Nord-Hålogaland Bispedømme Nord-Hålogaland bispedømme er et flerkulturelt bispedømme som er preget av "de tre stammers møte" hvor samisk og kvensk er fremtredende kulturtrekk. Bispedømmet har etablert gode kontakter med kirkene i Barentsregionen.

Sokneprest i Gamvik sokn - Hammerfest prosti

Nord Hålogaland bispedømme har "Mer himmel på jord" som sin visjon. Kjerneverdier er "Åpenhet, Tillit, Raushet og Utviklingsorientert". Dette ønsker vi skal være styrende for alle tjenester, alt arbeid, alle engasjement og alle medarbeidere. Nord-Hålogaland bispedømme har som hovedmål å være: Bekjennende, ved at vi stadig fornyes i troen på den treenige Gud. Misjonerende, ved at vi lokalt og globalt vitner om forsoningen i Jesus Kristus. Tjenende, ved at vi viser omsorg for medmennesker og arbeider for fred, rettferdighet og vern om skaperverket. Åpen, ved at vi bygger fellesskap med respekt for ulikheter. I gjeldene strategiperiode har bispedømmet følgende satsingsområder: Ung i Kirken, Trosopplæring, Gudstjenesteliv, Diakoni og Samisk og kvensk kirkeliv. Hammerfest prosti: Består av 8 sokn: Gamvik sokn, Hammerfest sokn, Kokelv sokn, Kvalsund sokn, Lebesby sokn, Måsøy sokn og Nordkapp sokn. Seks fellesråd: Gamvik, Hammerfest, Kvalsund, Lebesby, Måsøy og Nordkapp kirkelige fellesråd. Se også lokale nettsider. Vi foretrekker elektronisk sønad: For informasjon 77 60 39 60.

Gamvik sokn søker etter en initiativrik sokneprest som kan inspirere mennesker.
Vi trenger en prest som liker utfordringer og er trygg på seg selv. 

Vær og avstander gjør sitt til at vi er vant med å måtte være fleksible og ta ting på strak arm. Er du typen som synes det er artig å improvisere og finne løsninger «i fart» så har du gode muligheter til å dyrke det talentet her.

Gamvik sokn er identisk med Gamvik kommune, landets nordligste landfaste kommune og ligger på østsiden av Nordkynhalvøya. På vestsiden ligger Lebesby kommune. Det er 33 km mellom kommunesentrene Mehamn og Kjøllefjord og det samarbeides om flere funksjoner. 

Gamvik kommune har et areal på 1431 kvadratkilometer og ca 1150 innbyggere så etter en tid så er det mulig å vite hvem de fleste er. Kommunen har et mangfoldig og aktivt idretts- og kulturliv for både barn og voksne. Vi er flerkulturelle med mange nye innbyggere fra blant annet Island, Russland og Øst-Europa.

Det er ruteflyplass i Mehamn samt 2 daglige hurtigruteanløp. 
Du finner ikke de store kjøpesentrene men du får tak i det du trenger. Folk er vant til å improvisere og finne løsninger underveis når noe oppstår. 

Vi har mye vær, og lever med naturen tett på oss. Naturen benyttes ofte, også de dagene det ikke er sol fra skyfri himmel og vindstille. Om sommeren er det fotturer og båtturer og om vinteren er det ski- og scooterturer. Jakt- og fiskeområder finner du overalt.

Er du glad i å være ute i all slags vær og synes at bålkaffe smaker bedre enn Caffelatte så ligger ting til rette for å trives. 

Prestegjeldet betjenes av sokneprest, kirkeverge, organist og kirketjenere. 
Gamvik kirke er fra 1958. Mehamn kirke er fra 1965 og på Skjånes ligger Hop kirke fra 1978. Soknet har brukervennlige menighetskontorer i Mehamn. På alle kirkestedene er det kirkegårder.

Fra Mehamn er det 21 km til Gamvik kirke og 56 km til Hop kirke.
Det blir også avholdt enkelte gudstjenester på Langfjordnes og Nervei, dit kommer man med hurtigbåt.

Det holdes også gudstjenester ute. Da drar kirka ut der folk møtes og oppslutningen er god.

Oppslutningen om gudstjenester og kirkelige handlinger er varierende, men prosentvis høy.

Samarbeidet med skoler og barnehage er godt. Det er tradisjon for påske- og julevandring med barnehagene og skolegudstjenester før jul.

De siste årene har Gamvik og Lebesby sokn innledet et tettere samarbeid om blant annet trosopplæringsaktiviteter.

I 2018 var det 43 gudstjenester med 973 deltakere, 3 dåp, 10 konfirmanter, 1 vigsel og 6 begravelser.

I prostiet er det 7 prester som møtes jevnlig. Soknepresten deltar i prostiets beredskap, gjør tjenester i prostiet og inngår i kommunenes kriseteam.

Kvinner oppfordres til å søke
Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må fremvise tilfredsstillende politiattest.

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
 • Andakter ved institusjoner
 • Trosopplæring
 • Generelt menighetsarbeid
 • Konfirmantundervisning

Kvalifikasjoner:

 • Personlige og faglige egenskaper vil bli vektlagt
 • Søker må opplyse om han/hun behersker begge målformer
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke.
 • Det forutsettes at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil.

Utdanningsretning:

 • Teologi / Livssynsfag
 • Utdanningstittel: Prest

Utdanningsnivå:

 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
 • Praktisk teologisk utdanning

Personlige egenskaper:

 • Ha evne og vilje til å bli engasjert og engasjere andre
 • Gode samarbeidsevner og lederegenskaper
 • Kunne bidra til å videreutvikle menighetene i deres kulturelle kontekst
 • Kunne arbeide selvstendig og i team med tilsatte og frivillige
 • Kunne videreutvikle allerede eksisterende arbeid og samtidig har visjoner for framtiden
 • Gode kommunikasjonsevner

Språk:

 • Norsk

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes etter 1555 sokneprest
 • Pensjonsinnskudd.
 • Arbeidsgiver er behjelpelig med å skaffe bolig.
 • Mulighet til tre måneders studiepermisjon hvert tredje år
 • Nytilsatte får tilbud om veiledning. Det forventes at den som tilsettes tar imot et slikt tilbud
 • En ekstra permisjonsuke (ferieuke) som gis til alle menighetsprester i tjeneste i Nord-Norge
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter de endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.
 • Gamvik omfattes av virkemiddelordningen for Nord-Troms og Finnmark, dvs. spesielle skatteregler og nedskrivning av studielån. Se www.tiltakssonen.no for å finne ut hvilke regler som gjelder.
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Mehamn
Publisert 2019-04-12
Søknadsfrist 2019-04-22
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger