Nord-Hålogaland Bispedømme Nord-Hålogaland bispedømme er et flerkulturelt bispedømme som er preget av "de tre stammers møte" hvor samisk og kvensk er fremtredende kulturtrekk. Bispedømmet har etablert gode kontakter med kirkene i Barentsregionen.

Sokneprest i Trondenes - Trondenes prosti

Nord Hålogaland bispedømme har "Mer himmel på jord" som sin visjon. Kjerneverdier er "Åpenhet, Tillit, Raushet og Utviklingsorientert". Dette ønsker vi skal være styrende for alle tjenester, alt arbeid, alle engasjement og alle medarbeidere. Nord-Hålogaland bispedømme har som hovedmål å være: Bekjennende, ved at vi stadig fornyes i troen på den treenige Gud. Misjonerende, ved at vi lokalt og globalt vitner om forsoningen i Jesus Kristus. Tjenende, ved at vi viser omsorg for medmennesker og arbeider for fred, rettferdighet og vern om skaperverket. Åpen, ved at vi bygger fellesskap med respekt for ulikheter. I gjeldende strategiperiode har bispedømmet følgende satsingsområder: Ung i Kirken, Trosopplæring, Gudstjenesteliv, Diakoni og Samisk og kvensk kirkeliv. Trondenes prosti: Består av 13 sokn: Andørja sokn, Astafjord sokn, Bjarkøy og Sandsøy sokn, Gratangen sokn, Grytøy sokn, Harstad sokn, Ibestad sokn, Kanebogen sokn, Kvæfjord sokn, Sandtorg sokn, Skånland sokn, Tovik sokn og Trondenes sokn. Fem fellesråd: Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord og Skånland kirkelige fellesråd. Se også lokale nettsider. Vi foretrekker elektronisk søknad For informasjon 77 60 39 60.

Det er ledig stilling som sokneprest i Trondenes, med Trondenes prosti som tjenestedistrikt og Trondenes sokn som særskilt tjenestested. 

Trondenes prosti består av 5 kommuner og 13 sokn og har 10,5 menighetsprester. Trondenes sokn har ca 5000 innbyggere. Det er tilsatt kantor, soknediakon og kirketjener i fulle stillinger. Menighetskontorene er samlokalisert med Harstad og Kanebogen menigheter, prosten og Harstad kirkelige fellesråd. Det er et utstrakt samarbeid mellom disse menighetene med tanke på å utvikle kirkelivet i Harstad.

Trondenes kirke er ei populær kasualiekirke, noe som preger menighetslivet. Kirka er utgangspunkt for pilegrimsleden «Pilegrim i nord», og pilegrimsmotivet blir ofte brukt for å karakterisere manges forhold til Trondenes kirke. Kirka har et rikt liturgisk liv, og soknepresten må være interessert i liturgisk arbeid. Liturgisk bevissthet og gode sangferdigheter vil bli vektlagt ved tilsetting.

Trosopplæringa i Harstad koordineres av fellesrådet, og Trondenes kirke brukes til noen tiltak i den sammenhengen. Soknepresten vil arbeide i team sammen med øvrige tilsatte i menighetene i Harstad for å gjennomføre og videreutvikle trosopplæringa i byen. Konfirmasjonstida gjennomføres også delvis i samarbeid med de andre menighetene i Harstad. Samarbeidsevne og interesse for å delta i trosopplæringsarbeid vil derfor bli vektlagt ved tilsetting.

Trondenes har også en stor oppgave som turiststed. Middelalderkirka er Harstad bys vindu utad, og det er utvikla et nært samarbeid med byens turistkontor og med naboen Trondenes historiske senter. Gjennom hele året holdes det morgenandakt de fleste ukedagene for turister fra Hurtigruten, og der er ofte guidede omvisninger.

I menigheten er det to aldersinstitusjoner, en ungdomsskole, en barneskole og flere barnehager. «Hans Egedes Minne» (Elgsnes kapell) ligger også i soknet, og der er det ukentlige kveldsgudstjenester om sommeren og noen få gudstjenester ellers i året.

Vi søker etter en sokneprest med gode samarbeidsevner og som kan se muligheter den gamle kirka gir både for lokalsamfunn og i et større perspektiv. 

Kvinner oppfordres til å søke.
Søkerne gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest, jfr. politiregisterloven).

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
 • Fast sete i menighetsråd
 • Strategisk gudstjenestearbeid
 • Konfirmantundervisning og trosopplæring
 • Delta i barne- og ungdomsarbeidet

Kvalifikasjoner:

 • Personlige og faglige egenskaper vil bli vektlagt
 • Søker må opplyse om han/hun behersker begge målfører
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det forutsettes at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil

Utdanningsretning:

 • Teologi / Livssynsfag
 • Utdanningstittel: Prest

Utdanningsnivå:

 • Annen utdanning godkjent av Kirkerådet
 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
 • Praktisk teologisk utdanning

Personlige egenskaper:

 • Kunne arbeide selvstendig og i team med ansatte og frivillige
 • Kunne bidra til å videreutvikle menighetene i deres kulturelle kontekst
 • Kunne bidra til å videreutvikle allerede eksisterende arbeid og samtidig har visjoner for framtiden
 • Ha evne og vilje til å bli engasjert og engasjere andre

Språk:

 • Norsk

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes etter 1555 sokneprest
 • Pensjonsinnskudd
 • Særlige regulativmessige godtgjøringer etter Statens regulativ
 • Mulighet til tre måneders studiepermisjon hvert femte år
 • Nytilsatte får tilbud om veiledning. Det forventes at den som tilsettes tar imot et slikt tilbud
 • En ekstra permisjonsuke (ferieuke) gis til alle menighetsprester i tjeneste i Nord-Norge
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter de endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v. avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål og tjenestedistrikt
 • Arbeidsgiver er behjelpelig med å skaffe bolig
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Harstad
Publisert 2019-04-12
Søknadsfrist 2019-04-22
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger