Sokneprest med Verran sokn som tjenestested - Nidaros bispedømme

Stiklestad prosti består av kommunene Steinkjer, Inderøy, Frosta, Levanger, Verdal, Verran, Namdalseid og Snåsa og har ca. 65.000 innbyggere. Folkekirka står sterkt og medlemstallet ligger rundt 85 %. Prostiet har 28 sokn og 6 fellesråd som betjenes av 18 sokneprester og prost. Prostesetet ligger for tiden i Steinkjer kommune. Prostilaget er aktivt, med fellesskap og faglig utviklingsarbeid. Området har en storslagen og variert natur med nærhet til fjell, fjord og hav. Her finner du bygder og kirker med spennende særpreg og sterke røtter i nasjonal og lokal historie. Olsoktradisjonen står sterkt. Landbruk og kultur er viktige faktorer i samfunnet.

Malm, sentrum av Verran kommune, ligger en halv times kjøring fra Steinkjer. Verran har ett kirkesokn og fra 2020 er det tre kirker - Malm og Follafoss kirker og Sela fjellkirke. Det er gravplass ved alle kirker, i tillegg til på Verrastranda.

Kirkekontoret holder til i Verran servicekontor på Malm. Kirkestaben består av sokneprest, kirkeverge, organist/menighetssekretær, kirketjener og graver. 

Kirka har et godt samarbeid med barnehager, skoler, kulturskole og sykehjem/helsetun. 

Verran menighet er en folkekirkelig menighet hvor folket har tilhørighet til kirka si.
I soknet er det også en læstadiansk forsamling, og det er noe samarbeid mellom denne og Verran menighet.

For mer informasjon se: Verran kommune og Kirken i Nidaros

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v. herunder spørsmål vedrørende tjenesteordning, beredskapsordning og andre avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål.

Søkerne gjøres oppmerksom på at de kan bli ført opp på den offentlige søkerlisten, selv om de ber om ikke å bli det.

Bispedømmet søker å realisere Den norske kirkes visjon og vektlegger i sin strategiplan "+1"-ambisjonen som ikke alene etterspør vekst, men like mye fokuserer på profesjonalitet og engasjement som kvaliteter i arbeidet vi utfører. Vi søker å fremstå Vennlig, Viktig, Modig, Dyktig både som organisasjon og som medarbeidere.

Arbeidsoppgaver:

 • Soknepresten må påregne alle oppgaver i henhold til Tjenesteordning for menighetsprester.
 • Tjenesten er regulert gjennom arbeidsplaner og samarbeid med andre prester i prostiet. Det må påregnes deltagelse i beredskap i Stiklestad prosti.
 • Soknepresten har sete i Verran menighetsråd og er en del av det kommunale kriseteamet.

Kvalifikasjoner:

 • Søker må fylle vilkårene i henhold til "Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest", jfr § 2 i Forskrifter om tilsetting av menighetsprester og § 3 i Tjenesteordning for menighetsprester.
 • Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest.
 • Dersom det ikke melder seg søkere som fyller kvalifikasjonskravene, kan andre med relevant utdanning og erfaring bli vurdert for midlertidig tilsetting som prestevikar i stillingskode 1071.
 • Målformen i soknene er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.
 • Søknad sendes elektronisk via www.kirkejobb.no

Personlige egenskaper:

 • Vi søker etter en prest som:
 • vil være en del av bygdemiljøet, en prest med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • kan bidra til å videreutvikle menigheten i dennes kulturelle kontekst.
 • er omgjengelig og utadvendt, har entusiasme og godt humør.

Vi tilbyr:

 • Stillingen som sokneprest er plassert i lønnsgruppe 1555 sokneprest. Lønnsfastsettelse skjer etter dokumentert krav om godskriving av ansiennitet.
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.
 • Skyssgodtgjøring.
 • Personaltiltak, herunder arbeidsveiledning og kollegastøtteordning.
 • Etter- og videreutdanningstilbud.
 • Bispedømmet har som mål å få en balansert alders- og kjønnssammensetning i sokn/prosti samt legge forholdene til rette for mennesker med redusert funksjonsevne
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger