Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) er forvaltnings, service- og strategiorgan for de 38 menighetene i hovedstaden. KfiO har ca 270 ansatte. Ansvarsområdet dekker i tillegg eiendomsforvaltning for 65 kirkebygg og byovergripende tjenester til menighetene i Oslo. Driftsbudsjettet er i 2016 på 220 millioner og investeringsbudsjettet på 20 millioner kroner. KfiO har en visjon om at kirken skal være nærværende og tilgjengelig i lokalsamfunnet i Oslo.

Trosopplæringsmedarbeider i Ris menighet

Ris menighet med Ris kirke og Holmenkollen kapell dekker områdene Vinderen, Slemdal og Holmenkollen i bydel Vestre Aker. Innbyggertallet er 22 800, hvorav 14 600 er medlemmer av Den norske kirke. Menigheten betjenes av tre prester, kateket, trosopplæringsmedarbeider, to kantorer/organister, diakon, daglig leder, menighetssekretær og vaktmester. Vi har også flere barne- og ungdomsarbeidere i små deltidsstillinger. Oppslutningen om folkekirken i soknet med dåp og konfirmasjon er god og holder seg stabil. Det er dåp nesten hver søndag og dåpssamtalene skjer månedlig i et samarbeid mellom prest, kateket, organist og trosopplæringsmedarbeider. Det er etablert samarbeid med nabomenighetene om ledertrening etter konfirmasjonstiden. Se http://kirken.no/ris, Facebook og Instagram
Beskrivelse

- fast 100% stilling

Om stillingen

Kirkelig fellesråd i Oslo har ledig 100 % fast stilling som trosopplæringsmedarbeider tilknyttet Ris menighet, med snarlig tiltredelse.

Ris menighet fikk trosopplæringsmidler i 2014; i juni 2017 ble trosopplæringsplanen godkjent. Menigheten har en etablert og helhetlig plan med breddetiltak for alle alderstrinn fra 0-18 år. Disse fungerer godt, og begynner å bli godt kjent for menigheten.

Stillingen har sammen med kateket ansvar for breddetiltak innenfor trosopplæringsarbeidet for barn og unge i Ris menighet.

Arbeidsoppgaver

* Ansvar for å administrere, videreutvikle og gjennomføre trosopplæringsplanen. Kateketen er leder for trosopplæringen, og planen gjennomføres i nært samarbeid med øvrig stab.
* Rekruttere, inspirere og følge opp frivillige medarbeidere 
* Drive informasjons- og profileringsarbeid for trosopplæringen. 
* Ansvar for budsjett og rapportering på vegne av menighetsrådet 
* Leirarbeid og noe kvelds- og helgearbeid

Kvalifikasjoner

* Relevant høyere utdanning, med kristendom/teologi og pedagogikk i fagkretsen
* Erfaring med, og glede av, forkynnelse og undervisning for barn og unge 
* Kjennskap til trosopplæringsplanen og -verktøyet er en fordel
* Ønskelig med erfaring fra frivillig arbeid i menighet 
* Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

* Evne til å jobbe strukturert og selvstendig 
* Evne til å kunne ta ledelse og ansvar 
* Gode evner til formidling og kommunikasjon 
* Trives med høyt aktivitetsnivå i samspill med medarbeidere og frivillige 
* Iderik, kreativ og fleksibel

Særskilte krav

Det er krav om medlemskap i Den norske kirke.
Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf kirkelovens § 29.

Lønnsvilkår

Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP.

Søknad sendes

Søknad og cv må registreres elektronisk ved å trykke på knappen "Søk på stilling". Hvis du får feilmelding, kan det skyldes nettleseren. Prøv i så fall å bruke Mozilla Firefox eller nyeste versjon av Internet Explorer. Se www.kirken.no/kfio/ledigestillinger for informasjon om brukere, brukernavn og passord, samt tips til søknadsprosessen.

Vil du dele denne siden?

Bruk denne direktelenken: http://jobb.oslo.kirken.no/recruitment/jobid/441

Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Oslo
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Oslo
Publisert 2019-05-16
Søknadsfrist 2019-06-02
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Oslo
Grønlandsleiret 31
190 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger