Nord-Hålogaland Bispedømme Nord-Hålogaland bispedømme er et flerkulturelt bispedømme som er preget av "de tre stammers møte" hvor samisk og kvensk er fremtredende kulturtrekk. Bispedømmet har etablert gode kontakter med kirkene i Barentsregionen.

Kapellan i Alta sokn og Talvik sokn - Nyopprettet stilling - Alta prosti

Nord Hålogaland bispedømme har "Mer himmel på jord" som sin visjon. Nord-Hålogaland bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være: Bekjennende - Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirken. Misjonerende - Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt Tjenende - Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket. Åpen - Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold I gjeldene strategiperiode har bispedømmet følgende satsingsområder: Gudstjenestelivet blomstrer, Flere søker dåp og trosopplæring, Folkekirken engasjerer seg i samfunnet, Flere får lyst til å arbeide i kirken og Samisk kirkeliv. Alta er Finnmarks største kommune med om lag 20.000 innbyggere. Kommunen er skole- og kommunikasjonssenter i Finnmark. Kommunen ligger sentralt til og har gode forbindelser med fly og buss. E 6 går gjennom tettstedet. Alta har et allsidig nærings- og kulturliv. Kommunen byr på rike friluftsmuligheter med variert natur både langs fjord og fjell. Vest-Finnmark har storslått natur med enestående muligheter for turer, jakt, fiske og sanking av bær og sopp. Alta prosti: Består av 4 sokn: Alta sokn, Hasvik sokn, Loppa sokn og Talvik sokn. Tre fellesråd: Alta, Hasvik og Loppa kirkelige fellesråd. Se også lokale nettsider. Vi foretrekker elektronisk sønad: se www.kirken.no/nord-haalogaland For informasjon 77 60 39 60.

Det er ledig stilling som kapellan i Alta sokn og Talvik sokn, dette er en nyopprettet stilling. Stillingen har Alta sokn og Talvik sokn som særskilt tjenestested. Alta prosti er tjenestedistrikt. 

Kirkekontoret ligger i Nordlyskatedralen Alta kirke, som ble vigslet i 2013. Her er både cellekontorer og kontorlandskap. Menighetens stab er en av landets største, og består i dag av seks prester inkl. prost, samt fellesrådets 14 tilsatte, og vi fokuserer mye på å opprettholde et godt fellesskap. 

Alta sokn har som visjon: Nær Gud - nær mennesker. Vi vil: Være rause - vise omsorg - bringe håp. 

Alta og Talvik sokn vil by på en flott og variert arbeidshverdag. Alta sokn er en typisk sentrumsmenighet med mange ulike aktiviteter. Etter at Nordlyskatedralen Alta kirke ble tatt i bruk, har Alta sokn opplevd økning i oppslutning både i gudstjenesteliv og øvrige aktiviteter. Talvik sokn består av 6 bygder på begge sider av Altafjorden, og vil by på det litt mer rolige, men veldig inkluderende kirkelivet. 

Flere opplysninger om Alta finnes på kommunens hjemmeside www.alta.kommune.no og menighetens virksomhet omtales på menighetens hjemmeside www.kirken.no/alta 

Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. 
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest, jfr. politiregisterloven).

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
 • Delta i menighetenes konfirmantarbeid og trosopplæringsarbeidet
 • Inngå i turnus med tjenesteuker og institusjonsandakter
 • Generelt menighetsarbeid

Kvalifikasjoner:

 • Personlige og faglige egenskaper vil bli vektlagt
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke.
 • Søker må opplyse om han/hun behersker begge målfører
 • Det forutsettes at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil.

Utdanningsretning:

 • Teologi / Livssynsfag
 • Utdanningstittel: Prest

Utdanningsnivå:

 • Praktisk teologisk utdanning
 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)

Personlige egenskaper:

 • Ha evne og vilje til å bli engasjert og engasjere andre
 • Gode samarbeidsevner og lederegenskaper
 • Kunne arbeide med barn og unge
 • Kunne arbeide selvstendig og i team med ansatte og frivillige
 • Kunne videreutvikle eksisterende arbeid og samtidig ha visjoner for framtiden

Språk:

 • Norsk

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes etter stillingskode 0922 kapellan
 • Pensjonsinnskudd.
 • Arbeidsgiver kan være behjelpelig med å skaffe bolig.
 • Mulighet til tre måneders studiepermisjon hvert tredje år.
 • Nytilsatte får tilbud om veiledning. Det forventes at den som tilsettes tar imot et slikt tilbud
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter de endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v. og avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål og tjenestedistrikt.
 • Alta omfattes av virkemiddelordningen for Nord-Troms og Finnmark, dvs. spesielle skatteregler og nedskrivning av studielån. Se www.tiltakssonen.no for å finne ut hvilke regler som gjelder
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Alta
Publisert 2019-04-12
Søknadsfrist 2019-04-22
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger