Nord-Hålogaland Bispedømme Nord-Hålogaland bispedømme er et flerkulturelt bispedømme som er preget av "de tre stammers møte" hvor samisk og kvensk er fremtredende kulturtrekk. Bispedømmet har etablert gode kontakter med kirkene i Barentsregionen.

Kapellan i Kroken sokn - Tromsø domprosti

Nord Hålogaland bispedømme har "Mer himmel på jord" som sin visjon. Nord-Hålogaland bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være: Bekjennende - Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirken. Misjonerende - Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt Tjenende - Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket. Åpen - Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold I gjeldene strategiperiode har bispedømmet følgende satsingsområder: Gudstjenestelivet blomstrer, Flere søker dåp og trosopplæring, Folkekirken engasjerer seg i samfunnet, Flere får lyst til å arbeide i kirken og Samisk kirkeliv. Tromsø Domprosti: Består av 11 sokn: Tromsø Domkirke sokn, Elverhøy sokn, Grønnåsen sokn, Hillesøy sokn, Karlsøy sokn, Kroken sokn, Kvaløy sokn, Sandnessund sokn, Svalbard sokn, Tromsøysund sokn og Ullsfjord sokn. Tre fellesråd: Karlsøy og Tromsø kirkelige fellesråd, og Svalbard kirkeråd. Se også lokale nettsider. Tromsø by har drøyt 70.000 innbyggere fordelt på 9 sokn. Tromsø er en flerkulturell by med innbyggere fra mange nasjoner. Tromsø har et svært godt utdanningstilbud med blant annet UIT/Norges Arktiske Universitet med ca 10.000 studenter. Universitetssykehuset Nord-Norge er i Tromsø. Fylkesmannen i Troms og fylkesadministrasjon holder til i Tromsø. Tromsø har et pulserende næringsliv og gode boområder med kort vei til hav og fjell og et rikt kulturliv. Folkekirken har en sentral plass i folks bevissthet og oppslutningen om de kirkelige handlinger er god. Bispedømmeråd og biskop har over tid arbeidet målrettet med sterkt fokus på en personalpolitikk preget av godt kollegialt og faglig fellesskap. Vi ønsker engasjerte prester som vil være med å ta vare på og videreutvikle Den norske kirkes plass hos menneskene i det daglige.

Det er ledig stilling som kapellan i Kroken sokn i Tromsø Domprosti. 

o Drømmer du om å jobbe i en av Tromsøs mest aktive menigheter?
o Har du lyst å arbeide i en menighet hvor frivilligheten er stor, og kirka er fylt av arbeid de fleste dager i uka? 
o Synes du det virker spennene å arbeide i en menighet hvor folk flest er veldig glad i kirka si, og den gamle nordnorske folkekirkeligheten er veldig tydelig?

Kroken sokn dekker bydelen Kroken og landdistriktet nordover langs Tromsøysundet til veis ende i Oldervik. Hoveddelen av befolkningen bor i Kroken, en tettbygd bydel med en tydelig identitet. Kroken har ca 7385 kirkemedlemmer, og en samlet befolkning på 10.974.

Det er fire barneskoler og en ungdomsskole i menigheten. Syv barnehager ligger innenfor menigheten. Det er et svært godt samarbeid med alle skoler og barnehager. To mindre sykehjemsavdelinger betjenes med jevnlige andakter. 
I Kroken menighet består staben av; Sokneprest, kapellan, diakon, kirkemusiker, kirketjener, trosopplærer(60%), ungdomsarbeider(20%) og menighetsforvalter(30%). 

Hovedkirka, Kroken kirke, ligger i Kroken, og er fra 2006. Kirkebygget er en unik struktur i Norge. Her er to kirker lokalisert. I underetasjen er det Døvekirke, og i hovedetasjen er soknekirkens lokaler. Alle ansatte har kontorplass i kirken. Det er gudstjenester i Kroken kirke de aller fleste søn- og helligdager, i tillegg feires det tre årlige friluftsgudstjenester, en årlig kirkegårdsandakt og 8 gudstjenester i skolebygget i Oldervik. 

I 2017 var det 48 døpte, 49 konfirmanter, 49 gravferder og 81 gudstjenester med til sammen 7298 personer og 1445 nattverdsgjester i Kroken. 

Menigheten har en sterk diakonal profil, hvor mye av arbeidet er rettet mot barn og ungdom. Menigheten driver flere utpregede diakonale/sosiale møteplasser. Lørdagskafè annenhver lørdag. Annenhver uke er det også både ungdomskveld og eldretreff. Årlig arrangeres Barnas dag med olabilløp og dukkevogntog. Det er også Høstmarked, fakkeltog og julegrantenning ved inngang til advent og gammeldags juletrefest. Kjøkkenet i kirka er aktivt i bruk, og mye av menighetens arbeid er bygd opp rundt måltidsfellesskapet.

Menigheten har i tillegg følgende arbeid; Søndagsskole, Familiekor med middagsservering, Barnekoret Kroken Tweens (4.-8.klasse), Ten Sing (i oppstartsfase), MILK (lederkurs for eldre ungdommer, -et felles arbeid i prostiet). Høsten 2018 planlegges det også oppstart av et nytt kor for voksne.

Hver sommer arrangeres en ukes konfirmantleir. Menigheten er den eneste i Tromsø som gjennomfører høst-konfirmasjon.

I Tromsø Domprosti er det et godt kollegafellesskap. Det er ukentlige tekstsamtaler/studiesamlinger med god deltakelse. 

Både kvinner og menn oppfordres til å søke. Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentligjort selv om søkerne ber om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste. Den som tilsettes må fremvise tilfredsstillende barneomsorgsattest.

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
 • Hovedansvarlig for konfirmantarbeidet
 • Arbeid for barn og unge, bl.a trosopplæring
 • Menighets- og fellesskapsbyggende arbeid
 • Andakter på sykehjem

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring og/eller interesse for barne- og ungdomsarbeid er ønskelig
 • Interesse for menighetsbyggende arbeid med diakonal og folkekirkelig profil er ønskelig
 • Personlige og faglige egenskaper vil bli vektlagt
 • Søker må opplyse om hun/han behersker begge målformer
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det forutsettes at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil.

Utdanningsretning:

 • Utdanningstittel: Prest

Utdanningsnivå:

 • Praktisk teologisk utdanning
 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)

Personlige egenskaper:

 • Kunne arbeide selvstendig og i team med ansatte og frivillige
 • Gode samarbeidsevner
 • Ha evne og vilje til å bli engasjert og engasjere andre
 • God kommunikasjons- og formidlingsevne med barn og unge
 • Tillitsfull og sosial

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes etter 0922 kapellan. I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer. Pensjonsinnskudd.
 • Mulighet til tre måneders studiepermisjon femte år.
 • Nytilsatte får tilbud om veiledning. Det forventes at den som tilsettes tar imot et slikt tilbud
 • En ekstra permisjonsuke (ferieuke) som gis til alle menighetsprester i tjeneste i Nord-Norge
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter de endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Krokelvdalen
Publisert 2019-04-12
Søknadsfrist 2019-04-22
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger