Administrerende direktør / forstander

Diakonhjemmet er en privat, ideell og selvstendig stiftelse innenfor Den norske kirke, og har som formål å fremme diakonal virksomhet i kirke og samfunn. Diakonhjemmet har en rekke virksomheter og tjenestetilbud innen helse, omsorg, utdanning og forskning, med omkring 2500 ansatte, 4500 studenter og en omsetning på 2,7 mrd. Administrerende direktør / forstander er ansatt i stiftelsen og er Diakonhjemmets øverste leder. Viktige oppgaver for stiftelsen er synergi og samhandling på tvers av virksomhetene, strategiutvikling og andre prinsipielle og overordnede saker for Diakonhjemmet og virksomhetene. Hovedadministrasjonen har kontorer på Steinerud i Oslo.

Diakonhjemmet spiller en viktig rolle innen helse, omsorg og utdanning i Norge. Vårt motto «engasjert for mennesket» gjenspeiler vårt ønske om å være en positiv drivkraft.

Diakonhjemmet Sykehus er lokalsykehus for tre bydeler i Oslo, og ivaretar innbyggernes behov for øyeblikkelig hjelp og planlagt behandling innen indremedisin, kirurgi, revmatologi, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). VID vitenskapelige høgskole tilbyr over 50 forskjellige studietilbud innen helse- og sosialfag, diakoni, ledelse og teologi, og er til stede i Oslo, Bergen, Stavanger, Sandnes og Tromsø. Diakonhjemmet Omsorg drifter og utvikler tjenestetilbud og institusjoner som sykehjem, hjemmetjenester, barnehager og samtalesenter. Diakonhjemmet Sykehusapotek er et referanseapotek med høy faglig anerkjennelse.

Diakonhjemmet er nå i sterk utvikling, og vi står foran vårt største løft siden starten i 1890 – Diakonhjemmet hage, en ny og mangfoldig bydel med omsorg for mennesker og miljø.

Vi søker en visjonær leder som former framtidens diakoni, bygger opp under vårt motto: «engasjert for mennesket» og viderefører Diakonhjemmet som en nøkkelinstitusjon innen helse, omsorg, utdanning og forskning.

Vår nye administrerende direktør / forstander har solid ledererfaring, utstrakt kjennskap til både organisasjonsliv og offentlig forvaltning, erfaring fra store innovasjonsprosjekter og evne til å skape begeistring omkring en felles visjon.

Vi ser etter en samlende og tydelig leder, som kan representere Diakonhjemmet med tyngde og troverdighet i møte med kirke, politikere, myndigheter og medier, og som styrker gjennomføringen av vårt samfunnsoppdrag ved å skape synergier, samarbeid og samhandling mellom stiftelsens virksomheter.

 

Ansvars- og arbeidsoppgaver

 • Inn i en ny tid trenger vi en leder som har visjoner for hva diakoni skal være i et samfunn i endring
 • Forvalte verdiene som ligger til stiftelsen, herunder: verdifundament, diakonal identitet og egenart, omdømme, virksomhetene, økonomi og eiendomsportefølje
 • Sikre kontinuerlig og bærekraftig økonomisk vekst for stiftelsen og ha god økonomisk og finansiell oversikt
 • Utvikle Diakonhjemmet som organisasjon og samfunnsaktør basert på verdigrunnlaget
 • Representere Diakonhjemmet overfor kirkelige, offentlige og private organer og institusjoner
 • Bygge Diakonhjemmets merkevare og tydeliggjøre Diakonhjemmets posisjon i kirke og samfunn
 • Skape arenaer for deling og samarbeid internt, og være en tilrettelegger for virksomhetene
 • Drive aktivt styrearbeid i delvirksomhetene, ha tilsyn med og sørge for evaluering av virksomhetene
 • Aktivt å forvalte Diakonhjemmets diakonale verdigrunnlag i teori og praksis. Dette forplikter direktør til å integrere trospraksiser ved virksomhetene og fremme en verdibevisst ledelseskultur 

 

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra politiske prosesser/offentlig forvaltning og styrearbeid
 • Erfaring med å lede store organisasjoner i utvikling og endring – gjerne innen helse og/eller utdanning
 • God økonomisk forståelse
 • Kunnskap om Diakonhjemmets virkeområder og områder som påvirker disse, herunder: diakoni, eiendom, teknologi, helse og utdanning
 • Kirkefaglig forståelse
 • Medlem av Den norske kirke

 

Egenskaper

 • Gir klar retning og skaper engasjement for mennesker og for Diakonhjemmet
 • Evner å etablere gode relasjoner med brukere og medarbeidere, bygger effektive nettverk og lagånd i egen virksomhet
 • Viser integritet og oppmuntrer til å ta ansvar for samfunn og miljø
 • Forretningsorientert og viser sterk økonomisk bevissthet
 • God til å kommunisere og utstråler troverdighet
 • Evner å arbeide strategisk og skaper bredt eierskap og engasjement for nyskaping
 • Viser sterk gjennomføringskraft – tar ansvar for handlinger, prosjekter og medarbeidere
 • Evne til å analysere og forstå omfattende sakskomplekser i ulike fagfelt

 

For mer informasjon se diakonhjemmet.no eller diakonhjemmethage.no

Arbeidsgiver Diakonhjemmet
Kategori Administrasjon, økonomi og juss
Arbeidssted Oslo
Publisert 2019-04-11
Søknadsfrist 2019-04-30
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Diakonhjemmet

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger