Diakonal medarbeider/daglig leder i Aberdeen

Sjømannskirken i Aberdeen ble offisielt åpnet 1.desember 2012 og før det var det en besøkstjeneste i Skottland. Den skotske havnebyen har svært mange anløp av norske skip, hovedsakelig i supply-bransjen, og tillegg besøkes de andre havnene i Skottland. Kirken er også en viktig sosial møteplass for de nordmennene som bor i Aberdeen for en kortere eller lengre periode. Det bor anslagsvis 700-1000 nordmenn i området rundt Aberdeen. Staben består av diakonal medarbeider/daglig leder i 100%, diakonal medarbeider i 100 % og diakonal medarbeider i 50 %.
Dette er stillingen for deg som er god på relasjoner, som trives på bortebane, og som kan finne trivsel med at administrasjon og ledelse er en liten men viktig del av stillingen. Du blir leder av en stab med tre ansatte, og med store muligheter for å utvikle et arbeid i vekst. Tjenesteområdet er hele Skottland.

Arbeidsoppgaver

Besøke skip med nordmenn om bord i hele Skottland.
Hjemme- og bedriftsbesøk.
Ansvar for aktiviteter for nordmenn på land (fest på kirken, arbeid for barn og unge, arrangementer. Gudstjenester kan også bli aktuelt).
Oppfølging av beredskapssaker i og utenfor Skottland.
Administrasjon og daglig drift (personalansvar, regnskap, statistikk og håndtering av leieforhold.)

Les mer om kirken på Aberdeen sine websider

Kvalifikasjoner

Erfaring fra å jobbe med mennesker i ulike sammenhenger.
Erfaring fra arbeid i menighet (frivillig eller ansatt) er ønskelig.
Erfaring med administrasjon vil telle positivt.
Førerkort for bil kl. B.

Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) i medhold av Politiregisterforskriften § 34-1. Det gjelder også eventuell ektefelle som skal ha stilling i Sjømannskirken.   

 

Hva ser vi etter hos dem som skal jobbe i en sjømannskirke? 


At du er nysgjerrig på andre mennesker og er god til å lytte. 
At du evner å skape gode relasjoner både til kolleger og de du møter.
At du har en fleksibel holdning til egne og andres arbeidsoppgaver. 
At du har en forståelse for at en del av arbeidet må foregå på kveld og i helger. 
At du har erfart at det er i fellesskap vi oppnår best resultat. 
At du tør å bli utfordret, også på oppgaver som du føler at du ikke behersker så godt. 
At du er villig til å stå på ekstra i perioder, og kan få det tilbake i roligere perioder der du kan utforske alt det spennende som er nær der du bor. 
Og ikke minst – at du kan bidra til å gi mennesker mot til tro, håp og engasjement.

Hvis dette høres ut som deg – og en arbeidshverdag du kan trives i – er du hjertelig velkommen som søker! 
Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Diverse andre forhold: 

Opplysning om søkernes kirkelige tilknytning og samlivsform vil bli etterspurt og vektlagt. Det vises ellers til Sjømannskirkens Formelle krav til ansettelse. 
Reiser du ut med familie, vennligst legg ved CV for ektefelle/registrert partner og oppgi alder på eventuelle medreisende barn. 
Søkere må kunne identifisere seg med Sjømannskirkens visjon og verdigrunnlag
Hvis ikke søker eller ektefelle er medlem i Den norske Kirke, vennligst opplys i søknad hvilket kirkesamfunn. 
Kontraktsvilkårene for utestasjonerte er betinget av medlemskap i norsk folketrygd. Ansatte som på ansettelsestidspunktet mangler medlemskap kan ansettes på særskilte vilkår (lokal kontrakt). 
Sjømannskirkens stillinger i utearbeidet er faste stillinger, med tre års bindingstid, men likevel med fire måneders oppsigelse. Oppsigelse før utløp av bindingstiden vil kunne medføre at deler av flytteutgiftene må dekkes av den ansatte. Gjennomsnittlig utestasjoneringstid er for tiden cirka fem år, men flere av våre ansatte velger å være utestasjonerte lengre enn dette, gjerne på ulike stasjoner.

Vi tilbyr

Lønn etter organisasjonens lønnsplaner for utestasjonerte. 
God, tariffestet pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
Gode og utvidete forsikringsordninger. 
Det tilbys stilling for eventuell medreisende ektefelle i 50 %.
Tjenestebolig tilbys. 

Her er en beskrivelse av hvordan det er å leve og bo som sjømannskirkeansatt i Aberdeen. 

Hvis du lurer på hvordan det er å jobbe i Sjømannskirken har vi samlet en del informasjon til deg.

OBS!Alle må søke elektronisk gjennom lenken "Søk på stillingen" under for å komme i betraktning. Fyll ut komplett søknad og skriv inn jobberfaring og utdanning i feltene i søknadsskjemaet. Vi godtar ikke søknader per epost eller post.
Arbeidsgiver Sjømannskirken
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Aberdeen
Publisert 2019-04-15
Søknadsfrist 2019-05-12
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Sjømannskirken

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger