Kirkelig fellesråd i Bærum Kirkelig fellesråd er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes 10 sokn i Bærum. Bærum har 120.000 innbyggere, og kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv - og en aktiv medspiller bl.a. i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Kirketorget i Bærum tar imot henvendelser fra våre medlemmer om blant annet dåp, vigsler, bisettelser og begravelser på vegne av menighetene i Bærum.

Kateket - fast 100 % stilling - Kirkelig fellesråd i Bærum

Kirkelig fellesråd er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes 10 sokn i Bærum. Bærum har 125.000 innbyggere, og kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv - og en aktiv medspiller bl.a. i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Se også vår facebookside

Er du vår nye medarbeider?


Fornebulandet menighet ligger i den søndre delen av Bærum og består av ca. 8000 innbyggere. Snarøya kirke og Kilentunet på Lysaker er utgangspunkt for menighetens aktivitet. Menigheten står foran spennende utfordringer i forbindelse med den store tilflyttingen og utbyggingen av Fornebu. Et viktig mål for menigheten er å kunne imøtekomme nyinnflyttede og inkludere dem i menighetslivet. Du vil som kateket bli en viktig medarbeider i dette arbeidet.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Være med å videreutvikle Fornebulandet menighet
 • Lede og videreutvikle menighetenes konfirmantarbeid
 • Hovedansvar for trosopplæringstiltak for alderen 14-18 år
 • Samarbeid med skoler og barnehager
 • Administrere og bistå ved menighetens Supertorsdag og andre menighetsaktiviteter etter avtale
 • Delta på enkelte gudstjenester
 • Rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere i ungdomsarbeidet
 • Budsjettansvar for konfirmantarbeidet og sitt ansvarsområde

Kvalifikasjoner:

 • Utdannelse som kateket eller menighetspedagog
 • Andre søkere med utdanning innen kristendom, teologi, pedagogikk og med relevant praksis, vil også bli vurdert.
 • Gjerne praksis fra tilsvarende stillinger og/eller annen erfaring med kirkelig arbeid for barn og ungdom
 • Evne til, og ønske om å formidle budskapet om Jesus til barn og unge
 • God evne til å planlegge og gjennomføre ulike aktiviteter
 • Erfaring med å bruke IT-verktøy og sosiale medier i arbeidet
 • Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest i medhold av kirkelovens § 29.
 • Du må være medlem av Den norske kirke, og dele dens tro og bekjennelse.

Utdanningsretning:

 • Utdanningstittel: Kateket

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker oss deg som har en raus og inkluderende holdning
 • God evne til å arbeide selvstendig og under ledelse/ veiledning i team
 • Trives i arbeid med barn og unge
 • Ønske om å engasjere deg i lokalmiljøet og bygge nettverk
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • En spennende menighet i utvikling og en engasjert stab
 • Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et sterkt og utviklende fellesskap med kolleger innen undervisning i kirken i Bærum.
 • Faglig støtte fra våre ungdomsdiakoner i 13-20 (samtaletilbud for ungdom)
 • Tilsetting etter formelle kvalifikasjoner i kirkelig undervisningsstilling
 • Lønn etter KAs tariffavtale, god pensjonsordning i KLP

  Annet

 • Tilsetting skjer med Kirkelig fellesråd i Bærum som arbeidsgiver, og med Fornebulandet menighet som hovedarbeidssted pt.
 • Du må trives med en del kvelds- og helgejobbing, plusstid avspaseres iht avtale
Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Bærum
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Lysaker
Publisert 2019-04-12
Søknadsfrist 2019-05-05
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Bærum
Postboks 484
1302 Sandvika
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger