Seksjonsleder gudstjenesteliv og kultur

Den norske kirke har 3,8 millioner medlemmer, 130000 frivillige medarbeidere, 8500 valgte rådsmedlemmer og 7500 ansatte. Kirkens 1200 menigheter tilbyr kirkelig betjening til innbyggerne i alle landets kommuner.
Kirkerådet forbereder sakene til Kirkemøtet, som er Den norske kirkes øverste representative organ. Kirkerådet iverksetter Kirkemøtets beslutninger og leder arbeidet mellom kirkemøtene. Kirkerådets administrasjon har i dag ca 75 ansatte organisert i fagavdelinger som også omfatter sekretariatene for Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd og Bispemøtet.  

Vår seksjonsleder for gudstjeneste og kultur går av med pensjon. I den forbindelse søker vi en innovativ leder og fagperson om vil
videreutvikle et sentralt felt for Den norske kirke. Seksjonens viktigste arbeidsfelt er
per i dag liturgikk, kirkemusikk, kultur og kirkebygg. 

 

Arbeidsoppgaver:

 • - koordinere, kvalitetssikre og utvikle arbeidet knyttet til de ulike fagstillingene i seksjonen
  - delta i avdelingens seksjonsledermøter og i Kirkerådets utvidede ledergruppe
  - personal-, budsjett- og resultatansvar for seksjonen 

Kvalifikasjoner:

 •  

  - mastergrad eller tilsvarende innen teologi, kirkemusikk eller kultur
  - erfaring med gudstjenestearbeid
  - bred kjennskap til Den norske kirke
  - sikker språksans og god skriftlig formuleringsevne 
  - den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke

Personlige egenskaper:

 • - evne til å lede høyt kvalifiserte fagpersoner
  - evne til å omsette høy faglighet og kompliserte prosesser i konkrete resultater
  - evne til nytenkning, særlig knyttet til hvordan Den norske kirke videreutvikler gudstjenestelivet
  - god muntlig og skriftlig kommunikasjon      
  - god samarbeidsevne med andre kirkelige og eksterne instanser 

Vi tilbyr:

 • - lønn i henhold til avtaleverket på kirkelig sektor
  - gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes 2% pensjonsinnskudd
  - moderne kontorlokaler i Oslo sentrum, kantine, fleksitid og trivelig arbeidsmiljø
Arbeidsgiver Kirkerådet
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Oslo
Publisert 2019-05-03
Søknadsfrist 2019-05-19
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkerådet
Postboks 799 Sentrum
106 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger