Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) er forvaltnings, service- og strategiorgan for de 38 menighetene i hovedstaden. KfiO har ca 270 ansatte. Ansvarsområdet dekker i tillegg eiendomsforvaltning for 65 kirkebygg og byovergripende tjenester til menighetene i Oslo. Driftsbudsjettet er i 2016 på 220 millioner og investeringsbudsjettet på 20 millioner kroner. KfiO har en visjon om at kirken skal være nærværende og tilgjengelig i lokalsamfunnet i Oslo.

Kateket/menighetspedagog i Ris menighet

Ris menighet med Ris kirke og Holmenkollen kapell dekker områdene Vinderen, Slemdal og Holmenkollen i bydel Vestre Aker. Innbyggertallet er 22 800, hvorav 14 600 er medlemmer av Den norske kirke. Menigheten betjenes av tre prester, kateket, trosopplæringsmedarbeider, to kantorer/organister, diakon, daglig leder, menighetssekretær og vaktmester. Vi har også flere barne- og ungdomsarbeidere i små deltidsstillinger. Oppslutningen om folkekirken i soknet med dåp og konfirmasjon er god og holder seg stabil. Det er dåp nesten hver søndag og dåpssamtalene skjer månedlig i et samarbeid mellom prest, kateket, organist og trosopplæringsmedarbeider. Det er etablert samarbeid med nabomenighetene om ledertrening etter konfirmasjonstiden. Se http://kirken.no/ris, Facebook og Instagram

- fast 100% stilling

Om stillingen

Kirkelig fellesråd i Oslo har ledig 100% stilling som kateket/menighetspedagog tilknyttet Ris menighet.

Ris er en aktiv menighet, med mange konfirmanter og et stort arbeid rettet mot barn og unge. Dette er et satsningsområde for menigheten, hvor kateket, prester og trosopplæringsmedarbeider jobber sammen. Menigheten har også barne- og ungdomsarbeidere i små deltidsstillinger.

Kateketen leder menighetens undervisningstjeneste, er trosopplæringsleder og har medansvar for medarbeidere i barne- og ungdomsarbeidet.

Arbeidsoppgaver

* Hovedansvar for organisering og gjennomføring av konfirmantarbeidet i samarbeid med prestene og trosopplæringsmedarbeider
* Ha overordnet ansvar for og bidra i gjennomføring og utvikling av trosopplæringen
* Ansvar for kirke-, skole- og barnehage-samarbeid
* Delta i prostiets felles ungdoms- og ledertreningsarbeid
* Koordinere og bidra i utviklingen av barne- og ungdomsarbeidet
* Leirarbeid og noe kvelds- og helgearbeid

Kvalifikasjoner

* Utdanning i samsvar med Tjenesteordning for kateketer i Den norske kirke, eller relevant høyere utdanning innen kristendom/teologi og pedagogikk
* Erfaring fra og interesse for barne- og ungdomsarbeid 
* Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

* Evne til å lede, organisere og administrere
* Tilstedeværende, åpen, fleksibel og lyttende
* Selvstendig og ansvarsbevisst
* Gode samarbeidsevner, særlig med barn og unge, og kunne formidle evangeliet til ulike aldersgrupper
* Kunne takle høyt aktivitetsnivå

Særskilte krav

Det er krav om medlemskap i Den norske kirke.
Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf kirkelovens § 29.

Lønnsvilkår

Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP.

Søknad sendes

Søknad og cv må registreres elektronisk ved å trykke på knappen "Søk på stilling". Hvis du får feilmelding, kan det skyldes nettleseren. Prøv i så fall å bruke Mozilla Firefox eller nyeste versjon av Internet Explorer. Se www.kirken.no/kfio/ledigestillinger for informasjon om brukere, brukernavn og passord, samt tips til søknadsprosessen.

Vil du dele denne siden?

Bruk denne direktelenken: http://jobb.oslo.kirken.no/recruitment/jobid/440

Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Oslo
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Oslo
Publisert 2019-05-16
Søknadsfrist 2019-06-02
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Oslo
Grønlandsleiret 31
190 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger