Sjømannsprest/daglig leder i London

Sjømannskirken i London ligger 1,5 km. øst for Tower Bridge, like sør for Themsen. Kirken ble åpnet i 1927 av Kronprins Olav, og møter omkring 25.000 mennesker hvert år. Det bor omkring 12.000 nordmenn i London. Sjømannskirken i Rotherhithe er en typisk helgekirke der det meste av programmet på kirken foregår fra torsdag-søndag. Da er det til gjengjeld mye besøk. Vår hovedsamling er gudstjenesten med kirkelunsj hver søndag kl. 11. Gudstjenesten er godt besøkt med en rundt 70-80 mennesker i snitt. Omtrent like mange kommer annenhver lørdag på Lørdagsskolen, der det er norskundervisning for barn 0-16 og deres foreldre. I tillegg til dette har kirken et bredt og spennende tilbud av andre, ulike aktiviteter, for alle aldersgrupper. Kirken får et nytt leir- og konferansesenter som vil stå ferdig i løpet av 2020.

Sjømannskirken i London representerer “Et stykke Norge i verdensbyen”. Våre viktigste verdier er imøtekommenhet og hjertevarme. Fokuset er både fastboende familier og mennesker på tilreisende besøk. Vi satser på menighet, møter med enkelt mennesker, kultur og arrangement for barn, studenter og gamle. Vårt fokus er også rettet mot beredskap, diakoni og sykebesøk. Vårt nye leir og kompetansesenter vil stå ferdig i løpet av 2020, og vil også bli fylt med masse aktivitet. Vi søker etter en engasjert og målrettet leder. Er du den vi ser etter? 

Arbeidsoppgaver

Lede gudstjenestearbeidet i London og UK.
Oppsøkende virksomhet i UK.
Videreutvikle det lokale visjon- og strategiarbeidet ved kirken.
Stab- og personalledelse.
Bidra sammen med resten av staben i det praktiske og menighetsbyggende arbeidet på kirken.
Styrke og videreutvikle eksisterende møteplasser i UK. 
Overordnet ansvar for leir- og kompetansesenteret. 
Arbeid inn mot næringsliv, beredskap og økumenisk virksomhet.

Les mer om kirken på London sine websider.

Kvalifikasjoner

Ordinert prest i Den norske kirke.
Erfaring og trivsel med administrasjon og team-ledelse. Annen ledererfaring teller positivt. 
Erfaring som prest.
Erfaring fra nettverksbygging og oppsøkende arbeid. 
Grunnleggende økonomiforståelse.

Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) i medhold av Politiregisterforskriften § 34-1. Det gjelder også eventuell ektefelle som skal ha stilling i Sjømannskirken.  

 

Hva ser vi etter hos dem som skal jobbe i en sjømannskirke? 


At du er nysgjerrig på andre mennesker og er god til å lytte.
At du har en fleksibel holdning til egne og andres arbeidsoppgaver.
At du har en forståelse for at en del av arbeidet må foregå på kveld og i helger.
At du har erfart at det er i fellesskap vi oppnår best resultat.
At du tør å bli utfordret, også på oppgaver som du føler at du ikke behersker så godt.
At du er villig til å stå på ekstra i perioder, og kan få det tilbake i roligere perioder der du kan utforske alt det spennende som er nær der du bor. 
Og ikke minst – at du kan bidra til å gi mennesker mot til tro, håp og engasjement.

Hvis dette høres ut som deg – og en arbeidshverdag du kan trives i – er du hjertelig velkommen som søker! 

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Diverse andre forhold: 

Opplysning om søkernes kirkelige tilknytning og samlivsform vil bli etterspurt og vektlagt. Det vises ellers til Sjømannskirkens formelle krav til ansettelse
Reiser du ut med familie, vennligst legg ved CV for ektefelle/registrert partner og oppgi alder på eventuelle medreisende barn. 
Søkere må kunne identifisere seg med Sjømannskirkens visjon og verdigrunnlag. 
Hvis ikke ektefelle er medlem i Den norske Kirke, vennligst opplys i søknad hvilket kirkesamfunn. 
Kontraktsvilkårene for utestasjonerte er betinget av medlemskap i norsk folketrygd. Ansatte som på ansettelsestidspunktet mangler medlemskap kan ansettes på særskilte vilkår (lokal kontrakt). 
Sjømannskirkens stillinger i utearbeidet er faste stillinger, med tre års bindingstid, men likevel med fire måneders oppsigelsestid. Oppsigelse før utløp av bindingstiden vil kunne medføre at deler av flytteutgiftene må dekkes av den ansatte. Gjennomsnittlig utestasjoneringstid er for tiden cirka fem år, men flere av våre ansatte velger å være utestasjonerte lengre enn dette, gjerne på ulike stasjoner.

Vi tilbyr

Lønn etter organisasjonens lønnsplaner for utestasjonerte. 
God, tariffestet pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
Gode og utvidete forsikringsordninger.
Arbeidsveiledning (ABV). 
Det tilbys stilling for eventuell medreisende ektefelle i 50 % (19 timer i uken).
Tjenestebolig tilbys (for nærmere beskrivelse se bo- og levebeskrivelsen, spesielt nærheten til andre i staben).

Her er en beskrivelse av hvordan det er å leve og bo som sjømannskirkeansatt i London, med utfyllende informasjon om kirken.

Hvis du lurer på hvordan det er å jobbe i Sjømannskirken har vi samlet en del informasjon til deg

OBS! Alle må søke elektronisk gjennom lenken "Søk på stillingen" under for å komme i betraktning. Fyll ut komplett søknad og skriv inn jobberfaring og utdanning i feltene i søknadsskjemaet. Vi godtar ikke søknader per epost eller post.  

Arbeidsgiver Sjømannskirken
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted London
Publisert 2019-04-15
Søknadsfrist 2019-05-05
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Sjømannskirken

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger