Studentprest/ambulerende sjømannsprest for Australia og New Zealand

Sjømannskirken ønsker å oppsøke nordmenn der de er, også der det ikke finnes noen sjømannskirke. Den ambulerende tjenesten jobber med å oppsøke og møte mennesker der de jobber, studerer, bor eller oppholder seg. Vi har fem sjømannsprester for studenter, seks ambulerende sjømannsprester som dekker ulike deler av verden og i tillegg sørger våre medarbeidere på kirkene og sjømannsprestene - offshore for å være tilgjengelig for alle nordmenn i utlandet på alle kontinent og på norsk kontinentalsokkel.
Dette er en utpreget oppsøkende tjeneste, der møtet med enkeltmennesker er det grunnleggende, og der det er viktig å bygge gode relasjoner til samarbeidspartnerne i tjenesteområdet. Tjenesten er viktig for alle dem som befinner seg langt hjemmefra.
Base for tjenesten er i Sydney og det må påregnes om lag 100 reisedøgn.

 Arbeidsoppgaver

 • Ambulerende virksomhet som innbefatter aktivt nettverksarbeid i byer hvor det er bosatt studenter og nordmenn, i Australia og New Zealand.  
  Besøk på studiesteder med norske studenter. 
  Jevnlig kontakt med ANSA og deres medlemmer og tillitsvalgte. 
  Kontakt og besøk til norsk næringsliv, ambassade og konsulat. 
  Beredskapsoppdrag i hele tjenesteområdet. 
  Gudstjenester, sjelesorg og kirkelige handlinger. 
  Informasjonsarbeid i form av nettsted, nyhetsbrev og sosiale medier.  

  Les mer om kirken på Australia og New Zealand sine websider

Kvalifikasjoner

Ordinert prest i Den norske kirke. 
Noe erfaring fra prestetjeneste er ønskelig. 
Ha grunnleggende kunnskap/forståelse for bruk av dataverktøy og sosiale medier. 
Førerkort for bil kl. B. 

Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) i medhold av Politiregisterforskriften § 34-1. Det gjelder også eventuell ektefelle som skal ha stilling i Sjømannskirken.

 
Hva ser vi etter hos dem som skal jobbe i en sjømannskirke? 
At du er nysgjerrig på andre mennesker og er god til å lytte.
At du har en fleksibel holdning til egne og andres arbeidsoppgaver.
At du har en forståelse for at en del av arbeidet må foregå på kveld og i helger.
At du har erfart at det er i fellesskap vi oppnår best resultat.
At du tør å bli utfordret, også på oppgaver som du føler at du ikke behersker så godt.
At du er villig til å stå på ekstra i perioder, og kan få det tilbake i roligere perioder der du kan utforske alt det spennende som er nær der du bor. 
Og ikke minst – at du kan bidra til å gi mennesker mot til tro, håp og engasjement.

Hvis dette høres ut som deg – og en arbeidshverdag du kan trives i – er du hjertelig velkommen som søker! 
Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Diverse andre forhold: 
Opplysning om søkernes kirkelige tilknytning og samlivsform vil bli etterspurt og vektlagt. Det vises ellers til Sjømannskirkens Formelle krav til ansettelse. 
Reiser du ut med familie, vennligst legg ved CV for ektefelle/registrert partner og oppgi alder på eventuelle medreisende barn. 
Søkere må kunne identifisere seg med Sjømannskirkens visjon og verdigrunnlag
Hvis ikke søker eller ektefelle er medlem i Den norske Kirke, vennligst opplys i søknad hvilket kirkesamfunn.
Kontraktsvilkårene for utestasjonerte er betinget av medlemskap i norsk folketrygd. Ansatte som på ansettelsestidspunktet mangler medlemskap kan ansettes på særskilte vilkår (lokal kontrakt).
Sjømannskirkens stillinger i utearbeidet er faste stillinger, med tre års bindingstid, men likevel med fire måneders oppsigelse. Oppsigelse før utløp av bindingstiden vil kunne medføre at deler av flytteutgiftene må dekkes av den ansatte. Gjennomsnittlig utestasjoneringstid er for tiden cirka fem år, men flere av våre ansatte velger å være utestasjonerte lengre enn dette, gjerne på ulike stasjoner.
Ansatte i Australia kan i henhold til visumet som innvilges, ikke arbeide i Australia mer enn maks fire år. NB! Ved søknad om visum stilles det også krav til vandel hos søkerne. Dette gjelder også for en eventuell medfølgende ektefelle. 

Vi tilbyr

Lønn etter organisasjonens lønnsplaner for utestasjonerte. 
God, tariffestet pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
Gode og utvidete forsikringsordninger.
Arbeidsveiledning, ABV.
Det tilbys stilling for eventuell medreisende ektefelle i 50 %. 
Tjenestebolig tilbys. 

Her er en beskrivelse av hvordan det er å leve og bo som sjømannskirkeansatt i Australia. 

Hvis du lurer på hvordan det er å jobbe i Sjømannskirken har vi samlet en del informasjon til deg.

OBS! Alle må søke elektronisk gjennom lenken "Søk på stillingen" under for å komme i betraktning. Fyll ut komplett søknad og skriv inn jobberfaring og utdanning i feltene i søknadsskjemaet. Vi godtar ikke søknader per epost eller post.
Arbeidsgiver Sjømannskirken
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Australia
Publisert 2019-05-03
Søknadsfrist 2019-05-22
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Sjømannskirken

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger