Sjømannsprest/daglig leder i Pattaya

Sjømannskirken i Pattaya ligger midt mellom strandbyene Pattya og Jomtien, i et villastrøk et kvartal unna hovedveien. Den nye sjømannskirken er under oppføring og åpner 5.september. Nybygget er på 1150 kvadratmeter og har et kirkerom med plass til 70 mennesker. I tilstøtende stue er det plass til ytterligere 30. Det er også bygget et bibliotek, moderne kjøkken og at allbruksrom, samt et lite svømmebasseng. I annen etasje er det store og romslige kontorer, konferanserom og terrasse. I tredje etasje leiligheter for ansatte. Standarden på den nye kirken er meget godt. I kirkens lokalområde regner man med at bor 3-4000 nordmenn hele eller deler av året, og i tillegg er det en betydelig turisme. Staben består av følgende medarbeidere utsendt fra Norge: sjømannsprest/daglig leder, to diakonale medarbeidere i 100 % og praktikant i 100 %. Det er også lokalt ansatt diakonal medarbeider, kjøkkenansvarlig, kjøkken-assistent/renhold, regnskapsmedarbeider og sjåfør.
Dette er en utpreget diakonal prestetjeneste, der du kommer tett på livene til andre mennesker, og der du vil bli utfordret og samtidig få mange bekreftelser på viktigheten av Sjømannskirkens tilstedeværelse i Pattaya og Thailand.
Sjømannskirken holder på å reise et nytt, flott kirkebygg i Pattaya, som også inneholder boliger for de ansatte, og den nye sjømannspresten/daglige lederen vil få den spennende muligheten til å ta dette i bruk.
 
Arbeidsoppgaver

Prestetjeneste og kirkelige handlinger.
Oppsøkende og utadrettet diakonalt arbeid i Pattaya og ellers i Thailand (syke-, hjemme- og fengselsbesøk).
Sjelesorg og uformelle samtaler med de besøkende på kirken.
Ledelse av stab, økonomi og administrasjon.
Bygge gode relasjoner til de ulike aktørene som kirken samarbeider med.
Delta i det øvrige arbeidet som drives i Pattaya.

Les mer om kirken og aktivitetene på Pattaya sine websider. 

Kvalifikasjoner
Ordinert prest i Den norske kirke.
Ha et modent og relasjonelt lederskap.
Erfaring med og interesse for sjelesorg, og gjerne erfaring fra institusjonstjeneste.
Erfaring fra samtaler med mennesker i ulike livssituasjoner.
Førerkort kl. B.

Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) i medhold av Politiregisterforskriften § 34-1. Det gjelder også eventuell ektefelle som skal ha stilling i Sjømannskirken.  
 
Hva ser vi etter hos dem som skal jobbe i en sjømannskirke?
At du er nysgjerrig på andre mennesker og er god til å lytte. 
At du evner å skape gode relasjoner både til kolleger og de du møter.
At du har en fleksibel holdning til egne og andres arbeidsoppgaver. 
At du har en forståelse for at en del av arbeidet må foregå på kveld og i helger. 
At du har erfart at det er i fellesskap vi oppnår best resultat. 
At du tør å bli utfordret, også på oppgaver som du føler at du ikke behersker så godt. 
At du er villig til å stå på ekstra i perioder, og kan få det tilbake i roligere perioder, der du kan utforske alt det spennende som er nær der du bor. 
Og ikke minst – at du kan bidra til å gi mennesker mot til tro, håp og engasjement. 

Hvis dette høres ut som deg – og en arbeidshverdag du kan trives i – er du hjertelig velkommen som søker! 

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Diverse andre forhold: 
Opplysninger om kirkelig tilknytning og samlivsform vil kunne bli etterspurt og vektlagt. Det vises ellers til Sjømannskirkens Formelle krav til ansettelse.
Reiser du ut med familie, vennligst legg ved CV for ektefelle/registrert partner og oppgi alder på eventuelle medreisende barn. 
Søkere må kunne identifisere seg med Sjømannskirkens visjon og verdigrunnlag
Hvis ikke søker eller ektefelle er medlem i Den norske Kirke, vennligst opplys i søknad hvilket kirkesamfunn.
Kontraktsvilkårene for utestasjonerte er betinget av medlemskap i norsk folketrygd. Ansatte som på ansettelsestidspunktet mangler medlemskap kan ansettes på særskilte vilkår (lokal kontrakt). 
Sjømannskirkens stillinger i utearbeidet er faste stillinger, med tre års bindingstid, men likevel med fire måneders oppsigelse. Oppsigelse før utløp av bindingstiden vil kunne medføre at deler av flytteutgiftene må dekkes av den ansatte. Gjennomsnittlig utestasjoneringstid er for tiden cirka fem år, men flere av våre ansatte velger å være utestasjonerte lengre enn dette, gjerne på ulike stasjoner.
Vi tilbyr
Lønn etter organisasjonens lønnsplaner for utestasjonerte. 
God, tariffestet pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
Gode og utvidete forsikringsordninger.
Arbeidsveiledning (ABV).
Det tilbys stilling for eventuell medreisende ektefelle i 50 %.
Tjenestebolig tilbys på kirkens område. 

Her er en beskrivelse av hvordan det er å leve og bo som sjømannskirkeansatt i Pattaya. 

Hvis du lurer på hvordan det er å jobbe i Sjømannskirken har vi samlet en del informasjon til deg.

OBS! Alle må søke elektronisk gjennom lenken "Søk på stillingen" under for å komme i betraktning. Fyll ut komplett søknad og skriv inn jobberfaring og utdanning i feltene i søknadsskjemaet. Vi godtar ikke søknader per epost eller post.
Arbeidsgiver Sjømannskirken
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Pattaya
Publisert 2019-03-29
Søknadsfrist 2019-04-22
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Sjømannskirken

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger