Diakon i Vardåsen menighet 70 % fast

Kirken i Asker ønsker å være i dialog med dagens mennesker. Menighetene har et rikt gudstjenesteliv, et aktivt barne- og ungdomsarbeid, gode diakonale tiltak og mangfoldig musikkliv. Det er godt samarbeid mellom bispedømmerådslinjen og fellesrådslinjen i prostiet. Vi legger vekt på ledersamarbeid mellom sokneprester, daglige ledere, rådsledere, prost og kirkesjef. Asker prosti har fem sokn og er geografisk sammenfallende med Asker kommune. Fra 1.1.2020 vi Asker kommune/Asker prosti også omfatte Røyken og Hurum. Antall sokn i Røyken og Hurum er pr i dag 6. Fra 2020 vil Asker prosti ha 11 sokn og være geografisk sammenfallende med nye Asker kommune som også rommer Hurum og Røyken. Vardåsen menighets er Lav terskel - tydelig profil! Kirken er åpen for deg og dine slik livet er akkurat nå. Vardåsen kirke er en moderne arbeidskirke fra 2004. Kirken brukes aktivt utover gudstjenestene til forskjellige samlinger. Vardåsen sokn ligger på Borgen i Asker prosti, i et område hvor 30% av befolkningen består av innvandrere fra mange land.

Ledig stilling som diakon 70 % i Vardåsen menighet 

Vardåsen menighet søker en engasjert, motivert diakon som kan lede, videreføre og utvikle det diakonale arbeidet. Diakonen skal lede menighetens diakonale arbeid gjennom å fremme inkluderende felleskap, nestekjærlighet, kamp om rettferdighet og vern om skaperverket. 
Det legges stor vekt på at diakonen samarbeider med menighetsråd, stab, diakoniutvalg og frivillige i de forskjellige arbeidsoppgavene 
Menighetsrådet har vedtatt en lokal diakoniplan, som danner grunnlag for arbeidet. 
Staben i Vardåsen menighet består av sokneprest, kapellan, ungdomsmedarbeider, menighetspedagog, kantor, og daglig leder. 
Vardåsen menighet har diakoniutvalg og mange frivillige medarbeidere som gjør en stor innsats i den aktive menigheten.

 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og videreutvikle menighetens flerkulturelle arbeid
 • Lede menighetens formiddagstreff for de som er hjemme på dagtid
 • Utvikle menighetens arbeid for funksjonshemmede mennesker i samarbeide med institusjoner i området og prostidiakon
 • Legge til rette for og lede sorggruppe i prostiet i samarbeid med de andre menighetene/diakonene
 • Rekruttere og veilede frivillige
 • Medvirkning i gudstjenester
 • Hjemmebesøk og samtaler
 • Delta i ukentlige stabsmøter
 • Kvelds- og helgearbeid må påregnes

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker primært en medarbeider med utdanning som diakon, men annen relevant utdanning og praksis er også interessant.
 • Erfaring fra arbeid med flyktninger og med frivillige er ønskelig.
 • Du er en dyktig diakon med gode formidlings- og kommunikasjonsevner i møte med mennesker, og du trives i deres fellesskap.
 • Du har evne og vilje til å jobbe selvstendig og i team.
 • Du er initiativrik, du ser muligheter og er løsningsorientert.
 • Du er glad i mennesker og har evne og vilje til å la deg engasjere og til å engasjere andre.
 • Du har gode samarbeidsevner og inspirerer og motiverer dine medarbeidere.
 • Du må være medlem av Den norske kirke og deler kirkens verdi- og trosgrunnlag.
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Spennende jobb i en voksende, aktiv menighet
 • Samarbeid med diakonene i prostiet. Det er en diakon i hver av menighetene i Asker.
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Lønn og godtgjørelser etter avtale og ihht. KA`s hovedtariffavtale
 • Pensjons- og forsikringsordning i KLP
 • Asker kirkelige fellesråd er IA-bedrift
Arbeidsgiver Asker kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Borgen
Publisert 2019-03-26
Søknadsfrist 2019-04-28
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Asker kirkelige fellesråd

Asker
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger