Ungdomsdiakon - 100% fast stilling

Hol kommune ligger øverst i Hallingdal og er en av landets største reiselivskommuner. Her er det både et urbant og tradisjonsrikt bygdemiljø, midt mellom Oslo og Bergen. Kommunen har ca. 4500 innbyggere. I høytider og ferier mangedobles folketallet. Det er 3 sokn i kommunen; Hol/Hovet, Dagali/Skurdalen og Geilo som er det største. Staben består av 2 prester, kirkemusiker, organist, trosopplærer, sekretærer, kirketjenere og kirkeverge. Geilo kulturkyrkje ble vigslet i 2010 og rommer gode kontorer for alle ansatte og felles kirkekontor for de tre sokna. I tillegg fungerer kirken som en «sjømannskirke» på fjellet med fleksible rom og aktivitet alle dager i uken og mange engasjerte frivillige. For tiden forberedes en satsing på arbeid blant barn-, ungdom og familier. Barnekoret Skrål og Ten Sing står sentralt i dette arbeidet. Har du et brennende engasjement for ungdom? Har du lyst til å jobbe med ungdom som utfordrer, gleder og gir av seg selv på godt og vondt? Ønsker du å gjøre en forskjell i noens liv? Er du også glad i friluftsliv, kultur og friske utfordringer, da håper vi du søker.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede diakonalt arbeid i sokna, med spesielt ansvar og hovedvekt på ungdom
 • Samarbeide med kommunale og private institusjoner og aktører
 • Ha en sentral rolle i Ten Sing med fokus på relasjonsbyggende arbeid, tilstedeværelse og samtaler
 • Veilede ungdom og bidra til problemløsing på et tidlig stadium
 • Delta noe i undervisning og aktiviteter for konfirmanter, ungdom og foresatte i samarbeid med trosopplærer/prest
 • Rekruttere, følge opp og motivere frivillige medarbeidere, utvikle nye møteplasser
 • Følge opp og videreutvikle sorgarbeid for ungdom (igangsatt)
 • Du må regne med arbeid på kveldstid og i helger

Kvalifikasjoner

 • Utdannet diakon som har mastergrad med:
 • Minst 3-årig fagutdanning innen helsefag eller sosialfag, eller pedagogisk utdanning av minst 3 års varighet
 • Utdanning i kristendomskunnskap tilsvarende minimum 30 studiepoeng
 • Praktisk-kirkelig utdanning med hovedvekt på diakoni og veiledet praksis på til sammen minimum 30 studiepoeng
 • Du er medlem av Den norske kirke
 • Dersom vi ikke får kvalifisert søker med diakoniutdanning, kan det være aktuelt å ansette en person med 3-årig bachelor innen helse/sosial/pedagogikk, og at søker tar master i diakoni på deltid i løpet av en avtalt tidsperiode.

Personlige egenskaper

 • Du trives i møter med ungdom og kommuniserer godt med dem
 • Du er trygg på din voksenrolle i møte med ungdom
 • Du evner å se de unge, gi de anerkjennelse og er til stede som tydelig voksen samtalepartner
 • Du kan arbeide selvstendig, er målrettet og er en god lagspiller
 • Du evner å bygge nettverk og samarbeide med skoler, ulike organisasjoner og andre offentlige aktører
 • Du er initiativrik, kreativ og ser muligheter
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt

 

 

Vi tilbyr:

 • Lønns- og arbeidsvilkår i hht kirkelig arbeids- og tariffavtaler
 • Kollektiv pensjonsordning i KLP
 • Arbeidsveiledning
 • Godt sosialt arbeidsmiljø og tverrfaglig samarbeid
 • En variert og spennende jobb

 

For nærmere informasjon om stillingen ta kontakt med kirkeverge Astri Tingstad,
tlf.  924 99 240 eller sokneprest på Geilo, Helle Maria Wolstad, tlf.  468 14 114.

Søknad med cv sendes:  Hol kirkelige fellesråd, Skurdalsvegen 22, 3580 Geilo,
e-post:  kirkeverge@hol.kirken.no      Søknadsfrist:  6. mai

Arbeidsgiver Hol kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Geilo
Publisert 2019-04-12
Søknadsfrist 2019-05-06
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Hol kirkelige fellesråd

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger