Organist/Menighetsmusiker

100 % stilling som organist/menighetsmusiker er ledig i Arendal kirkelige fellesråds område med tjenestested for tiden 80 % i Hisøy menighet og 20 % knyttet opp mot vikaroppgaver innen fellesrådets område. Hisøy sokn har en kirke og ett menighetshus. Soknet har 3260 medlemmer. Kirken har et Bruno Christensen-orgel fra 1983 med 15 stemmer på 2 manualer og pedal, samt nytt flygel, Yamaha GC2. Staben består av sokneprest, trosopplærer/kateket i 60 %, menighetssekretær 50 %, kirketjener 50 % og klokker 10 %. Vi kan tilby et godt fellesskap med engasjerte og kompetente organister innen fellesrådets område.

Hovedoppgaver:

- Ansvar for den musikalske virksomheten i menigheten og bruk av kor og annen musikk i gudstjenester, kirkelige handlinger og andre menighetsarrangementer.

- Være en aktiv deltaker i forberedelse og gjennomføring av de ulike gudstjenester og kirkelige handlinger i samarbeid med prest og øvrig stab

- Ivareta institusjonsbesøk i samarbeid med prest og øvrig stab

- Engasjement og deltakelse i menighetens satsing på trosopplæring

- Musikalsk leder for barnekor og voksenkor.

 

Vi ønsker oss en person som:

- Har organistutdanning/annen musikkhøyskoleutdanning innen et bredere kirkemusikalsk område

- Er kreativ og har sans for musikalsk mangfold

- Er fleksible, målrettet, initiativrik og kontaktskapende

- Vil være med å bidra til at kirken oppleves som en åpen og inkluderende folkekirke

- Har gode evner til å se frivillige medarbeidere som en viktig ressurs

- Har gode samarbeidsevner, personlig egnethet og som behersker norsk skriftlig og muntlig

- Er medlem av Den norske kirke

 

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår iht. gjeldende regulativ og tariffavtale. God pensjonsordning. Søker må disponere bil.

Tilfredsstillende politiattest må legges frem ved ansettelse i følge Kirkeloven § 29

 

 

For nærmere informasjon om stillingen kontaktes: Administrasjonsleder Arne Homme, tlf. 93005745, e-post: arne.homme@agderkirken.no eller personalrådgiver Øystein Dalsmo, tlf.  91579949, e-post: oystein.dalsmo@agderkirken.no.

For mer informasjon om menigheten, se våre hjemmesider på www.arendal.kirken.no/Hisoy.

 

Søknad med CV sendes innen 28.04.2019 til: Kirkevergen i Arendal Postboks 1823,

4858 Arendal, evt. på mail: post@agderkirken.no

 

Kopi av vitnemål og attester tas med ved et eventuell intervju.

 

I forbindelse med intervju til stillingen er det aktuelt med prøvespill og eventuelt presentasjon av andre kvalifikasjoner.

Arbeidsgiver Arendal kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Hisøy
Publisert 2019-04-04
Søknadsfrist 2019-04-28
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Arendal kirkelige fellesråd

Arendal
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger