Kapellan i Nidaros domprosti

Lademoen kirke i Trondheim er «Barnas katedral», og i 2018 fikk menigheten tildelt Trosopplæringsprisen. Samtidig er dette bydelen hvor kirken har markert seg med drop-in dåp og bryllup, og det er etablert et sterkt samarbeid med skole og lokalmiljø. Nå kan du bli stedets nye kapellan. Den majestetiske og nyrestaurerte Lademoen kirke ligger i en miljøgate solid plassert i nærheten av Midtbyen i Trondheim. Kirken er romslig på mange vis, og her er det god plass til å arrangere kreative samlinger og gudstjenester. Småbarnsgudstjenesten «Kirkeskipet», som menigheten fikk Trosopplæringsprisen for, er et godt eksempel på akkurat det. Kirken rommer også teaterforestillinger, kirkeyoga, språkkafé, konserter og kunstverksted, i tillegg til gudstjenester og øvrige menighetsaktiviteter. Med andre ord: Her er det stort rom for kreativitet! I tillegg til å være prest på Lademoen, gjør du tjeneste i både Lade og Bakklandet sokn. Med andre ord blir du prest i sentrum av Trondheim, et område som inneholder butikker, kaféer og bymiljø - med Trondheimsfjorden og Nidelven som nærmeste nabo. I de moderne menighetslokalene samarbeider du med tre andre prester, tre kantorer, diakon, trosopplærer, kirketjenere og menighetsforvalter. Vi søker lagspilleren og trosformidleren som kan være med på å utvikle arbeidet videre. Vi ønsker en prest som er åpen og kontaktskapende, med et sterkt engasjement for hva kirken har å tilby til menneskene som bor her.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter følgende: a) endring i lover, tariffavtaler, reglement m.v. herunder spørsmål vedrørerende tjenesteordning og beredskapsordning. b) avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål.

Søkerne gjøres oppmerksom på at de kan bli ført opp på den offentlige søkerlisten, selv om de ber om ikke å bli det. 

Bispedømmet søker å realisere Den norske kirkes visjon og vektlegger i sin strategiplan "+1"-ambisjonen som ikke alene etterspør vekst, men like mye fokuserer på profesjonalitet og engasjement som kvaliteter i arbeidet vi utfører. Vi søker å fremstå Vennlig, Viktig, Modig, Dyktig både som organisasjon og som medarbeidere.

Arbeidsoppgaver:

 • Kapellanen må påregne alle oppgaver i henhold til Tjenesteordning for menighetsprester.
 • Tjenesten er regulert gjennom arbeidsplaner og samarbeid med andre prester i prostiet.
 • Overordnet ansvar for konfirmantarbeidet i tjenesteområdet i samarbeid med sokneprestene.
 • Beredskapen er organisert som en felles tjeneste som dekker alle prostier i Trondheim, etter en nærmere fastsatt turnus.

Kvalifikasjoner:

 • Søker må fylle vilkårene i henhold til "Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest, jfr § 2 i Forskrifter om tilsetting av menighetsprester og § 3 i Tjenesteordning for menighetsprester.
 • Målformen i soknene er bokmål. Søkerne må opplyse om de behersker begge målformer.
 • Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest.
 • Søknad sendes elektronisk via www.kirkejobb.no

Vi tilbyr:

 • Stillingen er plassert i lønnsgruppe 0922 kapellan.Lønnsfastsettelse skjer etter dokumentert krav om godskriving av ansiennitet.
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.
 • Etter- og videreutdanningstilbud.
 • Bispedømmet har godt utbygde personaltiltak, herunder arbeidsveiledning og kollegastøtteordning.
 • Bispedømmet har som mål å få en balansert alders- og kjønnssammensetning i sokn/prosti samt legge forholdene til rette for mennesker med redusert funksjonsevne
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger