Menighetspedagog i Byåsen menighet. Fast 80 % stilling

Kirkelig fellesråd i Trondheim (KfiT) søker etter Menighetspedagog barn, i trosopplæringen i Byåsen menighet. Fast 80 % stilling. Byåsen menighet er med sine 19.000 innbyggere en av landets største menigheter. Byåsen kirke med menighetskontor ligger på Hallset, sentralt i bydelen, og danner en viktig ramme for mye av menighetens virksomhet. I soknet er det mange barnehager, fire barneskoler, to ungdomskoler og én videregående skole. Skole/kirke-samarbeidet innebærer møtepunkter på flere trinn med kirkas ansatte. I tillegg inviteres barnehager og skoler til ulike samlinger og gudstjenester. Staben består av tre prester, kateket, menighetspedagog barn, menighetspedagog ungdom, menighetsforvalter, kantor, diakon og kirketjener. Det er et godt arbeidsmiljø blant de ansatte, og mange frivillige er involvert i menighetens arbeid. Trosopplæring har lenge vært et satsingsområde for hele menigheten for 0 ¿ 18 år. Menighetspedagogene har, sammen med kateketen, et spesielt ansvar innen trosopplæringen.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedansvar for menighetens arbeid i Byåsen menighet blant familier og barn 0-12 år
 • Å formidle kristen tro og bidra til å nå menighetens visjon om å være <<et møtested mellom himmel og jord>>.
 • Planlegging og gjennomføring av menighetens trosopplæring etter vedtatt plan i samarbeid med ansatte og frivillige medarbeidere, bla.a. babysang, 4-årsklubb og 6-årsklubb.
 • Samarbeide med ansatte og frivillige medarbeidere om gudstjenester der barn og unge er en særskilt målgruppe
 • Rekruttering, oppfølging og veiledning av frivillige medarbeidere i menighetens barnearbeid
 • Delta i menighetens barnehage- og skole-kirkesamarbeid
 • Være kontaktperson og støtte til barneaktivitetene i menigheten drevet av frivillige, f.eks. søndagsskolen, speideren eller kor.
 • Være en pådriver for evaluering og utvikling av arbeidet.
 • Administrativt arbeid
 • Samarbeid om felles prosjekt og tiltak med de andre menighetene i KfiT

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3-årig høyere utdanning med pedagogikk og musikk, kristendom/teologi eller diakoni i fagkretsen eller annen relevant utdanning. Ved manglende relevant utdanning, kan det bli satt krav om videreutdanning.
 • Relevant erfaring kan til en viss grad erstatte manglende utdanning
 • Erfaring fra arbeid med barn
 • Å kunne lede babysang
 • Fortrolig med bruk av IT som arbeidsverktøy
 • Medlemskap i Den norske kirke
 • Den som ansettes må fremvise politiattest

Personlige egenskaper

 • Utadvendt og kontaktskapende
 • Glad i å arbeide med og formidle til barn og unge
 • Gode samarbeidsevner og fleksibel
 • Evne til å arbeide strukturert og selvstendig
 • Kreativ og problemløsende
 • Personlige egenskaper som skaper tillit hos både barn og foreldre

Vi tilbyr

 • Frihet til å påvirke stillingens innhold sammen med menighetsråd og stab
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Helge- og kveldsarbeid må påregnes
 • Lønn etter tariff
 • Pensjonsordning
 • Gode rammer for kompetanseutvikling.
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes som Menighetspedagog, lønnsgruppe 3, stillingskode: 5235

Nærmeste overordnede er avdelingsleder i Heimdal / Byåsen sone.

Kontaktinformasjon

Lars Lossius, Avdelingsleder, 979 63 110

Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Trondheim
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Trondheim
Publisert 2019-04-12
Søknadsfrist 2019-04-28
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Trondheim

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger