Vikariat 100 % kantor / organist - Holmen menighet, Asker

Kirken i Asker ønsker å være i dialog med dagens mennesker. Menighetene har et rikt gudstjenesteliv, et aktivt barne- og ungdomsarbeid, gode diakonale tiltak og mangfoldig musikkliv. Det er godt samarbeid mellom bispedømmerådslinjen og fellesrådslinjen i prostiet. Vi legger vekt på ledersamarbeid mellom sokneprester, daglige ledere, rådsledere, prost og kirkesjef. Asker prosti har fem sokn og er geografisk sammenfallende med Asker kommune. Fra 1.1.2020 vi Asker kommune/Asker prosti også omfatte Røyken og Hurum. Antall sokn i Røyken og Hurum er pr i dag 6. Fra 2020 vil Asker prosti ha 11 sokn og være geografisk sammenfallende med nye Asker kommune som også rommer Hurum og Røyken. Holmen kirke er en arbeidskirke fra 1965 og et møtested midt i menigheten. Hele kirken brukes aktivt til gudstjenester og ulike aktiviteter for barn, unge og eldre. I soknet bor det 16.000 og ca 11.500 er medlemmer av Den norske kirke. Det er mange frivillige som er en stor ressurs i menigheten. Visjonen for Holmen menighet er: EN KIRKE FOR ALLE! Holmen tilstreber å være en åpen og raus menighet med et tydelig kristent budskap, der mennesker får hjelp til å leve livet i tro, håp og kjærlighet og utfordres til tjeneste.

Asker kirkelige fellesråd har ledig vikariat som kantor/organist i 100% stilling i Holmen menighet i Asker prosti fra 1.7.2019 til 1.9.2020. 

Musikk er en vesentlig del av Holmen menighets arbeid og forkynnelse. Vi vil virkeliggjøre vårt motto «en kirke for alle» gjennom et inviterende og inspirerende kirkemusikalsk arbeid. Gjennom ulike musikalske uttrykk skal musikken være til glede for menigheten i gudstjenester, korarbeid, konsertvirksomhet og andre arrangementer. 

Orgelet i Holmen kirke er et meget godt instrument, bygget av Marcussen og Søn i 2012 (1.514 piper, 26 stemmer og 1 transmission, fordelt på 2 manualverker og 1 pedalverk). Kirken har også flygel og piano. 

Staben i Holmen består av 15 ansatte, derav 2,5 prestestillinger, og 3 ansatte i menighetens egen barnehage. Her møter du et team som jobber godt sammen og er opptatt av erfaringsdeling. Holmen menighet ønsker en allsidig, kreativ og raus kantor/organist med bred kirkemusikalsk kompetanse. Kantoren/organisten bør beherske bredde i det kirkemusikalske arbeid med både klassisk kirkemusikk og moderne musikalske uttrykk, ha interesse for gudstjenestelivet og se på det musikalske som en del av det menighetsbyggende arbeidet. Kantor/organist må ha god samarbeidsvilje og ha evnen til å motivere og inkludere barn, ungdom og voksne i det kirkemusikalske arbeidet. For mer informasjon om menigheten, se her.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og gjennomføre gudstjenester og kirkelige handlinger i samarbeid med prestene
 • Gjøre tjeneste ved forordnede gudstjenester, andre gudstjenester fastsatt i menighetens gudstjenesteprogram og ved kirkelige handlinger som forrettes i kirken eller i gravkapellet
 • Lede korarbeid
 • Bidra aktivt inn i trosopplæringsarbeidet
 • Planlegge og gjennomføre kirkekonserter o.l.
 • Rådgiver for menighetsrådet i kirkemusikalske spørsmål
 • Ansvar for vedlikehold av kirkens orgel og øvrige instrumenter
 • Samarbeid med frivillige og eksterne instanser
 • Delta på møter og være kontaktperson for kirkemusikalsk arbeid
 • Det må påregnes periodevis høy arbeidsinnsats

Kvalifikasjoner:

 • Formelle kvalifikasjoner i henhold til tjenesteordningen for kantorer /organister (annen relevant utdanning og praksis vil kunne bli vurdert)
 • Beherske flere musikalske sjangre og uttrykk, slik som klassiske orgelkonserter, barnesanger, gospel mv.
 • Evne til å motivere og inkludere barn og ungdom i det kirkemusikalske arbeidet
 • Være fleksibel, kreativ og allsidig
 • Beherske relevante dataprogrammer
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra menighetsliv og korarbeid er en fordel
 • Søker må være medlem av Den norske Kirke

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

 • Utadvendt og ansvarsbevisst
 • Gode samarbeidsevner, både med ansatte og frivillige
 • Gode gjennomføringsevner
 • Evne å arbeide strukturert, alene og i team
 • Like å arbeide i tverrfaglige team og inspirere og veilede andre
 • Finner seg godt til rette i en aktiv menighet med periodevis stort arbeidspress

Vi tilbyr:

 • Et spennende arbeidsfellesskap
 • Godt og stabilt arbeidsmiljø
 • Mulighet for selvstendige arbeidsrutiner
 • Lønn etter KA's regulativ
 • Pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Asker kirkelige fellesråd er en IA-bedrift
 • Særskilte krav:

 • Aktuelle søkere kan bli innkalt til prøvespill
 • Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jfr. kirkeloven § 29
Arbeidsgiver Asker kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Billingstad
Publisert 2019-04-30
Søknadsfrist 2019-05-15
Stillingstype Vikariat
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Asker kirkelige fellesråd

Asker
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger