Seksjonsleder diakoni og samfunn

Den norske kirke har 3,8 millioner medlemmer, 130000 frivillige medarbeidere, 8500 valgte rådsmedlemmer og 7500 ansatte. Kirkens 1200 menigheter tilbyr kirkelig betjening til innbyggerne i alle landets kommuner.
Kirkerådet forbereder sakene til Kirkemøtet, som er Den norske kirkes øverste representative organ. Kirkerådet iverksetter Kirkemøtets beslutninger og leder arbeidet mellom kirkemøtene. Kirkerådets administrasjon har i dag ca 75 ansatte organisert i fagavdelinger som også omfatter sekretariatene for Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd og Bispemøtet.  

Seksjonslederen har ansvar for å lede, koordinere, kvalitetssikre og utvikle Den norske kirkes arbeid med diakoni og samfunnsspørsmål,
nasjonalt og internasjonalt. Seksjonen arbeider blant annet med oppfølging av plan for diakoni, beredskap, frivillighet, menneskerettigheter, bærekraftsmål og klima. Seksjonen samarbeider tett med Kirkerådets seksjon for økumenikk og dialog.

 

 

Arbeidsoppgaver:

 • - forberede saker til rådene og Kirkemøtet
  - oppfølging av planer
  - personal-, budsjett- og resultatansvar

Kvalifikasjoner:

 •  

  - mastergrad i diakoni eller i et fagfelt knyttet til diakoni, teologi eller samfunnsfag
  - erfaring fra diakonalt arbeid
  - god skriftlig og muntlig framstillingsevne
  - kjennskap til Den norske kirkes internasjonale arbeid
  - den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke

Personlige egenskaper:

 • - evne til å lede høyt kvalifiserte fagpersoner
  - evne til å omsette høy faglighet og kompliserte prosesser i konkrete resultater
  - evne til nytenkning, særlig knyttet til hvordan Den norske kirke
 • videreutvikler diakonien
  - evne til å se diakoniens globale, nasjonale og lokale sammenheng
  - evne til samarbeid

Vi tilbyr:

 • - lønn i henhold til avtaleverket på kirkelig sektor
  - gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes 2% pensjonsinnskudd
  - moderne kontorlokaler i Oslo sentrum, kantine, fleksitid og trivelig arbeidsmiljø
Arbeidsgiver Kirkerådet
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Oslo
Publisert 2019-05-03
Søknadsfrist 2019-05-19
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkerådet
Postboks 799 Sentrum
106 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger