Nord-Hålogaland Bispedømme Nord-Hålogaland bispedømme er et flerkulturelt bispedømme som er preget av "de tre stammers møte" hvor samisk og kvensk er fremtredende kulturtrekk. Bispedømmet har etablert gode kontakter med kirkene i Barentsregionen.

Sokneprest i Loppa - Alta prosti

Nord Hålogaland bispedømme har "Mer himmel på jord" som sin visjon. Nord-Hålogaland bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være: Bekjennende - Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirken. Misjonerende - Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt Tjenende - Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket. Åpen - Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold Loppa sokn faller sammen med Loppa kommune i Vest-Finnmark. Loppa har storslått natur med enestående muligheter for turer, jakt, fiske og sanking av bær og sopp. Alta prosti består av: 4 sokn: Alta sokn, Hasvik sokn, Loppa sokn og Talvik sokn. 3 fellesråd: Alta, Hasvik og Loppa kirkelige fellesråd. Vi foretrekker elektronisk søknad. For informasjon 77 60 39 60.

Det er ledig stilling som sokneprest i Loppa sokn. Stillingen har Loppa sokn som særskilt tjenestested. Alta prosti er tjenestedistrikt. 

Det er til sammen 5 kirker i soknet, samt et fast gudstjenestested utenom kirkene. I Øksfjord er det omsorgsbolig og helsesenter som betjenes jevnlig av soknepresten. Årlig er det ca 5 -10 dåp, og et tilsvarende antall konfirmanter, noen få vielser og mellom 20 og 25 begravelser i Loppa sokn. Menighetens stab består av sokneprest, kirkeverge, organist/trosopplærer og kirketjener/graver. Dessuten er det kirketjener på Sandland. 

Trosopplæringsreformen er innført i soknet. 

Flere opplysninger om Loppa finnes på kommunens hjemmeside http://loppa.kommune.no/, og menighetens 
virksomhet omtales på egne hjemmesider http://www.kirken.loppa.no/. 

Kvinner oppfordres til å søke.
Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste. 
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest, jfr. politiregisterloven).

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeidsoppgaver i medhold av tjenesteordning for menighetsprester
 • Andakter ved institusjoner
 • Delta i menighetenes konfirmantarbeid og trosopplæringsarbeidet
 • Generelt menighetsarbeid

Kvalifikasjoner:

 • Personlige og faglige egenskaper vil bli vektlagt
 • Erfaring fra, og interesse for barne- og ungdomsarbeid
 • Søker må opplyse om han/hun behersker begge målformer
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det forutsettes at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil.

Utdanningsretning:

 • Teologi / Livssynsfag
 • Utdanningstittel: Prest

Utdanningsnivå:

 • Praktisk teologisk utdanning
 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)

Personlige egenskaper:

 • Ha evne og vilje til å lytte, å bli engasjert og engasjere andre
 • Gode samarbeidsevner og lederegenskaper
 • Kunne arbeide med barn og unge
 • Kunne arbeide selvstendig og i team med ansatte og frivillige
 • Kunne videreutvikle eksisterende arbeid og samtidig ha visjoner for framtiden

Språk:

 • Norsk

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes etter stillingskode 1555 sokneprest
 • Pensjonsinnskudd
 • Nytilsatte får tilbud om veiledning, det forventes at den som tilsettes tar imot et slikt tilbud
 • En ekstra permisjonsuke (ferieuke) som gis til alle menighetsprester i tjeneste i Nord-Norge
 • Mulighet for tre måneders studiepermisjon hvert tredje år
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter de endringer i lover, tariffavtaler og reglement m.v. som kan influere på tjenestens gjøremål og tjenestedistrikt
 • Loppa omfattes av virkemiddelordningen for Nord-Troms og Finnmark, dvs. spesielle skatteregler og nedskrivning av studielån. Se www.tiltakssonen.no for å finne ut hvilke regler som gjelder
 • Arbeidsgiver er behjelpelig med å skaffe bolig
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Øksfjord
Publisert 2019-04-12
Søknadsfrist 2019-04-22
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger