Menighetsforvalter i Kolbotn menighet

Oppegård kommune ligger rett utenfor Oslo og er en del av den regionen som vokser mest i landet. Kommunen har i dag ca 27 000 innbyggere, ca 17 000 av disse bor i Kolbotn. Oppegård kommune slås sammen med Ski kommune 1.januar 2020, da slås også fellesrådene sammen til Nordre Follo kirkelige fellesråd. Det opprettholdes lokale staber i arbeidskirkene, deriblant i Sofiemyr kirke der denne stillingen får arbeidsplass. Menighetsforvalteren har kirkevergen som nærmeste overordnede og inngår i dennes ledergruppe. Kolbotn menighet er en svært aktiv menighet med et rikt og variert gudstjenesteliv, stort barne- og ungdomsarbeid, arbeid blant voksne og variert kirkemusikalsk arbeid. Svært mange frivillige er involvert i arbeidet og gis en stor og viktig plass i menighetsarbeidet.

I Kolbotn menighet går daglig leder av med pensjon, og det lyses ledig 100 % stilling som menighetsforvalter. I Kolbotn menighet er det 10 medarbeidere hvorav 2 er prester. Vi søker etter en person som trives med å arbeide i kirken og sammen med sokneprest ha ansvar for å lede arbeidet ihht menighetsrådets planer og strategier.


Til stillingen ligger også å være sekretær for Oppegård menighetsråd (ca 400 innbyggere).

 

Arbeidsoppgaver:

Hovedoppgaver

 • Menighetsrådets virksomhet
 • Legge til rette for menighetens planarbeid.
 • Forberede og sammen med sokneprest følge opp menighetsrådets møter og vedtak
 • Bidra til god informasjon om aktiviteter og virksomhet
 • Koordinere aktiviteter og følge opp frivillige sammen med staben for øvrig.
 • Betjene publikum og øvrige fellesoppgaver.
 • Personalledelse
 • Være nærmeste overordnede for fellesrådsansatte.
 • Ha ansvar for oppfølging av menighetsrådets (inkl. underutvalgene) økonomi
 • Utarbeide budsjettforslag.
 • Kontere og attestere fakturaer
 • Følge opp offer og givertjenesten.
 • Fra høsten 2019 vil det tilsettes en økonomisk rådgiver i fellesrådet.

 

Kvalifikasjoner:

 • Kirkebygg og kontorer
 • Følge opp HMS-arbeidet
 • Være stedlig brannansvarlig
 • Relevant utdanning på høgskolenivå
 • Kunnskap/erfaring fra administrativt arbeid.
 • Kjennskap til Den norske kirkes organisering
 • Motivasjon og interesse for informasjonsarbeid.
 • Innsikt og erfaring i saksbehandling vil bli vektlagt.
 • Gode datakunnskaper
 • Særskilte krav
 • Medlemskap i Den norske kirkeTilfredsstillende politiattest, ihht Kirkelovens § 29

 

Personlige egenskaper:

 • Menighetsforvalter må være initiativrik, serviceorientert, systematisk og ha evne til å holde god orden og oversikt
 • Ha positivt engasjement og kunne inspirere andre.Kunne arbeide selvstendig og sammen med stab/frivillige.
 • Vilje og evne til å videreutvikle eksisterende rutiner
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

 

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor
 • Selvstendige, utfordrende og meningsfylte oppgaver
 • Mulighet for faglig utvikling og opplæring tilpasset ditt og virksomhetens behov
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Pliktig medlemskap i KLP med 2% trekk i brutto lønn

 

Andre forhold:

 • Spørsmål om stillingen rettes til kirkeverge Arne Eggen, 91327614. arne.eggen@kirken-oppegard.no
 • Tiltredelse 1. september 2019.
 • Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes.
 • Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for stillingen.
 • Prøvetiden er 6 måneder.
 • Søknadsfrist er 26. april 2019
Arbeidsgiver Oppegård kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kolbotn
Publisert 2019-04-03
Søknadsfrist 2019-04-26
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Oppegård kirkelige fellesråd

Oppegård
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger