Rådgiver i diakoni

Den norske kirke har 3,8 millioner medlemmer, 130000 frivillige medarbeidere, 8500 valgte rådsmedlemmer og 7500 ansatte. Kirkens 1200 menigheter tilbyr kirkelig betjening til innbyggerne i alle landets kommuner.
Kirkerådet forbereder sakene til Kirkemøtet, som er Den norske kirkes øverste representative organ. Kirkerådet iverksetter Kirkemøtets beslutninger og leder arbeidet mellom kirkemøtene. Kirkerådets administrasjon har i dag ca 75 ansatte organisert i fagavdelinger som også omfatter sekretariatene for Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd og Bispemøtet.  

Som en del av folkekirkens samfunnsoppdrag, bidrar Den norske kirke med sine tjenester ved katastrofer og ulykker. Arbeidet skal videreutvikles
samtidig som det skjer organisasjonsendringer i kirke og samfunn. Den norske
kirkes diakonale arbeid spenner også over en rekke andre arbeidsområder. Den
norske kirke har også et omfattende arbeid knyttet til flyktninger og integrering som denne stillingen følger opp.

 

Arbeidsoppgaver:

 •  

  - videreutvikle og systematisere planer og bidra til kompetanseutvikling for Den norske kirkes tjenester ved katastrofer og ulykker
  - bidra til utvikling av plattform for samarbeid mellom lokalkirken, lokale
 • myndigheter og andre aktører
  - videreutvikle Den norske kirkes arbeid knyttet til flyktninger og integrering, i samarbeid med interne og eksterne aktører 
  - andre oppgaver i seksjon for diakoni og samfunn

Kvalifikasjoner:

 •  

  - høyere utdanning innen diakoni
  - særskilt god kjennskap til beredskapsfeltet
  - god kjennskap til arbeid med flyktninger og integrering 
  - god skriftlig og muntlig framstillingsevne
  - den som tilsettes må være medlem i Den norske kirke

Personlige egenskaper:

 • - kan arbeide selvstendig og i fellesskap med andre
  - har evne til å kommunisere med ulike instanser og miljøer både i kirke og samfunn
  - er fleksibel og strukturert og kan arbeide målrettet
  - har evne til nytenkning og å motivere andre
  - personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr:

 • - lønn i henhold til avtaleverket på kirkelig sektor. Stillingen innplasseres som 1434 rådgiver. For særlig kvalifiserte søkere vil tilsetting som 1364 seniorrådgiver bli vurdert
  - gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes 2% pensjonsinnskudd
  - moderne kontorlokaler i Oslo sentrum, kantine, fleksitid og trivelig arbeidsmiljø
Arbeidsgiver Kirkerådet
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Oslo
Publisert 2019-05-03
Søknadsfrist 2019-05-19
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkerådet
Postboks 799 Sentrum
106 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger