Rådgiver / seniorrådgiver innen arbeidsrett

Den norske kirke har 3,8 millioner medlemmer, 130000 frivillige medarbeidere, 8500 valgte rådsmedlemmer og 7500 ansatte. Kirkens 1200 menigheter tilbyr kirkelig betjening til innbyggerne i alle landets kommuner. Kirkerådet forbereder sakene til Kirkemøtet, som er Den norske kirkes øverste representative organ. Kirkerådet iverksetter Kirkemøtets beslutninger og leder arbeidet mellom kirkemøtene. Kirkerådets administrasjon har i dag ca 75 ansatte organisert i syv fagavdelinger som også omfatter sekretariatene for Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd og Bispemøtet.

Den norske kirke har 3,8 millioner medlemmer, 130000 frivillige medarbeidere, 8500 valgte rådsmedlemmer og 7500 ansatte. Kirkens 1200 menigheter tilbyr kirkelig betjening til innbyggerne i alle landets kommuner.
Kirkerådet forbereder sakene til Kirkemøtet, som er Den norske kirkes øverste representative organ. Kirkerådet iverksetter Kirkemøtets beslutninger og leder arbeidet mellom kirkemøtene. Kirkerådets administrasjon har i dag ca 75 ansatte organisert i fagavdelinger som også omfatter sekretariatene for Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd og Bispemøtet.  

 

Juridisk seksjon er
plassert i forvaltningsavdelingen og skal betjene de øvrige avdelingene og
seksjonene med nødvendig juridisk utredning og rådgivning, og selv ivareta spørsmål
knyttet til kirkerett og kirkeordning. Seksjonen skal også betjene Kirkerådets
behov for arbeidsrettslig kompetanse og vi lyser derfor ut en rådgiverstilling
med arbeidsrett som hovedområde.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Behandle saker med arbeidsrettslige problemstillinger 
  Individuell og kollektiv arbeidsrett 
  Rådgivning til bispedømmer og Kirkerådets sekretariat 
  Delta i seksjonens øvrige utredningsoppgaver

Kvalifikasjoner:

 • Juridisk kompetanse på nivå med fullført mastergrad 
  Realkompetanse kan kompensere for manglende formell utdanning  
  Relevant erfaring på arbeidsrett 
  Erfaring fra omstillingsprosesser 
  God kjennskap til Den norske kirke samt god organisasjonsforståelse i en tid med store endringer Ønskelig med noe kompetanse på kirkerett og kirkeordning  

Personlige egenskaper:

 • Strategisk og målrettet 
  God formidlingsevne, både skriftlig og muntlig 
  Opptatt av samarbeid og å lykkes sammen med andre 
  Arbeidsglede, utholdenhet og analytisk tilnærming til endringsprosessene kirken står overfor 

Vi tilbyr:

 • Lønn i henhold til avtaleverket på kirkelig sektor
  Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes 2% pensjonsinnskudd
  Moderne kontorlokaler i Oslo sentrum, kantine, fleksitid og trivelig arbeidsmiljø
Arbeidsgiver Kirkerådet
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Oslo
Publisert 2019-05-16
Søknadsfrist 2019-06-02
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkerådet
Postboks 799 Sentrum
106 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger