og godtgjørelser etter avtale og ihht. KA`s hovedtariffavtale
 • Pensjons- og forsikringsordning i KLP
 • Asker kirkelige fellesråd er IA-bedrift
Arbeidsgiver Asker kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Heggedal
Publisert 2019-06-03
Søknadsfrist 2019-06-14
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Asker kirkelige fellesråd

Asker
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger