Sjømannsprest/daglig leder, Costa del Sol

Sjømannskirken på Costa del Sol ligger i Calahonda mellom Malaga og Marbella. Stedet eies av Diakonhjemmet og Sjømannskirken og har et gjestehus. Det er et rikt gudstjenesteliv og daglige tidebønner, og gjennom året finner det sted en rekke konserter og andre kulturelle arrangementer. Kirken har tre barneklubber og en ungdomsklubb og driver prosjektet «Ung på Solkysten». Trosopplæringsarbeidet er i god gjenge. Om lag 12.000 nordmenn bor i dette området. Mange er pensjonister som oppholder seg her om vinteren. Her er også yrkesaktive og familier. Den norske skolen i Benalmádena har cirka 120 elever.

Kirken på Costa del Sol er en spennende miks av sjømannskirke og gjestehusdrift, og med et variert gudstjenesteliv. Vi søker nå etter en ny sjømannsprest/daglig leder som er trygg som leder og prest, som evner å ha et strategisk blikk på virksomheten, som er god på det relasjonelle og som også kan trives med en del administrative oppgaver.

Arbeidsoppgaver

Gudstjenester, kirkelige handlinger, sjelesorg og programarbeid. 
Strategisk ledelse av Sjømannskirken på Costa del Sol. 
Overordnet ansvar for drift, økonomi, administrasjon, personal og program. 
Stabsledelse av de tre avdelingene og personalansvar for alle ansatte i avdelingene. 
Ledelse av kirkeavdelingen. 

Les mer om kirken på Costa del Sol sine websider.  

Kvalifikasjoner

Ordinert prest i Den norske kirke. 
Bred erfaring fra prestetjeneste vektlegges. 
Ledererfaring/-kompetanse vektlegges. 
Overordnet økonomiforståelse er ønskelig. 
Erfaring med personalansvar er ønskelig. 
Bilsertifikat kl. B. 
Grunnleggende spanskkunnskaper er ønskelig (kurs tilbys). 

Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) i medhold av Politiregisterforskriften § 34-1. Det gjelder også eventuell ektefelle som skal ha stilling i Sjømannskirken.

 

Hva ser vi etter hos dem som skal jobbe i en sjømannskirke? 


At du er nysgjerrig på andre mennesker og er god til å lytte. 
At du evner å skape gode relasjoner både til kolleger og de du møter.
At du har en fleksibel holdning til egne og andres arbeidsoppgaver. 
At du har en forståelse for at en del av arbeidet må foregå på kveld og i helger.
At du har erfart at det er i fellesskap vi oppnår best resultat. 
At du tør å bli utfordret, også på oppgaver som du føler at du ikke behersker så godt. 
At du er villig til å stå på ekstra i perioder, og kan få det tilbake i roligere perioder der du kan utforske alt det spennende som er nær der du bor. 
Og ikke minst – at du kan bidra til å gi mennesker mot til tro, håp og engasjement.

Hvis dette høres ut som deg – og en arbeidshverdag du kan trives i – er du hjertelig velkommen som søker! 

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Diverse andre forhold:

Opplysninger om kirkelig tilknytning og samlivsform vil kunne bli etterspurt og vektlagt. Det vises ellers til Sjømannskirkens Formelle krav til ansettelse
Reiser du ut med familie, vennligst legg ved CV for ektefelle/registrert partner og oppgi alder på eventuelle medreisende barn. 
Søkere må kunne identifisere seg med Sjømannskirkens visjon og verdigrunnlag.
Hvis ikke søker eller ektefelle er medlem i Den norske Kirke, vennligst opplys i søknad hvilket kirkesamfunn. 
Kontraktsvilkårene for utestasjonerte er betinget av medlemskap i norsk folketrygd. Ansatte som på ansettelsestidspunktet mangler medlemskap kan ansettes på særskilte vilkår (lokal kontrakt).
Sjømannskirkens stillinger i utearbeidet er faste stillinger, med tre års bindingstid, men likevel med fire måneders oppsigelse. Oppsigelse før utløp av bindingstiden vil kunne medføre at deler av flytteutgiftene må dekkes av den ansatte. Gjennomsnittlig utestasjoneringstid er for tiden cirka fem år, men flere av våre ansatte velger å være utestasjonerte lengre enn dette, gjerne på ulike stasjoner.

Vi tilbyr

Lønn etter organisasjonens lønnsplaner for utestasjonerte. 
God, tariffestet pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
Gode og utvidete forsikringsordninger. 
Arbeidsveiledning, ABV.
Det tilbys stilling for eventuell medreisende ektefelle i 50 % stilling.
Tjenestebolig tilbys (for nærmere beskrivelse se bo- og levebeskrivelsen).

Her er en beskrivelse av hvordan det er å leve og bo som sjømannskirkeansatt på Costa del Sol, med utfyllende informasjon om kirken. 

Hvis du lurer på hvordan det er å jobbe i Sjømannskirken har vi samlet en del informasjon til deg. 

OBS! Alle må søke elektronisk gjennom lenken "Søk på stillingen" under for å komme i betraktning. Fyll ut komplett søknad og skriv inn jobberfaring og utdanning i feltene i søknadsskjemaet. Vi godtar ikke søknader per epost eller post.
Arbeidsgiver Sjømannskirken
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Costa del Sol
Publisert 2019-04-15
Søknadsfrist 2019-05-05
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Sjømannskirken

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger