Leder av Familievernkontoret Christiania Torv

Stiftelsen Kirkens Familievern (SKF) har i 60 år har vært en del av det nasjonale familievernet. Familievernet gir tilbud til familier, par og enkeltpersoner som ønsker å få bedre samliv, avslutte samliv på en god måte og bistå til best mulig samarbeid om felles barn. Familievernkontorene foretar mekling etter ?lov om ekteskap" og ?lov om barn og foreldre". Hjelpen er uavhengig av brukernes tro, etnisitet og seksuelle legning. SKF består i dag av 175 ansatte på 10 familievernkontor over hele landet. Tilbudet er likeverdig det offentlige tilbudet, og alle familievernkontorene har driftsavtale med Bufetat. SKF er en selvstendig stiftelse med stiftelsens styre som øverste styringsorgan. Det er Diakonhjemmet og Den norske kirke som oppnevner styremedlemmer, i tillegg til styremedlemmer valgt av ansatte.

Om stillingen

Terapeuter og kontorpersonale ved Familievernkontoret Christiania Torv utgjør en erfaren og engasjert gruppe, med sammensatt fagbakgrunn, og fokus på høyest mulig faglig kvalitet. Familievernkontoret Christiania Torv har 22 ansatte.

 

Vi søker en leder som evner å bli en del av fagmiljøet, og som systematisk kan lede, legge til rette og motivere for høy standard i daglig drift og faglig utvikling av tilbudet.

Vi gleder oss til å ønske ny leder for familievernkontoret Christiania Torv velkommen!


Arbeidsoppgaver

 • Faglig, personalmessig, administrativt og økonomisk ansvar for drift og utvikling av kontoret
 • Klientarbeid etter avtale
 • Samarbeid med kommuner og andre relevante samarbeidspartnere
 • Delta i SKFs ledergruppe
 • Delta i nettverk med familievernkontorene i Bufetat, Region Øst


Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå fra universitet eller høyskole
 • Vekt på lederutdanning og -erfaring. Du må kunne vise til gode resultater.
 • Utdanning og erfaring i familieterapi
 • God økonomisk forståelse og relevant erfaring i bruk av elektroniske rapporteringssystemer


Egenskaper

Vi legger stor vekt på pesonlig egnethet. Du er en leder som:

 • har evne og vilje til å samarbeide om faglig og organisatorisk utvikling av kontoret og SKF som helhet
 • evner å tenke helhetlig og strategisk
 • balanserer forholdet mellom daglig drift og systematisk utvikling
 • samarbeider lett, støtter, motiverer og får mennesker rundt deg til å trives
 • er fleksibel og har omstillingsevne
 • er tydelig og strukturert
 • legger vekt på at våre klienter skal motta god service


Mer om stillingen

Lønn og tiltredelse etter avtale. Bedriftshelsetjeneste og medlemskap i Statens Pensjonskasse.

Søknad med CV, vitnemål og referanser sendes elektronisk via denne siden. Søknadsfrist 24. april 2019.

For mer informasjon om stillingen: ta gjerne kontakt med direktør Hilde Barstad, tlf. 975 02 246.

Arbeidsgiver Stiftelsen Kirkens Familievern
Kategori Administrasjon, økonomi og juss
Arbeidssted Oslo
Publisert 2019-03-26
Søknadsfrist 2019-04-24
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Stiftelsen Kirkens Familievern

Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger